Delovni nalogi

Delovni nalogi so listine s katerimi urejamo blagovno in finančno stran proizvodnje.
Na delovni nalog dodajamo surovine in storitve, ob knjiženju delovnega naloga pa dobimo na zalogo nov artikel, ki je skupek vseh naštetih surovin in storitev.

Blagovno gledano nam aplikacija ob knjiženju delovnega naloga zmanjša zalogo surovin in poveča zalogo izdelanih artiklov.

Finančno gledano pa nam aplikacija ob knjiženju delovnega naloga zbere vse cene surovin in storitev, ter jih pretvori v skupno nabavno (lastno) ceno izdelanega artikla.

A ker slovenski rek da »brez muje se še čevelj ne obuje« skoraj vedno drži, je potrebno aplikacijo prej pripraviti.

Kaj potrebujemo?

1. Vpišemo surovine - Artikli

Trgovina => Artikli
Za začetek seveda potrebujemo vse artikle/surovine, ki jih v proizvodni potrebujemo.
*Za boljši pregled in razporeditev jih lahko razdelimo v smiselne kategorije, ki jih dodamo v meniju Trgovina => Kategorije/filtri.

Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

 • Id artikla
 • Ime artikla
 • Enota artikla
 • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi:

 • EAN (za prevzem in inventure)
 • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
 • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
 • Kategorija (za analitiko)
 • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
 • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

Nabavna cena se doda oziroma spreminja ob knjiženju nabavnih listin - prevzemnice oziroma nabavnega računa – seveda pa se jo lahko vpiše tudi neposredno na artikel.

Ko kreiramo artikle, ki jih bomo izdelovali pa je dobro, da so označeni še nekateri kvalifikatorji

 • Kreiraj serijske št. - ki artiklu, ko ga dodamo na delovni nalog avtomatično pripiše novo generirano serijsko številko pod katero lahko vedno kasneje najdemo vsak izdelan produkt.
 • Ne knjiži brez serijske št. - ki onemogoča knjiženja brez vpisanih oziroma izbranih serijskih številk in s tem možnost, da bi izgubili sledljivost artiklov.
 • Kreiraj uporabniške serijske št.- v kolikor imamo masovno proizvodnjo za enega samega veleprodajalca, lahko le ta dobi prav specifične serijske številke, s katerih se že od daleč vidi, da so bili artikli narejeni prav zanj.
  Nastavitve => Nastavitve listin => Številčne serije
  Nastaviti je potrebno novo številčno serijo z ustreznimi želenimi pred- ali za- ponami ter kvalifikatorjem »Uporabniška serijska številka«.
  Partnerji => Poslovni stiki
  Na poslovnem stiku, na katerega želimo povezati to novo uporabniško serijsko številko, na desni izberemo lastnost z imenom »Številska serija« in s pomočjo izbirnika izberemo ustrezno številčno serijo.

2. Popišemo delovni proces – Storitve / kategorije storitev


Trgovina => Kategorije
Naredimo ustrezne kategorije, ki jih bomo potrebovali v proizvodnji - ti so odvisni od samega proizvodnega procesa.  Kategorije se prikazujejo tudi v proizvodnem modulu izbirajo takoj po prijavi uporabnika.
Te kategorije se lahko nanašajo na sam izdelek - recimo naredimo kategorije stol Lux, stol Rex, miza Max , miza Tom... ali pa na samo vrsto storitve oziroma stroj kjer storitev opravljamo - recimo razrez, vrtanje, lepljenje, sestavljanje... oziroma Stoj 1, stroj 2...

Trgovina => Storitve
Sledimo korakom za izdelavo našega proizvoda. Vsak del proizvodnje vpišemo in ustrezno časovno ovrednotimo.

Pri dodajanju storitve je potrebno vpisati / označiti:

 • Šifra
 • Ime
 • Enota
 • Lastna cena (s tem glede na enoto ovrednotimo delo delavca te storitve)
 • Tip opravila, ki smo jih že določili – pod njim se bodo zbirale opravila z urami proizvodnje.
 • označiti kvalifikator "Prikaži v proizvodnji"
 • Predviden čas  in normirano storitev, če to seveda je.

Če smo na tak način vse lepo označili in ovrednotili, se lahko lotimo delovnega nalog. Na sam delovni nalog lahko artikle vključimo na 3 različne načine.

3. Kreiramo delovni nalog

Delovni nalog vedno kreiramo na isti način - z gumbom dodaj nov delovni nalog. V poslovni stik izberemo stranko za katero ta delovni nalog delamo in označimo listino z ustreznimi datumi.

1. Delovni nalog z artiklom, ki ima sestavnico

Na artiklu imamo ob koncu forme razdelek »Recepture artikla«, kjer lahko dodamo različne sestavnice / recepture tega artikla. Receptura je sestavljena iz že vpisanih artiklov (surovin) in storitev z ustreznimi enotami, ki se jih porabi za ta izdelek.
Novo sestavnico dodamo z gumbom »Dodaj recepturo k artiklu«, ki odpre novo pojavno okno.

Vpis recepture artikla

Najprej vpišemo ime recepture, ki jo želimo vnesti. Za isti izdelek lahko včasih uporabimo različne izdelke - recimo zamenjamo proizvajalca enega izmed delov in tako se zamenja tudi receptura - zato imamo možnost, da k enemu artiklu dodamo več receptur, v kolikor jih smiselno poimenujemo pa jih med seboj lahko tudi na prvi pogled ločimo. Vedno pa je le ena privzeta receptura, kar pomeni, da jo aplikacija upošteva na listinah delovnega naloga. 

Privzeto recepturo označimo s kljukico ob polju »Privzeta receptura«.
Ko vpišemo ime moramo formo shraniti in s tem smo si omogočili dodajanje artiklov, ki sestavljajo artikel, ki ga urejamo. Ob shranitvi se nam pojavi vrstica, kjer najprej izberemo tip. Ne smemo namreč pozabiti, da je v izdelavo artikla lahko vključena tudi storitev, ki jo lahko primerno ovrednotimo. S tem dobimo tudi dejansko ceno našega sestavljenega artikla. Ko izberemo tip, lahko na polju ID z dvoklikom odpremo izbirnik artiklov oziroma storitev, kjer s pomočjo filtriranja izberemo ustreznega. Na koncu pa vpišemo še količino enot izdelka, ki so potrebne, da lahko naš končni izdelek sestavimo. Novo vrstico za nov izdelek naredimo tako, da na enem od polj s kurzorsko tipko kliknemo navzdol. Ko smo z vnesenimi artikli in storitvami končali recepturo shranimo in okno zapremo. Tako pripravljeno recepturo lahko vedno popravimo - s klikom na ikono svinčnika poleg imena se nam odpre ista forma, ki jo preprosto spremenimo. S križcem, ki se nahaja poleg imena recepture pa jo lahko tudi izbrišemo.

Ob kreiranju delovnega naloga tak artikel brez večjih ceremonij dodamo na delovni nalog.

Ob koncu vrstice, kamor smo dodali tak artikel imamo ikono, ki nam odpre pojavno okno z informacijami o tem artiklu.

 • EŠO - vsak artikel avtomatično dobi svojo EŠO številko
 • Serijska št. - serijsko številko dobi artikel, če je tako označeno na samem artiklu.
 • Uporabniška serijska št. - v kolikor imamo označeno, da se generira uporabniška serijska številka in imamo v polju element izbran poslovni stik, se izpiše tudi uporabniška serijska števila tega poslovnega stika.
 • Dodatno - v polje dodatno lahko poljubno vpišemo posebnosti artikla, ki ga izdelujemo.

Za vsak artikel, ki smo ga dodali na delovni nalog se seveda kreira svoj set številk. Ob koncu vrstice pa je lupa, ki nam pokaže kateri artikli so vključeni v sestavnico tega artikla. V zgornjem desnem kotu pojavnega okna imamo na voljo ikono ključa, ki nam sestavnico »odklene« za popravljanje – kar pomeni, da na ta način lahko poljubno uredimo sestavnico – kakšen del zamenjamo z drugim, kakšnega odvzamemo in kakšnega tudi dodamo. Na ta način lahko za vsak artikel posebej prilagodimo sestavnico in na tak način tudi porabo surovin za izdelavo našega artikla. Na tem mestu lahko sestavnico tudi kopiramo iz nekega drugega artikla.

Ko smo z izbranim in vpisanim zadovoljni delovni nalog z gumbom »Daj v proizvodnjo«, damo v proizvodnjo in s tem potrdimo izdelavo tega artikla. V kolikor smo se zmotili ga z ukaznim gumbom »Umakni iz proizvodnje« tudi umaknemo, a je pri takem početju potrebna pazljivost, da ne izničimo naloga, ki ga je nekdo že prevzel v delo.
Oseba, ki ta nalogo izvede ga ob tem zaključi s kvalifikatorjem »Zaključena«. Oseba, ki je zadolžena za dejansko potrditev pa delovni nalog knjiži z ukaznim gumbom "Knjiži delovni nalog".
S tem so se dejansko spremenile zaloge vseh vključenih artiklov, serijske številke izdelanih artiklov pa lahko vključimo na prodajen listine.

2. Delovni nalog z artiklom, ki nima sestavnice

Za ta način uporabe delovnih nalogov ne potrebujemo sestavnic, potrebujemo pa med artikle vpisane surovine in naše izdelke ter vse storitve, ki jih v proizvodnji potrebujemo.
Izdelke lahko poljubno označimo tudi z kvalifikatorji : Samodejno generiranje serijske št., Generiraj uporabniško serijsko št. in / ali Nedovoli knjiženja brez serijske št..
Odpremo nov delovni nalog in ga opremimo z ustreznimi podatki (poslovni stik, datumi).
V prvi vrstici izberemo izdelek, ki ga želimo narediti in ga označimo s količino -1 oziroma minus količino, ki jo želimo izdelati.
V sledeče vrstice vpišemo vse artikle in storitve z ustreznimi količinami, ki jih bomo oziroma smo jih porabili za izdelavo izdelka.
Po tej »hitri sestavnici« mora obvezno slediti prazna vrstica.
Takih sklopov, ki jih loči prazna vrstica, je lahko več, vsak sklop pa pomeni, da se se zaloga vseh artiklov, ki sledijo vrhnjemu zmanjša za ustrezno količino, artiklu, ki je označen z – količino artiklov, pa se zaloga seveda poveča.
Po kliku na gumb »Knjiži izdelavo brez sestavnice« nam odpre pojavno okno, kjer nas opozori na morebitne težave v sestavnici. V kolikor ni zadostne zaloge sestavin nam delovnega naloga ne pusti knjižiti. Opozori pa nas tudi na to, da nimamo vpisanih vseh nabavnih cen artiklov, ki se nahajajo v sestavnici, kar nam lahko pokvari izračun nabavne cene izdelanega artikla in s tem pregleda nad dejanskim zaslužkom.

Pozor!
V kolikor dodamo na delovni nalog samo artikle brez sestavnice in nalog sknjižimo z  »Knjiži izdelavo brez sestavnice«, nam aplikacija vse naštete artikle da v minus ter naredi nov artikel s sestavljenim imenom "Projekt + številka delovnega naloga".

3. Delovni nalog z artiklom, ki nima sestavnice, a ima v aplikaciji »zelo podobnega sorodnika«

Tu gre za artikle, ki se po svoji sestavi malenkostno razlikujejo od drugih v naši prodaji, ker so izdelani po naročilu ali pa z nekaj drugačnimi deli kot običajno. Da ne delamo sestavnice vsakič sproti, si lahko pri takem artiklu sestavnico »sposodimo« iz drugega artikla, ki je po sestavi kar najbolj podoben novemu.
Ob koncu vrstice kamor smo dodali nov artikel (v tem primeru mora biti nov artikel seveda že vpisan v aplikacijo), kliknemo na izbirnik, ki nam prikaže ešo in morebitne serijske številke novega artikla. V desnem Kopiraj sestavnicozgornjem kotu imamo ikono »Kopiraj sestavnico«, ki nam odpre novo pojavno okno, kjer lahko izberemo želeno sestavnico, ki jo aplikacija doda na artikel oziroma artikle te vrstice. Ob koncu informacij (ešo/serijska številka..) vsakega od artiklov, ki jih imamo vpisane na vrstici, se nahaja ikona lupe, ki nam za vsak artikel posebej prikaže vse njegove sestavne dele. Za del, ki ga želimo zamenjati (ki bo različen od že obstoječe sestavnice), preprosto z dvoklikom na polje id artikla odpremo okno z vsemi artikli, ter izberemo tistega s katerim smo želeli ta del zamenjati. Ustrezno prilagodimo količino, če je potrebno in shranimo ter zapremo pojavno okno.

Delovni nalog nato damo v proizvodnjo in ko je narejen, zaključimo ter sknjižimo, kot artikel, ki ima sestavnico.

4. Delovni nalog brez v naprej pripravljenega artikla

Za ta način pa nam ni potrebno kreirati novega artikla. Vse kar je potrebno da na delovni nalog vpišemo v prazno vrstico pod opis ime artikla, ki ga želimo sestaviti, pod njim pa navedemo vse sestavne elemente, tako artikle kot storitve skupaj s količino. Ko knjižimo tak delovni nalog – z ukaznim gumbom »Knjiži izdelavo brez sestavnic«, nam bo aplikacija poleg blagovne strani sestavnic za razliko od zgornjih dveh načinov, kreirala tudi artikel, z imenom, ki smo ga vpisali v prvo prazno vrstico. V kolikor želimo dodati na en delovni nalog več takih sestavnic, med njimi pustimo eno prazno vrstico.

Pri tem načinu vedno lahko naredimo le po en artikel - v kolikor bi jih želeli več, moramo izdelek prej vpisati med artikle in izvesti postopek po predhodno opisanem načinu.

Ob knjiženju delavnih nalogov brez sestavnic nam aplikacija ponudi tudi možnost kreiranja prodajnega računa – kar v bistvu naredi prav to – knjiži nam delovni nalog in za stranko, ki je bila vpisana na delovni nalog kreira tudi prodaji račun, ki vsebuje vrstice vseh izdelanih artiklov.

Povezana navodila

Povezani postopki