Načini plačila

Načini plačila se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste plačila, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini.

*Pozor - tipi plačila, ki se vežejo na listine in s tem tudi na pravila knjiženja v knjigovodskem delu, se ne vežejo na te načine plačila. Tipe plačila za listine in knjigovodstvo najdemo na Nastavitve => Nastavitve listin => Tipi plačila listine.

Nastavitve => Splošni šifranti => Načini plačila

V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov plačil. Nekatera so enostavna in za njih ne potrebujemo posebnih nastavitev ali posebne kode, druga pa so malce bolj komplicirana in zahtevajo programsko delo, ki poveže trgovino s specifičnim načinom plačila (kreditne kartice, paypal, moneta...).

Najbolj klasični načini plačila so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo polja.

Način plačila - v to polje izpišemo naziv načina plačila. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  -
kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

Zaporedna št. prikaza - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov plačila s to številko poskrbimo, da se ta način plačila pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način plačila je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

Storitev - če želimo, da se stroški načina plačila obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno ceno.

Brezplačno nad - nekateri načini plačila s seboj povlečejo določene stroške, ki jih lahko vključimo v košarico kot stroški plačila - na tem mestu pa določimo nad katerim zneskom se ta strošek stranki več ne obračuna.

Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro ji s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu plačila označimo katere dostave so za ta način plačila možne. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način dostave ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini plačila kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine plačila dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine plačila na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

Kvalifikatorji

Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način plačila pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.