Kompleti artiklov

Trgovina => Artikli

Kaj potrebujemo?

V aplikaciji morajo biti vpisani vsi artikli, ki jih želimo dodati v komplete.

Artikli morajo biti opremljeni z naslednjimi polji:

 • šifra artikla
 • ime artikla
 • cene - vsaj prodajno ceno
 • slika artikla
 • vpc cene – vsaj vpc ceno (če imamo na spletni trgovini možnost registracije/prijave)
 • kvalifikatorji
  • prikaži na spletu
  • prikaži v VPC trgovini (če imamo na spletni trgovini možnost registracije/prijave)

Kako dodamo kompleta?

1. Izberemo artikel, ki bo nosilni artikel tega kompleta in gremo na urejevalno formo tega artikla.

Nosilni artikel je tisti, na katerem se bo v spletni trgovini ta komplet tudi prikazoval. Nosilen artikel je lahko tisti, ki je dražji, večji ali kako drugače izstopa. Če so artikli enakovredni pa izberemo poljubnega.

2. Na razdelku »Spletna trgovina« z gumbom »Dodaj komplet na artikel« odpremo pojavno okno s formo za dodajanje in urejanje komplet.

Aplikacija nam še izpiše podatke nosilnega artikla – artikla na katerem smo kreirali komplet. V tabeli se izpišejo polja, ki se drugače nahajajo tudi na artiklu samem:

 • slika
 • ime artikla
 • procent ddv-ja
 • vpc – veleprodajna cena brez ddv-ja
 • vpc pop.% - veleprodajni popust v procentih, ki ga lahko poljubno spreminjamo glede na ceno, ki jo bo imel artikel v kompletu.
 • vpc rvc – izračunana razlika med nabavno ceno in veleprodajno ceno s popustom
  * v kolikor nabavnih cen nimamo vpisanih bo ta cena enaka veleprodajni ceni s popustom
 • pc – prodajna cena brez ddv-ja
 • pc s pop.% - popust na prodajno ceno v procentih
 • pc rvc - izračunana razlika med nabavno ceno in prodajno ceno s popustom
  * v kolikor nabavnih cen nimamo vpisanih bo ta cena enaka prodajni ceni s popustom

Z gumbom »Dodaj artikel v komplet« dodamo artikle, ki jih želimo prodajati v kompletu z nosilnim artiklom. Polja v tabeli so enaka poljem nosilnega artikla.

Popuste uredimo na vsakemu od artiklov tako za malo prodajo (pc pop. %) kot za veleprodajo (vpc pop. %). Tukaj lahko za vsak artikel posebej določimo koliko popusta lahko damo našim strankam. V kolikor želimo dati dodan artikel gratis damo na ta artikel 100% popusta.

V kolikor popust spreminjamo na kompletu se ta prenese in se preračuna na nosilni artikel.

Sledijo podatki kompleta.

Šifra – šifra se, v kolikor je ne vpišemo oziroma popravimo sami, generira iz šifre nosilnega artikla in dodatne številke – šifro lahko spremenimo v želeno, ki pa mora biti, kot vedno, unikatna.

Ime – izpiše se ime nosilnega artikla, ki ga seveda prepišemo oziroma dopolnimo po želji.

DDV - v redkih primerih se skupini artiklov ob združitvi spremeni ddv na nižjega. Ti primeri so zakonsko določeni – poleg spremembe tega polja se označi tudi kvalifikator »Uporabi DDV kompleta«, ki poskrbi za to, da se tudi na listinah za vse artikle uporabi drugačen ddv.

Sledita stolpca s cenami. Pri cenah si velja zapomniti, da je potrebno biti previden. V kolikor spreminjamo cene kompleta se to mora poznati tudi na artiklih, saj ko bomo komplet dejansko vključili na listine ne bomo prodali kompleta kot celote, pač pa vsak artikel posebej. V kolikor spreminjamo popuste na kompletu se spreminja popust na nosilnem artiklu, kar pomeni, da gre lahko RvC na tem artiklu tudi v minus, kar pa nam pokvari razna poročila o zaslužku, ki smo ga imeli na tem artiklu oziroma na kategoriji tega artikla.

VPC cene

VPC – veleprodajna cena brez ddv-ja in brez popustov – cena je izračunana iz veleprodajnih cen, ki so vpisane na dodanih artiklih.

Popust – v kolikor je veleprodajni popust že določen na artiklih, ki so bili dodani v komplet, se bo na tem mestu ustrezno preračunal na celoten vpc znesek vseh artiklov, ki so vključeni v komplet. Popust lahko na tem mestu tudi popravimo na želenega – a pozor – ta popust se bo ustrezno preračunal na popust nosilnega artikla.

VPC s pop. - gre za skupno veleprodajno ceno vseh vključenih artiklov skupaj s popusti. V kolikor spremenimo to ceno, se avtomatično preračuna ustrezen popust, ki spremeni popust na nosilnem artiklu.

DDV – se izračuna glede na ceno s popustom in določeno stopnjo davka.

VPC kompleta z ddv – cena kompleta s popustom in vključenim ddv-jem- Tega lahko poljubno spremenimo, kar nam popravi tudi popust.

Marža – gre za razliko med nabavno ceno vseh vključenih artiklov in končno ceno, ki smo jo določili za ta komplet.

Maloprodajne cene

PC – prodajna cena brez ddv-ja in brez popustov – cena je izračunana iz prodajnih cen, ki so vpisane na dodanih artiklih.

Popust - v kolikor je popust že določen na artiklih, ki so bili dodani v komplet, se bo na tem mestu ustrezno preračunal na celoten maloprodajni znesek vseh artiklov, ki so vključeni v komplet. Popust lahko na tem mestu tudi popravimo na želenega – a pozor – ta popust se bo ustrezno preračunal na popust (pc pop.%) nosilnega artikla.

PC s pop. - gre za skupno prodajno ceno (brez davka) vseh vključenih artiklov skupaj s popusti. V kolikor spremenimo to ceno, se avtomatično preračuna ustrezen popust, ki spremeni popust na nosilnem artiklu.

DDV – se izračuna glede na ceno s popustom in določeno stopnjo davka.

MPC kompleta z ddv – cena kompleta s popustom in vključenim ddv-jem. Tega lahko poljubno spremenimo, kar nam popravi tudi popust.

RvC – razlika v ceni med nabavno ceno vseh vključenih artiklov in končno ceno, ki smo jo določili za ta komplet.

Kvalifikatorji

Zastarel – v kolikor komplet ni več primeren za prodajo

Blokirano za prodajo – se označi avtomatično, da se ne prikazuje na spletu že med urejanje. Ko želimo da se artikel prikaže je potrebno ta kvalifikator odznačiti.

Akcija – če komplet nastopa kot samostojen artikel, ga s tem kvalifikatorjem postavimo med druge akcijske artikle.

Novost – če komplet nastopa kot samostojen artikel, ga s tem kvalifikatorjem postavimo med druge novosti.

Prikaži na spletu – komplet s tem kvalifikatorjem potrdimo za prikaz v trgovini.

Samostojni komplet – komplet lahko nastopa kot povezan komplet, ki se ga vidi samo na nosilnem artiklu, ali pa kot samostojen artikel, ki ima tudi druge lastnosti artikla.

Prikaži v VPC trgovini – komplet se z oznako tega kvalifikatorja pojavi tudi v b2b trgovini – kupec ga lahko vidi v trgovini tudi po prijavi.

Uporabi DDV kompleta – v kolikor nam eden izmed artiklov spremeni ddv celotnega kompleta, lahko s tem kvalifikatorjem označimo, da artikel, ki smo mu na tak način spremenili ddv, le tega (spremenjenega) obdrži tudi na listini.

Ko komplet shranimo se nam sestavi slika iz vseh artiklov, ki smo jih dodali - največ pet.

Kompletov lahko na en nosilni artikel dodamo več, vsi pa se nanizajo pod gumbom za dodajanje kompletov. Uredimo jih tako, da kliknemo na ikono »Uredi komplet«, ki se nahaja ob vsakem kompletu. Komplet izbrišemo z ikono »Izbriši komplet«.

V kolikor smo koplet označili kot »Samostojni komplet« v vrstici dobimo novo ikono
»Pojdi na samostojni komplet«. Klik na to ikono nam odpre formo, ki je zelo podobna navadni formi za urejanje artikla.

Na tem koncu lahko popravimo ime in opis artikla, ga moramo dodati v ustrezne kategorije, da se prikaže v spiskih, mu zamenjamo oziroma dodamo nove slike, lastnosti, povezane artikle ter uredimo uteži za sortiranje, garancijo, ter rok dobave.
Glej: Artikel

Cene in popuste pa lahko še vedno urejamo na pojavnem oknu, ki se nam odpre ko kliknemo na gumb »Uredi komplet«.

Na formi imamo tudi nov gumb »Pojdi na nosilen artikel«, ki nas vrne nazaj na artikel, kjer smo ves postopek začeli.