Inventura - Obdelava inventure

Trgovina => Postopki => Obdelava inventure

Dodamo novo obdelavo in v opis vpišemo za katero obdelavo gre

Opis obdelave - obdelavo poimenujemo tako, da bomo kasneje nedvoumno vedeli za katero obdelavo gre

Datum zaloge - v to polje vpišemo datum na katerega se preverja zaloga

Datum inventure - izberemo datum na katerega je bilo izvedeno štetje

Vključena inventurna štetja - Po vpisu vseh treh polj formo shranimo nato pa je potrebno v obdelavo uvoziti liste štetja, kar storimo z ukazom Dodaj listo preštetih elementov ali z ukazom Dodaj vse nedodeljene liste preštetih artiklov, ki hkrati doda vse liste štetja, ki še niso bile dodeljene v obdelavo.

Tu pa so še navodila za Štetje artiklov

Sledi inventurna tabela z vsemi artikli, ki so v inMaster aplikaciji na zalogi in/ali so bili prešteti.

Inventurna tabela

Dodatni ukazi

Preračunaj zaloge - Preračun zaloge poženemo vedno, ko smo na inventurni listi spremenili stanje in želimo preveriti novo.

Izvozi tabelo obdelave inventure v XLS - po zaključeni inventuri si lahko tudi izvozimo v xls (excelovo) datoteko končno ugotovljeno inventurno stanje.

Dodaj listo preštetih elementov - odpre se na spisek še ne "obdelanih" inventurnih list, ki jih eno po eno dodajamo v obdelavo.

Dodaj vse nedodeljene liste preštetih artiklov - ukaz doda na inventurno obdelavo vse še ne obdelane liste štetja.

Zaključi inventuro in kreiraj izravnalne račune - ko je inventura v celoti fizično obdelana, urejena in usklajena jo je potrebno zaključiti. To naredimo s tem ukaznim gumbom.

Premeči artikle na napačnih skladiščih - ta ukaz pripravi medskladiščnico za artikle, ki imajo zaloge na več skladiščih in nasprotna stanja, ki se jih da »poravnati« s premiki med lokacijami (na eni lokaciji višek, na drugi manjko). Več si lahko preberete na postopku Invetura

Kvalifikatorji

  • Zaključena - ko inventuro zaključimo z ukaznim gumbom "Zaključi inventuro in kreiraj izravnalne račune", se označi s tem kvalifikatorjem.
  • Potreben preračun - kvalifikator se označi, ko smo na obdelavi inventure nekaj spremenili, pa še nismo pognali ukaza "Preračunaj zaloge"

Delna inventura ni možna – v kolikor pa se jo vseeno naredi, pa je potrebno pri vseh artiklih, ki jih nismo prešteli prepisati število zaloge v stolpec Prešt. 1. To seveda pomeni, da inventura ni bila izvedena po pravilih in kot taka ne služi svojemu namenu.

Povezana navodila

Povezani postopki