Mesečna obdobja

Nastavitve => Splošni šifranti => Mesečna obdobja

Šifrant mesečnih obdobji za vsako leto sproti uvozi administrator aplikacije. V bistvu gre za opredelitev mesecev za obračun delovnega časa – opredeliti je potrebno število delovnih ur, praznikov in rednih delovnih ur, ki jih dopušča vsak posamezni mesec leta.