Tipi opravil

Nastavitve => Nastavitve app => Tipi opravil

Tipi opravil so vedno vezani na potrebe podjetja, ki aplikacijo uporablja. In tu res ni omejitve. Gre lahko za preproste oblike opravil, kot so naloge, sestanki, telefonska pomoč,... Lahko pa gre za sklope nalog kot so projekti ali pa za kakšne druge smiselne celote, pod katero lahko vpišemo določena opravila.

Izbira menja »Tipi opravi«, nas prestavi na spiske že obstoječih tipov opravil in, kot smo že vajeni, novega dodamo z ikono za dodajanje novih elementov, ki jo najdemo na zgornji desni strani zaslona.

Odpre se nam prazna forma za vpis novega tipa opravil.

Ime opravila – ime tipa opravila naj bo kratko in jasno, saj se ta vpis prikaže tudi v meniju »Opravila«, kjer jih kasneje izbiramo.
Recimo, da se naše delo sestoji iz številnih sestankov na tem mestu vpišemo sestanki in nato pod ta tip vsi v podjetju vpisujejo čas, ki so ga oziroma, ki ga bodo porabili za sestanke. Lahko vpišemo tudi ime projekta, če gre za tak projekt, ki ga bomo izvajali dlje časa. Vse naloge, sestanki, telefonski pogovori... skratka vsa opravila, ki so vezana na ta projekt, se potem beležijo pod tem tipom.

Meni sortiranje - v to polje vpišemo število za sortiranje v raznih spiskih tipov opravil. (koledarji, izbira tipa opravil na formi opravila, meni opravil...). Nižja kot je številka višje na spisku je tip opravila na katerem se nahajamo.
Pozor!
Vrstni red tipov se v aplikaciji lahko določi na treh mestih. Vsak naslednji pa prevlada nad prejšnjim.
1. Osebna nastavitev vsakega posameznika v meniju "Moje nastavitve" - ta prevlada nad vsemi nastavitvami, ki določajo zaporedje.
2. Splošna nastavitev ZaporedjePrikazaTipovOpravil  - prevlada nad nastavitvijo na vsakem posameznem tipu opravil
3. Na sami formi kjer določamo, opišemo in dodajamo nove tipe opravila imamo polje "Meni sortiranje", ki deluje, če nimamo nastavitev pod točko 1 in/ali 2

Privzeti poslovni stik – v kolikor gre za tip opravila, ki je vedno vezan na isti poslovni stik, lahko tega izberemo že na tem mestu in nam ga ne bo potrebno kasneje izbirati vsakič, ko dodamo novo opravilo pod ta tip.
Navadno gre za vodenje podjetja kopico časa, ki ga ne znamo ovrednotiti. Tako naredimo tip opravil administracija in pod tem tipom vpisujemo vsa opravila, ki so vezana na vodenje podjetja. Ker je administracija vedno vezana na naše podjetje na tem mestu izberemo naš poslovni stik in si tako prihranimo dodatno izbiranje poslovnega stika na samih opravilih.

Privzeti kontakt – ne le, da lahko tip opravila vežemo na določen poslovni stik, lahko ga vežemo tudi na čisto določeni kontakt znotraj tega podjetja. Polje kontakta se bo tako avtomatično napolnilo vsakič, ko bomo dodali opravilo tega tipa.
Če vzamemo, da je tip opravila projekt, ki je vezan na točno določeno podjetje, lahko na tem mestu določimo tudi osebo, ki je v tem podjetju odgovorna za ta projekt.

Privzeta lokacija – tudi lokacija je včasih za določen tip vedno enaka. Če je ta podatek pomemben ga enostavno vpišemo in to polje se bo avtomatično izpolnilo vsakič, ko bo kdorkoli dodal novo opravilo pod ta tip.

Barve – za prikaz na samem koledarju nam več kot opisi povedo barve. Če vsakemu tipu določimo svojo barvo, že na prvi pogled v koledarju vidimo, za kateri tip opravil porabimo največ časa.

Seveda pa lahko vsakega od že izpolnjenih polj na samem opravilu spremenimo.

Kvalifikatorji

Na desni strani forme so kvalifikatorji, s katerimi še dodatno opredelimo oziroma nastavimo določen tip opravil.

Ni v koledarju – če so opravila take narave, da njihovega prikaza nikoli ne želimo videti v koledarju, s kljukico označimo to polje.

Avtomatsko začni – včasih je narava dela taka, da se opravila odpirajo točno v tistem trenutku, ko jih tudi dejansko začnemo opravljati. V takih primerih je smiselno, da se v novo odprtem opravilu avtomatično napolni tudi čas začetka izvajanja opravila. Če želimo, da se polje »Začetek izvajanja« napolni s trenutnim datumom in časom, označimo to polje s kljukico. Primer takega tipa opravi je »Telefonska podpora«.

Privzet tip opravila – to polje označimo pri tipu opravil, ki ga bomo največkrat uporabljali, saj bo kot privzeto izbrano, ko bomo želeli opravilo kreirati direktno iz koledarja. Seveda pa lahko tudi na koledarju tip opravila preprosto zamenjamo.

Avtomatsko Flip-Flop opravilo - polje označimo če želimo da je ta tip opravila avtomatično označen kot flip-flop opravilo in se tako tudi obnaša. Ta kvalifikator se bo ob kreiranju tega tipa opravil avtomatično označil.

Avtomatsko se obračuna - če želimo, da se tip opravila avtomatsko obračunava, označimo to polje. Ta kvalifikator se bo ob kreiranju tega tipa opravil avtomatično označil.

Ne prikazuj v meniju opravila - če želimo da se že vpisan tip opravil več ne prikazuje na strani opravil, označimo to polje

Obvesti kreatorja - to poje označimo če želimo, da ima vsako kreirano opravilo tega tipa to polje že naprej označeno.