Mesečna obdobja

Šifrant mesečnih obdobji za vsako leto sproti uvozi administrator aplikacije. V bistvu gre za opredelitev mesecev za obračun delovnega časa – opredeliti je potrebno število delovnih ur, praznikov in rednih delovnih ur, ki jih dopušča vsak posamezni mesec leta.

Davčne blagajne

V kolikor želimo uporabljati aplikacijo tudi za davčno blagajno morate o tem obvestiti skrbnika vaše aplikacije.
Posredovati mu morate namensko potrdilo FURS-a in podatke o »lokaciji blagajne«.

Opomnik ob delegiranju opravil

Nad delegiranimi opravil človek kaj hitro zgubi pregled, še posebej, če je teh opravil oziroma ljudi več. Da bi lažje sledili delegiranim opravilom ima aplikacija InMaster razvit sistem avtomatskega opominjanja in nadzora nad temi opravili. Pa pojdimo po vrsti.

Datoteka za uvoz artiklov

Artikle je, po določenih pravih mogoče uvažati. Oglejte si pravila vpisovanja artiklov in si preskrbite zadnjo verzijo uvozno/izvozne datoteke z vpisanim primerom.

Občine

Šifrant občin je namenjen le temu, da občin ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske občine so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le šifra in ime občine.

Tipi plačil listine

Za pravilno delovanje računovodskega dela aplikacije moramo pravilno nastaviti tudi tipe plačil, s katerimi lahko naše stranke plačujejo račune. Kot tipe plačila razumemo vsa sredstva s katerimi se lahko plačujejo listine (bančno nakazilo, gotovina, razne kartice kot so: visa, mastercard, …).

Zaloga po skladiščih

Poročilo »Zaloga po skladiščih« naredi izvoz zaloge blagovne in finančne zaloge po različnih skladiščih. 
Razlika med blagovno in finančno zalogo je v tem, da pod blagovno zalogo štejemo vse prevzeme in oddaje artiklov s knjiženimi blagovnimi listinami, pod finančno pa le tiste artikle, ki so bili zavedeni na knjiženih finančnih listinah.

Delni dobropis z zapiranjem

Za razliko od celotnega dobropisa, ki ga kreiramo tako, da samem računu, za katerega želimo kreirati dobropis, kliknemo na ukazni gumb »Kreiraj dobropis«, pri delnem dobropisu ta del naredimo »na roke«.

Naročniki e-novic

Naročniki elektronski novic se v aplikacijo dodajajo na več različnih načinov.

Prvi način je, da se naročnik na novice prijavi preko obrazca na spletni strani. 

Drugi način je, da naročnika dodamo dodamo iz tabele že obstoječih kontaktov oziroma poslovnih stikov