Izvoz / uvoz artiklov in slik

Kakšne je primerna datoteka za uvoz? Kateri formati so primerni za uvoz? Kako poimenovati slike za uvoz v aplikacijo? ...

Na ta in druga podobna vprašanja dobite odgovore, če kliknete na naslov navodil...

Statusi opravil

Statusi opravil so v InMastru tako živa in živahna in razvejana zadeva, da so si prislužili popolnoma svoj prostorček tudi v naših navodilih. Že na prvi pogled lahko iz samih ikon vidimo, kaj se dogaja z delom v našem podjetju.

Naročniki e-novic

Naročniki elektronski novic se v aplikacijo dodajajo na več različnih načinov.

Prvi način je, da se naročnik na novice prijavi preko obrazca na spletni strani. 

Drugi način je, da naročnika dodamo dodamo iz tabele že obstoječih kontaktov oziroma poslovnih stikov

Kategorije artiklov

Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo.
Kategorije artiklov je potrebno oblikovati skupaj z idejo o trgovini, saj so izredno pomembne tako za preglednost trgovine, iskanje po njej, kot tudi za naše lastne potrebe pri vodenju poslovanja.

 

Tipi opravil

Tipi opravil so vedno vezani na potrebe podjetja, ki aplikacijo uporablja. In tu res ni omejitve. Gre lahko za preproste oblike opravil, kot so naloge, sestanki, telefonska pomoč,... Lahko pa gre za sklope nalog kot so projekti ali pa za kakšne druge smiselne celote, pod katero lahko vpišemo določena opravila.

Izdelava produktov - delovni nalog

Kako preko delovnih nalogov do svojih produktov po FIFO metodi, si poglejte v tem delu navodl

Obračunavanje resursov preko opravil

Obračunavanje resursev, ki jih naše podjetje oddaja v najem, je z našimi storitvami in opravili preprosto in natančno. Uporaba resusov se našim strankam lahko zaračuna do minute natančno.

Pregled vseh dokumentov

Na tem mestu lahko vidimo vse dokumente, ki so dodani kjerkoli v aplikaciji InMaster. Na tem mestu vidimo tudi vse verzije dokumentov, kam so povezani, kako so označeni in poimenovani, lahko pa jih do določene meje tudi urejamo, jih povezujemo na druge podatke in delimo z drugimi osebami.

Opomnik ob delegiranju opravil

Nad delegiranimi opravil človek kaj hitro zgubi pregled, še posebej, če je teh opravil oziroma ljudi več. Da bi lažje sledili delegiranim opravilom ima aplikacija InMaster razvit sistem avtomatskega opominjanja in nadzora nad temi opravili. Pa pojdimo po vrsti.