Skupine uporabnikov

Skupine uporabnikov so pravzaprav skupine pravic, ki jih dodajamo uporabnikom in jim s tem omogočimo upravljanje z aplikacijo. Skupine, ki so že v aplikaciji zavzemajo večino potrebnih setov pravic, za specifične pravice pa se vedno lahko naredijo nove.

Sistemske lastnosti

Za vsako področje znotraj inMaster aplikacije obstajajo nekatere lastnosti, ki so tam prav s posebnim namenom in imajo pomembno vlogo pri delovanju aplikacije. Pa si jih poglejmo...

Regije

Šifrant regij je namenjen le temu, da jih ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske regije so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le ime regije in izbere državo kateri regija pripada.

Nameni plačila

Načini plačila so v naprej določeni in so že uvoženi v aplikacijo. Vse kar nam preostane, da na nabavnih računih izberemo želenega.

Ponavljajoča opravila

Ponavljajoča opravila so naloge, ki jih imamo na točno določene dni oziroma datume in se periodično ponavljajo skozi neko obdobje. Obdobja so lahko tako dnevna, tedenska, mesečna, kot tudi letna.

Mali šifranti

Mali šifranti so v bistvu izbirniki za določene lastnosti, ki jih dodajamo aplikaciji. Lastnosti in s tem tudi mali šifranti so prilagojeni uporabnikom aplikacije.

Promocijske kode

Promocijske kode služijo za dodatno promoviranje naših izdelkov. Kode razdelimo strankam in jim s tem omogočimo popust - za nas pa to pomeni porast prodaje, promoviranje naših izdelkov in nenazadnje sledenje uspešnosti naših prodajnih akcij. Promocijske akcije se upoštevajo tako na listninah kot tudi v spletni trgovini.

Predpripravljena besedila

Velikokrat je potrebno na listine vpisovati enake informacije in bilo bi zamudno, da bi to počeli ob kreiranju vsake listine posebej. Prav zato aplikacija omogoča, da si v naprej pripravimo ponavljajoča se besedila in jih potem s pomočjo izbirnika po potrebi dodajamo različnim listinam in sporčilom, ki jih lahko pošiljamo iz InMastra.

Osnovna sredstva

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.