Načini dostave

Načini dostave se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste dostave, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini in na listih, kjer je način dostave potreben oziroma zaželen.

Inventura - Štetje artiklov

Vsi, ki delamo z zalogo se redno srečujemo tudi z inventuro, ki nam navadno povzroča kar nekaj sivih las. Vsaka inventura se začne s štetjem.

Dinamična vsebina

Dinamična vsebina nam omogoča prikaz ene same vsebine na večih koncih. Za primer lahko pogledate ta navodila - tu je kratek povzetek, ko pa boste kliknili na ta povzetek, pa boste videli tudi celotno vsebino. Ob strani v meniju se izpisujejo vsi objavljeni naslovi, ki so oblikovani glede na vpise v dodatna polja, sortirajo pa se glede na številko, ki je vpisana v vir.

Nastavitve

Pod nastavitvami smo razumeli vse kar se tiče same nastavitve aplikacije, naših osebnih nastavitev, nastavitev za razne gradnike, določanje pravic in uporabnikov aplikacije InMaster. Na tem koncu najdemo tudi splošne šifrante, nastavitve glavne knjige ter lisin in raznih dokumentov.

Obrnjena davčna obveznost

O obrnjeni davčni obveznosti govorimo ko prodajalec (DDV zavezanec), ki je izstavil račun kupcu (DDV zavezancu), ni obračunal davka na dodano vrednost in je dolžan to narediti kupec sam.
Kupec mora izvesti samoobdavčitev, obračunati izstopni DDV in si ga priznati kot vstopnega, če ima pravico do tega. To nam omogoča  76.a člen ZDDV-1.

Spiski

Skozi celo aplikacijo nas vodijo spiski, ki nam omogočajo boljši pregled nad vpisano množico podatkov.

S pomočjo spiskov lahko vpisane podatke razvrščamo in filtriramo, ter jih tako tudi lažje najdemo. Za lažje razumevanje bo bomo na začetku uskladili terminologijo.

Enote

Merske enote se tako kot v realnem svetu tudi pri nas nanašajo na merjenje količin iste vrste. Ker so enote standardizirane jih tudi pri nas najdemo kot enega izmed splošnih šifrantov.

Splošna navodila

Prijava

V aplikacijo se prijavite tako, da vpišete uporabniško ime in geslo in kliknete gumb »Prijavi«. Sistem loči med velikimi in malimi črkami, tako, da uporabniško ime in geslo vpišete natanko tako, kot vam je bilo posredovano.

Kako poslati e-novico?

Vsi se strinjamo, da je obveščanje strank preko elektronske pošte v današnjem času neobhodno. Na tem mestu pa vas bomo opozorili na kaj je potrebno biti pozoren preden pošlješ novico iz aplikacije InMaster.