Kategorije artiklov

Trgovina => Kategorije/Filtri

Kategorije artiklov je potrebno oblikovati skupaj z idejo o trgovini, saj so izredno pomembne tako za preglednost trgovine, iskanje po njej, kot tudi za naše lastne potrebe pri vodenju poslovanja.

Kaj so kategorije?

Kategorije so smiselne celote izdelkov ali storitev, ki že s samim poimenovanjem povejo, kateri izdelki oziroma storitve se skrivajo pod posamezno kategorijo. Navadno jih razporedimo v drevesno strukturo, ki nam omogoča kar najboljši pregled na vrsto izdelkov v naši prodaji.

Kako razdeliti artikle po kategorijah?

Najlažje je, če artikle razčlenimo na smiselne skupine vse dokler nimajo te skupine enakih oziroma podobnih lastnosti.

Primer: v živilski trgovini bi v grobem lahko delili na osnovne živilske kategorije - Mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki...

Po se zadržimo pri mleku in mlečnih izdelkih. Mleko, siri, jogurti imajo le malo skupnega, če izvzamemo dejstvo, da so vsi mlečni proizvodi, zato kategorijo Mleko in mlečen izdelke lahko razdelimo na podkategorije: Mleko, Siri, Jogurti...

Seveda lahko potem to členjenje nadaljujemo, a le dokler je smiselno.

Jogurte lahko delimo potem tudi na sadne, navadne, lahko pa to vpišemo v lastnosti kot vrsta ali okus jogurta in s tem našim strankam prihranimo nekaj klikanja po trgovini. Vse pa je seveda odločitev, ki jo moramo sprejeti sami.

Ekstremi kot so kategorija - Sadni jogurti z okusom banane 2dcl je seveda malce potenciran nesmisel, a ravno to običajno naredi trgovino nepregledno. Morda bi lahko bilo merilo to, da se kategorija ne splača, če je v njej manj kot pet artiklov, pri čemer je potrebno upoštevati tudi celotno število proizvodov.

Malenkosti, ki ločujejo artikle med sabo pa je najbolje vpisati med lastnosti, ki se jih na strani da tudi filtrirati. A o tem malo kasneje.

Vnos kategorije

Kategorije se lahko vnese preko uvozne datoteke artiklov, kjer se nahajajo v tretjem zavihku, lahko pa se jih doda tudi v aplikaciji.

Trgovina => kategorije/filtri

Oznaka za oddelek - pri tem polju gre za številsko oznako oziroma identifikacijsko številko kategorije. Zaradi boljše preglednosti v spiskih je dobro, da si vzamemo za vsako vrhnjo kategorijo oziroma oddelek svoj razpon števil, številske oznake podkategorij pa potem izberemo v tem okviru.

Pa vzamemo zgornji primer:

100000 Živilska trgovina
  101000 Mleko in mlečni izdelki
    101100 Mleko
    101200 Siri
    101300 Jogurti
    101400 ...
  102000 Meso in mesni izdelki
    102100 Meso
    102200 Salame
    102300 ...
  103000 ...
200000 Pohištvo
  201000 Kuhinje
    201100 Kuhinjski pulti
    201200 Mize
    201300 ...
  202000 Dnevne sobe
    202100 Omare
    202200 Mize
    202300 ...
  203000 Kopalnice

Ime kategorije - Ime oziroma naziv kategorije je najkrajši smiselni opis artiklov, ki se znotraj te kategorije nahajajo. Ta naziv se znotraj aplikacije pojavi v spiskih kategorij - po njih se tudi najlažje poišče želeno kategorijo.

Nazivi za prikaz na spletu (sl, en) - Imena kategorij, ki so vpisana v ta polja, se prikazujejo v spletni trgovini. V matičnem jeziku je lahko ime enako zgornjemu, ker pa je trgovina lahko večjezična, morajo za vsak jezik narejeni ustrezni prevodi.

Nad kategorija - na tem mestu v izbirniku kategorij poiščemo kategorijo, ki bi bila lahko tej nadrejena. Če te ni, polje pustimo prazno. S tem kategorije tudi na spletni strani postavimo v smiselno drevesno strukturo.

Pa vzamemo zgornji primer:
Za kategorijo Mleko in mlečne izdelke izberemo nadkategorijo Živilska trgovina, pri kategoriji Živilska trgovina pa to polje pustimo prazno.

Št. za sortiranje - Na spletni strani se kategorije porazdelijo po polju Oznaka za oddelek. Včasih pa jih želimo drugače razporediti, ali pa katero izmed kategorij še posebej izpostaviti s tem, da jo premaknemo na prvo mesto. V tem primeru v to polje vpišemo številke po zaporedju katerih se v spletni trgovini razporedijo kategorije.

Onemogočen prikaz na spletu - v kolikor je to polje označeno s kljukico, se ta kategorija z vsemi podkategorijami in vsemi artikli, ki spadajo v katerokoli izmed njih, ne bodo več prikazovali v spletni trgovini.

Aplikacija omogoča, da v trgovini prikažemo artikle, ki jih preko spletni ni mogoče kupiti - prikaže se nam neke vrste katalog z vsemi funkcionalnostmi trgovine, a strankam na tak način onemogočimo nakup. To naredimo tako, da v desnem stolpcu dodamo novo lastnost "Blokada prodaje v spletni trgovini" in jo označimo. Enako lastnost najdemo tudi med artikli - s tem onemogočimo prodajo samo enega artikla.

Podkategorije - kot smo že povedali, se kategorije lahko gnezdijo in na tem mestu lahko vidimo, katere podkategorije ima kategorija na kateri se nahajamo. Podkategorije lahko na tem mestu tudi dodamo z gumbom "Dodaj podkategorijo". Odpre se nam nova prazna forma, kamor vpiemo novo kategorijo.

Lastnosti in filtri - na tem mestu izberemo vse lastnosti, ki so značilne za to kategorijo. Te značilnosti bomo opredelili z vrednostmi na samem artiklu, ki se bo nahajal pod to kategorijo. Če lastnosti v spiskih ne najdemo jo dodamo z gumbom "Dodaj lastnost"  oziroma jo dodamo z vnosno formo na Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov. Ker pa imajo kategorije podobne lastnosti, jih lahko na eni izmed kategorij uredimo, potem pa z gumbom "Prenesi lastnosti iz druge kaegorije" prenesmo na kategorijo, na kateri se nahajamo. Klik na gumb nam odpre pojavno okno, kjer izberemo kategorijo na kateri smo lastnosti že uredili.

Več podrobnosti o lastnostih in filtrih lahko pogledate v poglavju Lastnosti in filtri.

Kvalifikatorji

 • Računovodska kategorija - v kolikor je kategorija namenjena za računovodski del aplikacije, ne pa za artikle, jo označimo.
 • Interna kategorija - interna kategorija je tista kategorija, ki jo v spletni trgovini lahko vidijo le tisti uporabniki, ki imajo posebno pravico na to kategorijo (view).
 • Upoštevaj v primerjavi prodaje - v aplikaciji imamo na namizju možnost spremljati prodajo po kategorijah (widget). V kolikor označimo ta kvalifikator, bo aplikacija na namizju prikazala izračun tudi za to kategorijo.
 • Izpostavi na spletu – v spletni trgovini imamo možnost, da na strani izpostavimo želene kategorije. V kolikor obstaja element za prikaz v spletni trgovini, nam bo aplikacija kategorijo z označenim kvalifikatorjem, prikazala kot povezavo, ki bo obiskovalca preusmerila spisek artiklov te kategorije. Navadno se kot povezava pokaže ime kategorije in/ali slika.

Predstavitev kategorije

Dodaj predstavitevPri kategoriji pa imamo še eno posebnost in sicer lahko na kategorijo dodamo neko oblikovano besedilo, ki se potem prikaže tudi v spletni trgovini. Ko izberemo to kategorijo, se nad vsemi artikli te kategorije prikaže še vpisana predstavitev. To predstavitev dodamo preko urejevalnika vsebin, ki ga najdemo na formi kategorij v zgornji ukazni vrstici – ukazni gumb »Dodaj predstavitev«.
Kot vsako vsebino v aplikaciji InMaster, tudi tu uredimo besedilo, označimo kvalifikator »Vsebino prikaži na spletu« in vpisano shranimo.
Predstavitev se pokaže na strani, če imamo označeno / označeni nastavitvi Kaži predstavitve kategorij MPC in/ali Kaži predstavitve kategorij VPC.


Splošne nastavitve

 • Kaži predstavitve kategorij MPC
  Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini brez prijave (mp)
  V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki v trgovino niso prijavljeni.

 • Kaži predstavitve kategorij VPC
  Prikaz predstavitve kategorije v spletni trgovini pri prijavi (vp, b2b)
  V kolikor je nastavitev označena, se predstavitev, če je vpisana, prikaže na strani želene kategorije tistim uporabnikom, ki so v trgovino prijavljeni.

Povezana navodila