Večjezičnost ali geolokacije artiklov

Aplikacija nam omogoča tudi večjezičnost trgovine, ki ne pomeni, da je potrebno narediti povsem novo trgovino, ampak je potrebno le nekaj nastavitev, ki jih izvede administrator aplikacije. Naša odločitev je le katere države oziroma jezike bomo v naši ponudbi vključili.

Pojem geolokacije se nekoliko razlikuje od večjezičnosti, ki jo navadno uporabljamo za spletne strani - razlika pa je v tem, da geolokacija ne pomeni vedno samo jezika, saj določene jezike govorijo na več delih sveta, to pa se ne sklada nujo tudi z denarno enoto v teh državah in z lastnostmi, ki jih mora artikel imeti, da se v dotični državi lahko sploh prodaja.

Za primer vzemimo Združene države Amerike, kjer večinoma govorijo angleško, a imajo za razliko od Anglije, kjer prav tako govorijo angleško drugačno denarno enoto. Če prodajamo električne naprave pa je potrebno priključke in napetosti prilagoditi tržišču in razlike med Anglijo in Ameriko so tudi tu precejšne.

Različne geolokacije se pojavijo kot zavihki na artiklu takoj pod ukazno vrstico. Na tem mestu je potrebno poudariti, da takoj, ko se odprejo geolokacije, nosilni artikel postane samo nosilni artikel in da je potrebno kreirati in urediti artikle tudi za matično geolokacijo. Nosilni artikel se NIKOLI ne prikazuje v spletni trgovini.

Za primer vzemimo, da bi želeli imeti slovensko in angleško različico trgovine - v tem primeru bi se poleg osnovnega artikla (z opisom Osnova) pojavila še dva zavihka “Slovenija„ in “International„ oziroma “Anglija„, če bi želeli prodajo usmeriti samo na področje Anglije. Dokler geolocirani artikel ni kreiran se poleg naziva geolokacije pojavi zank svinčnika , ki pomeni, da je potrebno artikel še kreirati. Takoj, ko kliknemo na zavihek nam aplikacija iz osnovnega artikla prenese vsa informacije tudi na geolociran artikel. A to naredi le ob kreaciji. Če kasneje popravljate osnovi artikel ostanejo ostali, že kreirani geolocirani artikli, nespremenjeni. Ob vsakem trenutku lahko geolociran artikel tudi izbrišemo. To naredimo s križcem , ki se pojavi namesto svinčnika na zavihku poleg naziva geolokacije.

Ko prvič kliknemo na zavihek se skopirajo skoraj vsa izpolnjena polja iz osnovnega artikla, a nekaj se jih le spremeni.

ID artikla dobi končnico geolokacije (_SL_1, _INT_1...).

Pozor!
Pri uvozu slik je potrebno slike za geolociran artikel poimenovati tako, da enojni podčrtaj _ zamenjamo za dvojnega __!

Vsi kvalifikatorji se postavijo na 0, medtem ko se označi kvalifikator - Blokiran za prodajo.

To v prvi vrsti prepreči, da bi se artikel takoj, ko ga kreiramo pokazal na spletni strani - saj ga je potrebno prej urediti (prevesti ime, opis, prilagoditi lastnosti, cene...). Ko pa artikel uredimo, nam kvalifikatorji omogočajo, da ga popolnoma neodvisno od ostalih geolokacij, označimo za različne funkcionalnosti.

Pri tem naj izpostavim samo kvalifikator, ki je pomemben samo v primeru geolokacij in sicer:
* Uporabljaj cene nosilnega artikla - S tem kvalifikatorjem na vsakem posameznem geolociranem artiklu označimo, če želimo, da se pri njem upoštevajo enake cene in popusti, kot pri nosilnem artiklu. V tem primeru vedno le na osnovnem artiklu spremenimo cene in na spletu se ne glede na vpisane cene pri geolociranem artiklu, prikazujejo cene nosilnega (osnovnega) artikla.

Če želimo imeti večjezično trgovino je tako potrebno prevesti

Spletne vsebine
Splente strani => Strani
Splente strani => Dinamične vsebine
Splente strani => Besedila (vezane na spletno stran, nogo, meniji...)

Artikli
Trgovina => Artikli
Vsak izmed artiklov je dobil možnost, da se pojavlja v obeh geolokacijah, ampak se na strani ne vidi, dokler ga ne vklopimo s kvalifikatorjem za prikaz na strani. Ob tem je potrebno artikel prevesti in prilagoditi opis/ceno in lastnosti državi.

Kategorije
Trgovina => Kategorije
Prevesti je potrebno tudi kategorije, ki se prikazujejo na spletni strani.

Lastnosti
Trgovina => Kategorije
Prevesti je potrebno tudi vse lastnosti in njihove vrednosti, ki jih dodamo na posamezen artikel.

Prevodi košarice
Splente strani => Strani
Splente strani => Besedila (vezane na spletno stran, nogo, meniji...)
Prevesti je potrebno tudi tekste v košarici. Spremene teste se prevedejo na samih straneh košarice med besedili.
Teksti ob poljih forme pa se prevajajo med ostalimi besedili. (Spletna stran=>Besedila)

Nove geolokacije odpira administrator oziroma skrbnik aplikacije v podjetju.