Stopnje pregleda lokacij

Pri proizvodnem ali prodajnem postopku potrebujemo pred porabo / prodajo artikel pregledati in oceniti njegovo ustreznost. Glede na način dela in potreb naše panoge pa je odvisno kaj mora tak pregled vsebovati in kdaj mora biti izveden.

Stopnje pregleda so namenjene določitvi tem stopnjam, varovalni mehanizem pa je, da te stopnje povežemo s skladišči, saj aplikacija ob premestitvi artikla iz ene na drugo lokacijo vedno preveri tudi, ali je pred tem premikom potrebno artikel na kakršenkoli način preveriti oziroma oceniti in ali je bil ta pregled opravljen.

Izpolnimo naslednja polja:

Naziv stopnje - nazivi so seveda ustrezni našim potrebam – pazimo le na to, da bodo jasni, saj se izpisujejo kot zahtevane stopnje pregleda na artiklih.

Zahtevana stopnja pregleda – gre za številko, ki pove za katero stopnjo pregleda gre. Paziti je potrebno, da si sledijo po poti proizvodnega procesa.

 

Postopki