Nameni plačila

Nastavitve => Splošni šifranti => Nameni plačila

Zaradi enotnosti plačilnih transferjev se uporablja sistem kratic, ki nam pove kakšen je bil namen plačila. Te kratice se uporabljajo tudi za lažje procesiranje plačil in se jih v InMaster aplikaciji uporablja na nabavnih računih pri kreiranju plačilnih nalogov.

Načini plačila so v naprej določeni in so že uvoženi v aplikacijo. Vse kar nam preostane, da na nabavnih računih izberemo želenega.