Promet artiklov

Poročila => Poročila artiklov => Promet artiklov

Poročilo Promet artiklov nam izpiše ves promet artiklov v izbranem obdobju glede na poslovne stike. Kot promet se seveda razume tako prodaja kot tudi nabava artiklov. S tem poročilom lahko naredimo tudi pregled primerjave prometa po poslovnih letih.
Izvoz pa se malce prilagaja glede na izbrane parametre.

Pa pobližje poglejmo možnosti izvoza in pričakovane rezultate.

Primerjava s predhodnimi poslovnimi leti – v kolikor želimo pogledati primerjavo prometa med leti na tem mestu izberemo število let za primerjavo. Možnost nadaljnje izbire je odvisna od tega, ali želimo primerjavo med leti ali ne.

V kolikor želimo primerjavo med leti, nam aplikacija ponudi polje za izbiro obdobja.
Obdobje – na tem mestu izberemo poslovno leto, ki bo služilo kot prvo leto za primerjavo.

Primer – če izberemo recimo prikaz dveh let in za obdobje izberemo poslovno leto 2016, nam bo aplikacija prikazala primerjavo prodaje za leta 2016, 2015 in 2014.


V kolikor želimo primerjavo med leti, nam aplikacija tudi avtomatično označi kvalifikator Skupaj po PS-ih, ki nam prodajo in nabavo združi po poslovnih stikih.

V kolikor ne želimo primerjave med leti pa nam aplikacija polja za datumi
Datum od - Datum do – izberemo datuma med katerima nas zanima promet artiklov.

Kvalifikatorji – artikle imamo lahko označene z določenimi kvalifikatorji. Če bi želeli prikaz prometa samo za artikle z določenimi kvalifikatorji, le-te na tem mestu označimo.

Lastnosti – artikle imamo lahko označene z določenimi lastnostmi. Če bi želeli prikaz prometa samo za artikle z določenimi lastnostmi, le-te na tem mestu izberemo oziroma označimo.

Tip – na voljo imamo izvoz tako rodaje kot nabave artiklov. Lahko pa izvozimo samo prodajo oziroma samo nabavo za izbrano obdobje oziroma za primerjavo med izbranimi leti.

Skupaj po PS-ih – v kolikor smo izbrali primerjavo med leti, je ta kvalifikator že označen.

 • V kolikor je kvalifikator označen nam aplikacija sešteje vse prodaje oz. nabave istega artikla na enem poslovnem stiku.
 • V kolikor kvalifikatorja ne označimo, nam aplikacija izvozi datume, vrste in številke listine s katerimi je bil vsak artikel v izbranem obdobju prodan oziroma nabavljen.

Skupaj po LOT artiklih – v kolikor pri našem delu uporabljamo lot artikle (serije artiklov), lahko izvozimo vsako serijo artikla posebej lahko pa jih združimo na en – nosilni artikel.

Preostane nam da izberemo tip izpisa in kliknemo na gumb »Izpiši promet artiklov«.

Izvozna datoteka

Polja izvožene datoteke se seveda prilagajajo glede na izbrane parametre – na tem mestu pa bomo pogledali vsa.

Šifra art. – gre za šifro artikla, za katerega velja ta vrstica izvoza.

Ime art. – v tem stolpcu najdemo ime oziroma naziv artikla.

Nosilni art. – v kolikor imamo lot oziroma serijske artikle na tem mestu izpiše nosilni artikel lot artikla.

Št. blag. list. – številka blagovne listine (dobavnice ali prevzemnice) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

Datum blag. list. – datum blagovne listine (dobavnice ali prevzemnice) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

Št. fin. list. – številka finančne listine (prodajni ali nabavni računi) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

Tip fin. list. – v aplikaciji InMaster imamo kar nekaj različnih tipov listin kot so prodajni računi, maloprodajni računi, veleprodajni računi... Na tem mestu imamo oznako za katero izmed listin gre.

 • Oznaka R - Knjiženi prodajni računi
 • Oznaka U - Knjiženi prodajni avansni računi
 • Oznaka Q - Knjiženi prodajni zbirni računi
 • Oznaka M - Knjiženi maloprodajni računi
 • Oznaka K - Knjiženi računi ambulantne prodaje
 • Oznaka V - Knjiženi veleprodajni računi
 • Oznaka W - Knjiženi WEB računi
 • Oznaka D - Knjiženi prodajni dobropisi
 • Oznaka O - Knjižene oddajnice
 • Oznaka A - Knjiženi nabavni računi
 • Oznaka I - Knjiženi nabavni avansni računi
 • Oznaka Z - Knjižene prevzemnice
 • Oznaka B - Knjiženi nabavni dobropisi
Datum fin. list. - datum finančne listine (prodajni ali nabavni računi) s katero je bil artikel prodan oziroma kupljen.

Id PS – identifikacijska številka poslovnega stika znotraj baze, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

Šifra PS – Šifra poslovnega stika, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

Naziv PS – naziv poslovnega stika, ki mu je bil artikel v vrstici prodan.

Tip – tu se izpiše ali gre pri tem artiklu za prodajo ali nabavo.

Količina – izpiše se količina prodanega artikla te vrstice.

Znesek – skupni neto znesek artikla/artiklov te vrstice.

Stolpci tip, količina in znesek se pri primerjavi po letih prikažejo pri vsakem izvoženem letu.