Moje nastavitve

Nastavitve => Moje nastavitve

Do forme, kjer si uredimo nastavitve lahko pridemo tudi tako, da kliknemo na svoje ime v glavi aplikacije.

Uporabniško ime - tu je vpisano naše uporabniško ime, ki ga sami ne moremo spreminjati, saj nam ga določi administrator oziroma lastnik aplikacije.

Pravo ime uporabnika - Navadno je že vpisano naše ime in priimek - to ime se izpisuje v glavi, kot pozdrav prijavljeni osebe. V aplikaciji se to ime pojavi v glavi strani poleg polja "Uporabnik". Ime lahko spremenimo.

Geslo - v kolikor nam je dovoljeno s strani administratorja aplikacije oziroma lastnika aplikacije si lahko na tem mestu spremenimo geslo za dostop v aplikacijo.

Ponovi geslo -  geslo se zapiše še enkrat zaradi preverjanja pravilnega vpisa. V kolikor je geslo zapisano v nečitljivi obliki, se nam lahko vanj prikrade napaka, ki jo preprečimo s preverjanjem gesla.

Nastavitve

Poslovno leto - poslovno leto je pomembno v trenutku, ko s pomočjo aplikacije izdajamo listine. Listino lahko knjižimo za katerokoli leto, dokler se datumi na listinah ujemamo s poslovnim letom, ki ga izbere uporabnik na tem mestu. Načeloma se poslovno leto vedno pokriva z dejanskim letom. Ob začetku novega leta pa se navadno zaplete, ko želimo izdati račun, ki nosi datume še za preteklo leto. V tem primeru je potrebno poslovno leto na uporabniku, ki listino knjiži spremeniti, da bo enako kot so datumi na listini, ki jo knjiži. Aplikacija bo tako vedela, da ne gre za pomoto, da v resnici želimo knjižiti v prejšnjem letu in bo tudi poskrbela za to, da se bo številčna serija listin ujemala s pravim letom.

Privzeta lokacija - tudi ta nastavitev je povezana z uporabo listin. Na listinah se ob prodaji oziroma nakupu artiklov le ti shranjujejo v skladišča, ki jih je potrebno na sami vrstici listine tudi izbrati. V kolikor uporabljamo neko skladišče večkrat kot ostala, ga tu izberemo in aplikacija bo na vrstice vedno avtomatično dodala to izbrano skladišče. Seveda ga lahko kadarkoli tudi zamenjamo tako na tem mestu kot tudi na sami vrstici listine.

Privzet tip vrstice list. - tudi ta nastavitev je vezana na listine. V aplikaciji lahko na listine dodajamo artikle in storitve - v kolikor kot izberemo artikel nam aplikacija ponudi izbiro iz šifranta artiklov,, v kolikor pa je tip storitev  pa iz šifranta storitev. Tu nastavimo tisti tip, ki ga pri našem delu največkrat uporabimo.

Privzeta valuta - na tem mestu izberemo valuto, ki jo uporabljamo v aplikaciji (pri storitvah, artiklih, listinah...).

Jezik aplikacije - aplikacijo je možno prevesti v katerikoli jezik. Ko je aplikacija prevedena, lahko vsak uporabnik zase določi v katerem jeziku naj bo. V kolikor prevoda za tisti jezik še ni, besede prevede robotski prevajalnik.

Pobriši nastavitve postavitev in filtrov - s tem ukazom aplikacija iz vseh spiskov pobriše vse filtre tega uporabnika. Po izvedenem ukazu je potrebna odjava in ponovna prijava v aplikacijo.

 

Osebne nastavitve uporabnika

E-pošta iz aplikacije:
Uporabi moj podpis na elektronskih sporočilih poslanih iz aplikacije.
S izbiro tega polja, se bosta podpisa avtomatično pošiljala poleg sporočil, ki jih bomo pošiljali iz aplikacije.

E-pošta iz aplikacije:
Uporabi moj podpis na elektronskih sporočilih poslanih iz kampanij. [Tipi opravil: Kampanije]
V aplikaciji InMaster imamo poseben tip opravil "Kampanje", ki omogočajo, da vse udeležencem ali izvajalcem, ki smo jih vključili na to opravilo, pošljemo e-sporočilo ali sms z vsebino, ki se nahaja v opisu. Če želimo da se podpisi vključijo tudi v ta sporočila, izberemo to možnost.

E-pošta iz aplikacije:
Podpis na oblikovanem elektronskih sporočilu poslanemu iz aplikacije zunanjemu kontaktu. Podpis je lahko oblikovan s preprostim html oblikovanjem. [<strong>Prijeten pozdrav,<br />Janez Novak</strong>]
S takim podpisom bo podpisana vsa naša elektronska pošta, ki jo bomo poslali iz aplikacije, v kolikor bo uporabnik sporočilo prejel v takem programu, ki podpira html oblikovanje.

E-pošta iz aplikacije:
Podpis na tekstovnem elektronskem sporočilu poslanemu iz aplikacije zunanjemu kontaktu.
S takim podpisom bo podpisana vsa naša elektronska pošta, ki jo bomo poslali iz aplikacije.

Koledar, google:
Za sinhronizacijo na google koledar v to polje vpišemo naš gmail naslov. [janez@gmail.com]
Elektronski google naslov mora biti vpisan, če želite, da se koledar aplikacije sinhronizira z googlovim koledarjem.

Koledar, google:
Omogoči, da se na google koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer sem kreator.
V kolikor označimo to možnost in imamo povezano aplikacijo z google koledarjem, se na googlov koledar sinhronizirajo vsa opravila, ki smo ji naredili sami.

Koledar, google:
Omogoči, da se na google koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer sem udeleženec.
V kolikor označimo to možnost in imamo povezano aplikacijo z google koledarjem, se na googlov koledar sinhronizirajo vsa opravila, kjer smo navedeni kot udeleženci.

Koledar, google:
V kolikor opravilo iz google koledarja izbrišemo, ga aplikacija ob spremembi vrne nazaj.

Koledar, opravila (brez planiranega časa):

Razvrstitev opravil brez planiranega časa (MDBPRT). Izpišemo zaporedje črk po katerem želimo, da nam aplikacija opravila razvrsti. Razvrsti lahko po:
* Času nastanka opravila (T)
* Prioriteti opravila (P)
* Odgovorni osebi, kjer so na voljo: jaz sem odgovorna oseba (M), jaz sem delegiral opravilo (D), opravila brez odgovorne osebe (B)
* Roku opravila (R). [Primer: če želimo, da so na prvih mestih tista, kjer je prioriteta visoka in smo mi odgovorna oseba zapišemo - PM]

Koledar, opravila:
Na koledarju naj se prikazujejo tudi arhivirana opravila.
Na samem grafičnem izrisu koledarja se nam, če imamo izbrano to možnost, prikazujejo tudi opravila, ki so arhivirana.

Koledar:
Prikazano število dni v koledarju [5]

Koledar:
Ura s katero se konča prikaz na koledarju. [18:00]

Koledar:
Ura s katero se začne prikaz na koledarju. [7:00]

Listine:
Izberi privzet poslovni prostor, ki se bo prikazoval na prodajnih listinah.
Poslovni prostori so pomembni pri uporabi davčnih blagajn. V kolikor ima podjetje več prijavljenih poslovnih prostorov tu izberemo tistega, v katerem mi izdajamo račune.

Listine:
Izberi privzeti tip plačila, ki se bo ob kreiranju listine avtomatično dodalo v polje Tip plačila.
Tip plačila mora biti na listinah izbran, ker je z zakonom določeno, da gotovinski računi ne smejo biti izdani brez davčne blagajne. Da imamo vedno izbran isti tip plačila že takoj, ko naredimo račun, ga izberemo na tem mestu.

Listine:
Izberi privzeto blagajno.
V kolikor je blagajn v določen prostoru več, mora biti za davčno potrjene (gotovinske) razvidno iz katere blagajne je bil račun izdan. Na tem mestu izberemo našo blagajno.

Listine:
Na tem mestu si lahko naložimo sliko našega podpisa (scan), ki ga bo aplikacija naložila na vse listine, ki jih natisnemo ali pa pošljemo po e-sporočilu, medtem ko smo v aplikacijo prijavljeni z našim uporabniškim imenom in geslom.
Slika mora biti primerne velikosti 60px x 20px (oziroma v dimenziji 3:1).

Listine:
Preveri veljavnost davčne številke poslovnega stika pred knjiženjem listine.
Pred knjiženjem listin bo aplikacija preko ajpesa ali viesa preverila veljavnost davčne številke.

Listine:
V polje vpišemo podpis, ki se bo prikazoval na vseh listinah, ki jih bomo poslali ali natisnili iz aplikacije, medtem ko bomo prijavljeni z našim uporabniškim imenom in geslom. [direktor: Janez Novak]

Opomnik, opravilo:
Ob kreiranju opomnika se bo kreiralo tudi opravilo. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Ustvari opravilo, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

Opomnik, sporočila:
Opomnik pošlji na e-mail. Opomnik bo poslan na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik preko e-mail, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

Opomnik, sporočila:
Opomnik pošlji v aplikacijska sporočila. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik v aplikaciji, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

Opomnik:
Opomnik pošlji po sms sporočilu. Ta možnost deluje le, če imamo v aplikaciji nastavljeno pošiljanje sporočil preko sms-ov. V pojavnem oknu opomnika bo avtomatično označeno Opomnik preko sms-a, ki ga lahko za vsak posamezni opomnik tudi odznačimo.

Opomnik:
Vključi zvok opomnika.

Opravila, meni:
Skrij tipe opravil. Id številke tipov opravil, katere želimo skriti ločimo z vejico. [999000000,999000003]

Opravila, meni:
Vpiši zaporedje prikaza tipov opravil v meniju. Id številke tipov opravil zapišemo po želenem vrstnem redu in jih ločimo z vejico. [999000002,999000001]

Opravila, sporočila:
Izklopi kvalifikatorje za pošiljanje e-sporočila iz komentarja, kjer sem kreator ali lastnik.

Opravila, sporočila:
V aplikacijskem sporočilu, ki vsebuje nedokončana opravila razvrščena po času, le-te razvrsti po prioriteti.

Opravila, ukazni gumb Umestitev opravila:
V pojavnem oknu Umestitev opravila te klik na opravilo prestavi na to opravilo. V kolikor označimo to nastavitev, opravila ne odpre ampak ga prikaže s povezanimi opravili v pojavnem oknu.

Opravila:
Na seznamu opravil naj se na vseh datumskih poljih prikazuje tudi ura.

Opravila:
Nadopravilo naj se prikaže kot povezava tudi na desni strani forme opravil.

Opravila:
Obvesti me ob kreiranju novega opravila preko prejetega emaila.

Opravila:
Pri zaključevanju nadopravila naj se odprta podopravila arhivirajo.

Opravila:
Pri zaključevanju nadopravila naj se odprta podopravila ne zaključujejo, zaključujejo kot minutna, zaključujejo z vpisaim planiranim časom oziroma zaključijo s predvidenim časom.

Prodajne akcije, artikli:
Prikazuj tudi artikle Blokirane za prodajo v spiskih na prodajnih akcijah.

Spletna trgovina:
Ko dodamo artikle/storitve v spletni trgovini v košarico, nas trgovina prestavi na stran košarice. Če označimo to nastavitev, nam trgovina doda artikle v popup košarico, medtem pa se še vedno nahajamo na spisku izbranih artiklov.

Splošno, bližnjice:
Prikaži bližnjice v minimiziranem načinu.

Splošno, certifikati:
Aplikacija naj si ne zapolni gesla za odklepanje certifikatov znotraj seje.
Aplikacija si lahko za ta čas, ko smo prijavljeni, zapomni geslo za odklepanje certifikata - kar nam olajša delo, saj nam ga ni potrebno vpisovati vsakič, ko ga potrebujemo. Ko se iz aplikacije odjavimo ga moramo ob ponovni prijavi zopet vpisati. Bolj varno seveda je, da geslo ob uporabi vsakič sproti vpišemo, saj bi lahko prišlo do zlorabe, če se iz aplikacije pozabimo odjaviti.
S to nastavitvijo aplikaciji dovolimo, da si znotraj ene prijave to geslo zapomni. 

Splošno, datumi:
Izberi obliko, v kateri naj se nam v aplikaciji izpisujejo datumi.

Splošno, dokumenti:
Dokumente lahko naložim tudi z aplikacijo InMasterApp na androidu.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni kot Privatna opomba.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji aplikacijsko sporočilo kreatorju.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji aplikacijsko sporočilo odgovorni osebi.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Pošlji tudi podatke forme. Ob pošiljanju komentarja drugim uporabnikom bo poleg poslalna tudi vsebine forme s katere komentar pošiljamo.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Se avtomatsko prikaže.

Splošno, komentarji:
Vsi moji komentarji naj bodo označeni s kvalifikatorjem - Ustvari opravilo kreatorju.

Splošno, opravila:
Na poljih, kjer se z že vpisom napolnijo šifranti, prikaži samo moje vpise. [polje Opravila: Lokacija ]

Splošno, polja:
Opisi polj naj kažejo na element, ki se nahajajo v izbirnem polju poleg opisa. [Besedica KONTAKT dobi povezavo na kontaktno osebo, ki je izbrana v polju poleg.]

Splošno, potrditev brisanja, listine:
Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju vrstic listine. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati vrstico artikla ali storitve na listinah.]

Splošno, potrditev brisanja:
Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju lastnosti. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati lastnosti na desni strani vnosne forme.]

Splošno, potrditev brisanja:
Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju osnovnih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati cel poslovni stik, cel artikel, celo kontaktno osebo...]

Splošno, potrditev brisanja:
Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju povezanih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati katero koli polje na vnosne formi.]

Splošno, potrditev brisanja:
Aplikacija naj zahteva potrditev ob brisanju več povezanih podatkov. [Aplikacija bo zahtevala potrditev, če bomo želeli izbrisati skupine podatkov - npr.: vse izvajalce]

Splošno, sporočila:
Pošlji kopijo aplikacijskih sporočil tudi na e-mail. Sporočilo bo poslano na e-mail, ki je vpisan na kontaktni osebi uporabnika.

Splošno:
Čas v minutah po katerem vas aplikacija ob neaktivnosti avtomatično odjavi.

Telefonska centrala:
Klice namenjene meni prikaži v pojavnem oknu.

Telefonska centrala:
Moja interna klicna številka.