Osnovna sredstva

Glavna knjiga => Osnovna sredstva

Kot smo že navajeni na desni strani najdemo gumb za dodajanje novega elementa – tokrat za dodajanje novega osnovnega sredstva.

Izpolniti je potrebno naslednja polja:

Naziv osnovnega sredstva -  naziv osnovnega sredstva, ki nam bo pomagal pri lažjem iskanju.

Serijska številka - vpišemo serijsko številko osnovnega sredstva.

Inventarna številka - inventarna številka osnovnega sredstva, ki jo določimo znotraj podjetja in je za vsako osnovno sredstvo unikatna

Odgovorna oseba - je oseba, ki znotraj podjetja skrbi za nadzor nad osnovni sredstvi.

Datum nakupa - je datum, ko je bilo osnovno sredstvo kupljeno.

Artikel - izberemo artikel, ki ga želimo zavesti kot osnovno sredstvo.

* Datum prevzema - je datum, ko damo osnovno sredstvo v uporabo zaposlenemu (če seveda gre za tako vrsto osnovnega sredstva).

* Uporabnik OS - iz izbirnika izberemo zaposlenega, ki je to osnovno sredstvo prevzel v uporabo.

Amortizacija v mesecih - v mesecih vpisan čas, ki je predviden za amortizacijo tega osnovnega sredstva. Podatek vam lahko okvirno svetuje vaš računovodja. 

Datum amortizacije - datum do katerega naj bi bilo to osnovno sredstvo amortizirano. V okviru zakona nam ga določi računovodja.

Nabavna vrednost - nakupna vrednost osnovnega sredstva.

Trenutna vrednost -  je vrednost, ki jo lahko vpišemo glede na stanje opreme (možne dopolnitve, popravki, sprememba vrednosti, ...)

Dodatna opomba - včasih potrebujemo dodatna pojasnila in opombe, ki jih vpišemo na to mesto.

Dokumenti – tako kot skozi vso aplikacijo, lahko tudi na obrazcu za dodajanje osnovnega sredstva zraven priložimo vse dokumente, ki se tičejo tega osnovnega sredstva – pa naj gre za garancijo, poročilo morebitnega servisa, poročilo o napaki, zaznamek o uničenju...

V kolikor bomo osnovno sredstvo dali v uporabo zaposlenemu, moramo vpisati polja označeno z zvezdico (*). Zaposleni mora prevzem osnovnega sredstva podpisati, zato v aplikaciji kreiramo dokument.

Pri dokumentih klikemo na gumb "Ustvari dokument iz predloge" in v pojavnem oknu izberemo predlogo "Prevzem osnovnega sredstva". aplikacija nam bo kreirala dokument, ki se bo naložil v spisek dokumentov. Ta dokument odpremo, ga natisnemo (po potrebi dopolnimo) in ga damo v podpis osebi, ki je to osnovno sredstvo prevzela v uporabo. Dokument nato skeniramo in ga to datoteko ponovno dodamo med dokumente tega osnovnega sredstva. Ta dokument lahko nato povežemo s kontaktno osebo ali pa posebno formo dokumentacije.

Povezani postopki