Bančni izpiski

Listine => Bančno poslovanje => Bančni izpiski

Za vodenje poročil o plačilu izdanih in prejetih računov znotraj aplikacije InMaster moramo ob plačilu tudi zapreti. To naredimo z bančnimi izpiski.

S tem uredimo stanje tako na listinah kot tudi na poslovnih stikih in lahko uporabljamo različne funkcionalnosti aplikacije:

 • pregled odprtih postavk (Poročila => Poročila poslovnih stikov => Odprte postavke, Odprte postavke po datumu)
 • pošiljanje opominov (Poročila => Opomini)
 • iop (Partnerji=> Poslovni stiki – ukazni gumb)
 • preplačila (Partnerji=> Poslovni stiki)

Bančne izpiske urejamo na Listine => Bančno poslovanje => Bančni izpiski

Kaj potrebujemo, da lahko začnemo uporabljati bančne izpiske?

 • Urejene bančne račune na nosilnem poslovnem stiku (našem podjetju)
 • Ustrezno knjižene prodajne in nabavne račune

Kako pridejo bančni izpiski v aplikacijo?

Prvi in najbolj legitimni način je, da se jih izvozi iz banke in uvozi v aplikacijo. Uvozi/Izvozi => Uvoz bančnih izpiskov

V kolikor so poslovni stiki s katerimi sodelujemo v naši aplikaciji opremljeni z bančnimi računi (IBAN) nam bo aplikacija avtomatično povezala plačila na pravi poslovni stik. Če pa bančnih računov poslovnih partnerjev nimamo vpisanih, nam aplikacija prikaže tabelo vseh vrstic, ki vsebujejo poslovne stike brez bančnih računov. Ob koncu vsake vrstice je ikona za izbiranje, kjer izmed vseh poslovnih stikov v naši aplikaciji izberemo tistega, ki ustreza izpisu plačila na uvoženem bančnem izpisku. Aplikacija bo bančni račun zapisala na izbran poslovni stik in od tega trenutka naprej bodo vsa plačila iz ali na ta račun uvožena na pravi poslovni stik.
V kolikor se pri povezavi zmotimo svojo napako še vedno lahko popravimo direktno na uvoženem izpisku.

Pozor! Če pri uvozi povežemo vrstico s plačilom na napačen poslovni stik moramo na tem poslovnem stiku izbrisati tako dodani bančni račun.

Drugi način pa je, da bančni izpisek dodamo preko aplikacije (Listine => Bančno poslovanje => Bančni izpiski). Opremiti ga je potrebno s pravim datumom, številko in številko bančnega izpiska. Tako kreiranje bančnih izpiskov je zamudno in ni priporočljivo.

Dodajanje bančnih izpiskov preko aplikacije je smotrno v primerih internega zapiranja listin – a o tem nekoliko kasneje.

Uvozili smo bančni izpisek zdaj pa ga je potrebno urediti. Odpremo uvoženi bančni izpisek.

Zelene vrstice pomenijo nakazilo na naš bančni račun
Rdeče vrstice pomenijo odliv iz našega bančnega računa.

V kolikor so bila plačila ustrezni označena s pravim bančnim računom imamo na bančnih izpiskih vsako vrstico že izpolnjeno z ustreznim poslovnim stikom, če pa je bila pravilno vpisana tudi referenca, so na vrstice dodate tudi že listine. V kolikor niso pa je to potrebno narediti ročno.

Na samih vrsticah imamo več tipov zapisov na vrsticah:

 • Nabava s fakturo – s tem tipom označimo vrstico, kjer smo mi na podlagi nabavnega računa nakazali denar našemu dobavitelju. Ko plačilo povežemo z ustrezno nabavno knjiženo listino in bančni račun knjižimo, se znesek odprtega računa zmanjša za nakazano vsoto.
 • Prodaja s fakturo – s tem tipom označimo vrstico, kjer so nam naši kupci na podlagi prodajnega računa nakazali denar. Ko plačilo povežemo z ustrezno prodajno knjiženo listino in bančni račun knjižimo, se znesek odprtega računa zmanjša za nakazano vsoto.
 • Nabava brez fakture – s tem tipom označimo vrstico, kjer smo nekomu nakazali denar, ne da nam bi ta pri tem posredoval ustrezno nabavno listino. Primer je recimo plačilo predračuna, ki smo ga prejeli. Plačilo je povezano na poslovni stik, ker pa ni ustreznega računa se plačilo smatra kot preplačilo, ki se zapre na poslovnem stiku (dobavitelju), ko prejmemo ustrezen račun.
 • Prodaja brez fakture – s tem tipom označimo vrstico, kjer smo prejeli denar, ne da bi izdali ustrezno prodajno listino listino. Primer je recimo plačilo predračuna ali ponudbe, ki smo ga poslali stranki. Plačilo je povezano na poslovni stik, ker pa ni ustreznega računa se plačilo smatra kot preplačilo, ki se zapre na poslovnem stiku (kupcu), ko za plačilo izdamo ustrezen račun.
 • Kompenzacija - / Kompenzacija + - kompenzacija v minus in kompenzacija v plus – kompenzacije vedno uporabljamo v parih. Z njimi se poslužujemo, ko želimo zaradi takega ali drugačnega vzroka interno zapreti račune.
  Najlepši primer kompenzacije je, ko nam poslovni stik da nabavno listino, mi pa hkrati izdamo listino zanj. Da ne bi nakazovali denarja sem ter tja po bančnih računih le te lahko delno ali v celoti zapremo prav s kompenzacijo. Na vrstico Kompenzacija + dodamo našo prodajno listino, na Kompenzacijo - pa našo nabavno listino. Listin je seveda lahko tudi več. Vrednost za kompenzacijo mora biti seveda enaka nič – zato zneske na bančnem izpisku prilagodimo. Ostanek fakture, ki ima večji znesek pa ostane odprt.

Pozor – s tako kompenzacijo, ki je lahko tudi krožna (med sabo zapira račune brez prenašanja denarja tudi več strank), se morajo strinjati vsi partnerji v postopku, kar navadno potrdimo s podpisom dokumenta o kompenzaciji.

Glej tudi - Tipi plačila listine 

Poleg kompenzacije pa se bančni izpiski uporabljajo tudi kot listine za interno zapiranje gotovinskih in kartičnih plačil.

Zapiranje gotovinskih računov

Ko stranke račun plačajo z gotovino, moramo to označiti na samem prodajnem računu. To naredimo tako, da na prodajnem računu izberemo tip plačila »Gotovina«. Aplikacija nam sama naredi bančni izpisek s tipom plačila »Gotovina« in nanj doda vrstico s tem računom. Vsak naslednji knjižen račun tistega dne, ki bo imel tip plačila »Gotovina«, bo avtomatično dodan na ta isti izpisek.
Naslednji dan se bo kreiral nov bančni izpisek. Znesek prodajne listine pa bo v celoti zaprt.
Ob koncu delovnega dne ta izpisek knjižimo. Nakazilo zneska gotovine na banki (uvoženem bančnem izpisku) pa zapremo s pravilom knjiženja*.

Zapiranje kartičnih plačil

Ko knjižimo račune, ki jih stranka plača s kreditno kartico na tipu plačila vedno izberemo ustrezno plačilno kartico. Aplikacija nam bo kreirala bančne izpiske za vsako kartico enega in nanj bo dodala vsak tak knjižen račun. Nov izpisek se bo kreiral takrat, ko bomo »starega« knjižili. Vsi računi plačani s karticami se bodo ob knjiženju avtomatično zaprli. Nakazila banke pa na uvoženem bančnem izpisku zapiramo s pravilom knjiženja*.

*Pravila knjiženja določi računovodja podjetja (Nastavitve => Glavna knjiga => Pravila knjiženja).