Zaloga po skladiščih

Poročila => Poročila artiklov => Zaloga po skladiščih

Poročilo »Zaloga po skladiščih« naredi izvoz zaloge blagovne in finančne zaloge po različnih skladiščih.
Razlika med blagovno in finančno zalogo je v tem, da pod blagovno zalogo štejemo vse prevzeme in oddaje artiklov s knjiženimi blagovnimi listinami, pod finančno pa le tiste artikle, ki so bili zavedeni na knjiženih finančnih listinah.

Izpis poročila si lahko do neke mere prilagodimo.

Izpis zaloge na datum – izberemo datum na katerega želimo izpis zaloge. V kolikor želimo izpis trenutne zaloge lahko pustimo polje prazno.

Skladišče – v kolikor želimo izvoz samo za določeno skladišče, ga izberemo na tem mestu. Za izvoz vseh skladišč, pustimo polje prazno.

Šifra artikla - v polje vpišemo šifro artikla, ki ga želimo izvoziti. V kolikor imamo govoreče šifre artikla, jih lahko izvozimo tudi več hkrati z manjšimi triki.
Ob vpisanih pojmih nam:

 • _ (podčrtaj) nadomesti en znak (A-100_ = A-1001, A-1002, A-100a,...),
 • % (procent) pa več znakov (A-100% = A-1001, A-100157564, A-100-karkoli)

Naziv artikla - v kolikor želimo izvoz le enega izmed artiklov v to polje lahko vpišemo njegovo ime
Ob vpisanih pojmih nam

 • _ (podčrtaj) nadomesti en znak - Hladilnik_ = Hladilnik, Hladilnik1, Hladilnik2,... ,
 • % (procent) pa več znakov - Hladilnik% = Hladilnik, Hladilnik bel Gorenje...
  • %Hladilnik% = Bel hladilnik Gorenje

Kategorija – v kolikor želimo izvoz artikle iz ene kategorije, jo izberemo na tem mestu.

Vse podkategorije – V kolikor izvažamo le eno kategorijo, na tem mestu označimo, če želimo, da se izvozijo tudi artikli, ki se nahajajo v podkategorijah izbrane kategorije.
Primer – izberemo kategorijo Belo tehniko in z označenim kvalifikatorjem se izvozijo tudi artikli, ki so v podkategorijah hladilniki, pralni stroji, pomivalni stroji...

LOT zaloga se sešteva na nosilni LOT artikel – v kolikor naše podjetje posuje z lot/serijskimi artikli , se bodo v poročilo izvozili vse serije istega artikla. Z oznako tega kvalifikatorja pa bo vse količine in zneske vseh serij enega artikla združilo na nosilni artikle. Za vse serije se bo izpisala se le ena vrstica s seštevki količin in zneskov.

Razvrsti po – datoteka se izvozi v excel tabelo, s pomočjo katere lahko podatke z lahkoto razvrščamo, pa vendar si lahko že na tem koncu izberemo, kako naj bodo izvoženi podatki razvrščeni. Na voljo imamo možnosti:

 • šifri artikla – artikli se razvrstijo po šifri od najmanjše do največje oziroma od a do z
 • nazivu artikla – artikli se razvrstijo po nazivu/imenu od a do ž
 • kategoriji artikla – artikli se razvrstijo skupaj po kategorijah.
 • primarnem dobavitelju - artikli se razvrstijo skupaj po primarnem dobavitelju.

Pomen stolpcev v izvoženi datoteki

 • sid – identifikacijska številka artikla v bazi podatkov.
 • Šifra art. - šifra artikla, ki jo navadno vpišemo sami oziroma jo ob kreiranju artikla iz sekvence izbere aplikacija.
 • EAN – ean koda artikla, ki jo navadno določi proizvajalec.
 • Naziv artikla – ime oziroma naziv artikla, za katerega sledijo informacije o zalogi.
 • EM – osnovna enot amere, v kateri se artikel kupuje in/ali prodaja.
 • VPC – veleprodajna neto cena artikla brez popustov za enoto artikla.
 • MPC – maloprodajna cena z davkom in brez popusta za enoto artikla.
 • DDV % - davek na dodano vrednost v procentih.

V tabeli sledijo različna skladišča z zalogo, ki so odvisna od naših želja in nastavitev. Nekaj skladišč je v aplikaciji že v osnovi, v katerega prevzemamo artikle pa je seveda odločitev znotraj podjetja. V vsakem stolpcu se kaže količina osnovnih merskih enot artikla.
Glej tudi Moje nastavitve in Lokacije/skladišča.

 • Blagovna zaloga – gre za zalogo artikla, ki se regulira s knjiženimi blagovnimi listinami (prevzemnica / oddajnica). Artikle lahko samo prevzamemo na zalogo, ne da bi jih plačali oziroma jih oddamo in kasneje naredimo za te oddaje tudi račun.
 • Finančna zaloga – gre za zalogo artikla, ki se regulira s knjiženimi finančnimi listinami – prodajnimi in nabavnimi računi.
 • Vrednost blag. zaloge – NC – gre za vsoto neto nabavnih cen vseh artiklov na blagovni zalogi.
 • Komisija – prejeto – skladišča lahko definiramo kot komisijska. V tem stolpcu se prikazuje vsa zaloga artikla, ki se nahaja v skladiščih označenih z »Komisija«.
 • Komisija – dano - v tem stolpcu se prikazuje vsa zaloga artikla, ki se nahaja v skladiščih označenih z »dano na komisijo«.
 • Vred. dano na komisijo – Nabavna cena vseh artiklov, ki se nahajajo v skladiščih označeni z »dano na komisijo«.
 • Primarni dobavitelj – izpiše se ime primarnega dobavitelja.
 • Rok uporabe – pri lot/serijskih artiklih se izpiše rok uporabe.
 • Nosilni LOT artikel – pri lot/serijskih artiklih se izpiše nosilni artikel te serije artikla.

Povezana navodila