Delo s čitalcem

V kolikor se želimo s čitalcem povezati v aplikacijo mora biti čitalec seveda sinhroniziran in pravilno povezan na InMaster. Za to mora poskrbeti administrator aplikacije.

Ko je čitalec pravilno povezan na aplikacijo, pa je potrebno poskrbeti, da se lahko vsak uporabnik preko čitalca poveže na aplikacijo. Za to potrebuje nekaj dodatnih nastavitev in informacij na svojem uporabniškem profilu.

PrijavaNastavitve => Uporabniki

Uporabnik, ki dostopa do aplikacije z svojim uporbniškim imenom lahko s tem istim uporabniškim imenom dostopa tudi po aplikacije na čitalcu. Namesto gesla, ki ga uporabnik vpisuje za dostop do InMaster aplikacije pa na čitalcu potrebuje štiri ali več mesto PIN številko, ki jo na formi vpiše v polje Proizvodnja – PIN.

Za uporabo čitalcev mora uporabnik imeti pravico pogleda v artikle in skladišča.

Prijava

Na čitalcu poženemo program »Čitalec črtnih kod«, ki nam odpre zaslon »Prijava uporabnika«. Sem vpišemo uporabniško ime in kodo, ki jo imamo vpisano v aplikaciji na tem uporabniku.

Prijava nam odpre prvi zaslon, kjer lahko izbiramo med nekaj opcijami.

MenuKontrola inventure – ki nam pomaga ugotoviti zalogo posameznega artikla na enem ali več različnih lokacijah v skladišču.

Kontrola nalepk – ki nam pomaga ugotoviti serijsko številko nalepke (evidenca nalepk).

Prenos med skladišči – nam omogoča lahek prenos artiklov med posameznimi skladišči.

Premestitev vsebnika – nam omogoča premik »prenosnega skladišča« oziroma »vsebnika« med lokacijami.

Preglej podatke elementa - ob skeniranju kode nam čitalec pove za kateri tip podatka gre ter šifro/številko in ime podatka.


Kontrola inventure

S čitalec preprosto preberemo kodo ali artikla ali skladišča – čitalec bo avtomatično zaznal za kakšno kodo gre in jo izpisal na temu določenem mestu.

V primeru, da izberemo kodo skladišča bo čitalec le to izpisal in počakal na skeniranje kode za artikel.

V primeru, da skeniramo artikel, pa nam bo čitalec takoj izpisal zalogo v vseh skladiščih, kjer se artikel nahaja. Ko nato skeniramo tudi skladišče pa se bo zaloga artikla na tem skladišču zapisala pod polje »Zaloga«.

Še vedno pa bodo na koncu našteta vsa skladišča, na katerih se skenirani artikel nahaja z izpisano zalogo.


Kontrola nalepk

Pri občutljivih artiklih je navadno potreba po večji preglednosti vodenja zaloge, ki jo lahko zagotovimo tudi s sledljivostjo natisnjenih nalepk. Pri tem ukazu preverimo serijsko številko nalepke.

 

Prenos med skladišči

Prenos med skladišči je sestavljeno iz več korakov, skoz katere nas vodi čitalec

 • Skeniraj kodo izvornega skladišča
  Čitalec nam izpiše zahtevo, da skeniramo kodo skladišča iz katerega želimo prestaviti določen artikel. Ko kodo skladišča skeniramo se nam izpiše in čitalec nam ponudi naslednji korak

 • Skeniraj artikel
  Ko skeniramo artikel, nam ga čitalec izpiše skuaj z vso zalogo tega artikla, ki ga imamo na prej skeniranem skladišču. Prenesemo lahko celotno zoalogo, lahko pa številko popravimo, in na tak način prenesemo na novo skladišče samo del zaloge. To naredimo tako, da kliknemo na polje zaloga, pobrišemo obstoječo številko in vpišemo želeno.

  Po tem koraku, nam čitalec ponudi nov korak.

 • Skeniraj ciljno lokacijo
  Na tem koraku preskeniramo kodo novega skladišča, kamor želimo prestaviti. Svojo izbiro potrdimo s klikom na gum »Potrdi prenos«. V kolikor tega ne želimo, pa kliknemo na gumb »Prekliči«.

V kolikor smo prenos potrdili nam, ob pravilni izvedbi, čitalec potrdi prenos z izpisom »Medskladiščnica sknjižena«.

 

Premestitev vsebnika

V primeru premičnih skladišč oziroma vsebnikov lahko njihove premike beležimo s čitalcem. Čitalec nas vodi skozi naslednje korake:

 • Skeniraj kodo vsebnika
  Najprej skniramo kodo premičnega skladišča/vsebnika, ki ga želimo prestaviti iz ene na drugo lokacijo.
  Čitalec nam izpiše naziv premičnega vsebnika in trenutno lokacijo, kjer se ta vsebnik nahaja.
  Na dnu zaslona pa se izpiše tudi vsebina (artikli in njihova količina) premičnega vsebnika, v kolikor jo le-ta seveda ima.

 • Skeniraj ciljno lokacijo
  Skeniramo kodo lokacije, kamor želimo vsebnik premakniti in svojo odločitev potrdimo z gumbom »Potrdi prenos«.

Čitalec nas o opravljenosti naloge obvesti z obvestilom »Premik vsebnika je bil sknjižen«.

Preglej podatke elementa 

V kolikor imamo na nalepki samo kodo, nam prav pride ta ukaz. Ko kodo skeniramo, nam čitalec izpiše za kakšen tip podatka gre (artikel, skladišče, serijska številka...), v naslednjem polju se izpiše šifra artikla, skladišča... oziroma številka v kolikor gre za podatek, ki vsebuje serijsko številko. Pod tem pa še ime oziroma naziv podatka, v kolikor le-ta obstaja.

 

 

Povezana navodila