Proizvodnja

V proizvodnji se najdemo takoj, ko naše podjetje nabavlja surovine, prodaja pa lične avtorske izdelke. Glavoboli s strani vodenja zalog se poostrijo takoj, ko je za naše izdelke potrebnih več kot le dve surovini. Če pa želimo ovrednotiti tudi naše delo oziroma delo naših zaposlenih pa se znajdemo pred oviro, ki je marsikatere pognala v vode »na uč nas proizvodnja na mesec košta...«.
Seveda na trgu obstaja kup rešitev, ki pa so za manjše proizvodnje navadno čisto prevelik finančni zalogaj. Pri aplikaciji InMaster pa ni tako.

Pa poglejmo kako vodenje proizvodnje deluje.

Kaj potrebujemo?

1. Vpišemo surovine - Artikli

Trgovina => Artikli
Za začetek seveda potrebujemo vse artikle/surovine, ki jih v proizvodni potrebujemo. *Za boljši pregled in razporeditev jih lahko razdelimo v smiselne kategorije, ki jih dodamo v meniju Trgovina => Kategorije/filtri.

Na artiklu moramo izpolniti naslednja polja:

 • Id artikla
 • Ime artikla
 • Enota artikla
 • Možne pretvorbe za izbrano enoto mere

Priporočljivo pa je, da izpolnimo tudi

 • EAN (za prevzem in inventure)
 • Primarni dobavitelj (nujno za avtomatično naročanje)
 • Dobaviteljev id (za lažje naročanje)
 • Kategorija (za analitiko)
 • Min. količina/ Max. količina (nujno za avtomatično naročanje)
 • Dobavitelji artikla (za hiter pregled različnih dobaviteljev/cen)

V primeru, da surovina pred uporabo potrebuje pregled (test ustreznosti, delovanje...) to tudi določimo z lastnostjo "Zahteva pregled za stopnjo", kjer izberemo v naprej določene stopnje pregleda.

Surovine za katere se je potrebno držati sistema FIFO oziroma FEFO pa moramo označiti tudi kot "Nosilne LOT artikle", kar naredimo pri vpisu sorovin z ustreznim kvalifikatorjem.

Nabavna cena se doda oziroma spreminja ob knjiženju nabavnih listin - prevzemnice oziroma nabavnega računa – seveda pa se jo lahko vpiše tudi neposredno na artikel.
Dobavitelji in proizvajalci so poslovni stiki, označeni s kvalifikatorjema "Dobavitelj" in "Proizvajalec".

Pogosta vprašanja

Ali potrebujem vnesti čisto vse surovine – tudi vijake, žeblje...?

Odvisno. Če želite imeti red in pregled nad vsemi stroški in približno vedeti, kdaj bo teh vijakov zmanjkalo in jih ne naročiti na tisoče, medtem ko jih je nekaj tisoč še na zalogi, potem – ja.

Bolj natančno ko vodimo zalogo, bolj natančno bomo imeli izračunane dejanske stroške, manj bo dela z inventurnim usklajevanjem in tudi z naročanjem. In nenazadnje...tudi vijaki in žeblji imajo svojo ceno, ki povišujejo lastno vrednost našega produkta.

Surovine velikokrat jemljemo od različnih dobaviteljev. Potrebujemo za vsakega dobavitelja svoj artikel?

Ne – če gre seveda za isti artikel. Na samem artiklu imamo možnost, da vpišemo vse dobavitelje, njihove šifre in cene za ta artikel.
Glej Artikli (Dodatni ukazi in kvalifikatorji) 


2. Pripravimo posebne tipe opravil

Nastavitve => Nastavitve APP => Tipi opravil
Potrebujemo posebne tipe opravil, ki so namenjeni proizvodnji. Imamo lahko enega ali več tipov - odvisno od tega kakšne informacije želimo ob koncu nekega obdobja pridobiti. Te povežemo na ustrezne storitve.

3. Popišemo delovni proces – Storitve / kategorije storitev

Trgovina => Kategorije
Naredimo ustrezne kategorije, ki jih bomo potrebovali v proizvodnji - ti so odvisni od samega proizvodnega procesa. Kategorije se v proizvodnem modulu izbirajo takoj po prijavi uporabnika. Z izbiro kategorije pa pridemo do ustreznih storitev.
Te kategorije se lahko nanašajo na sam izdelek - recimo naredimo kategorije stol Lux, stol Rex, miza Max , miza Tom...
... ali pa na samo vrsto storitve oziroma stroj kjer storitev opravljamo - recimo razrez, vrtanje, lepljenje, sestavljanje... oziroma Stoj 1, stroj 2...

 

Trgovina => Storitve
Sledimo korakom za izdelavo našega proizvoda. Vsak del proizvodnje vpišemo in ustrezno časovno ovrednotimo.

Pri dodajanju storitve je potrebno vpisati / označiti:

 • Šifra
 • Ime
 • Enota
 • Lastna cena (s tem glede na enoto ovrednotimo delo delavca te storitve)
 • Tip opravila, ki smo jih že določili – pod njim se bodo zbirale opravila z urami proizvodnje.
 • označiti kvalifikator "Prikaži v proizvodnji"
 • Predviden čas
 • Lahko po tudi označimo storitev kot Normirano storitev, če to seveda je.

4. Določimo in vpišemo skladišča oziroma lokacije

Nastavitve => Splošni šifranti => Lokacije/skladišča

Kot skladišča oziroma lokacije razumemo v proizvodnji štiri različne pojme:

 • skladišča surovin oziroma končnih izdelkov - prostori, regali oziroma police, kjer se nahaja surovina oziroma izdelek.
 • premično skladišče - voziček oziroma vsebnik, s pomočjo katerega prenašamo / prevažamo surovine do želenih lokacij.
 • lokacije - prostori navadno v proizvodnji, kjer surovine pripravimo za proizvodno
 • proizvodne lokacije - lokacije, kjer se vrši izdelava našega izdelka.

Vsaka izmed teh lokacij ima lahko svoje značilnosti, ki jih določimo na vsaki lokaciji posebej. 

Glej: Skladišča ali lokacije

5. Stopnje pregleda lokacij

Nastavitve => Splošni šifranti => Stopnje pregleda lokacij

Za nekatere vhodne surovine imamo med procesom od nabave do proizvodne navadno določen pregled, ki mora biti opravljen preden surovino dejansko uporabimo v končnih izdelkih. Na tem mestu določimo stopnje pregleda, ki jih moramo izvesti na surovinah, te pa vežemo na lokacije in artikle. Tako zagotovimo, da artikla pri premiku med lokacijami ne bomo mogli prestaviti na neko lokacijo, brez ustreznega pregleda.


6. Vpišemo izdelke - Artikli 

Trgovina => Artikli

Naše izdelke, prav tako kot surovine, vpišemo med artikle. Za potrebe same proizvodnje potrebujemo zelo malo podatkov. V kolikor aplikacijo uporabljamo tudi za namen prodaje pa mora biti izpolnjeno več polj. A poglejmo samo nujna polja za samo proizvodnjo:

 • Id artikla
 • Ime artikla
 • Enota artikla

Za razliko od surovin pa imajo naši izdelki tudi sestavnice oziroma recepturo, ki jo moramo izpolniti, da nam kasneje razknjiževanje ne bo delalo težav.
Glej Artikli - Receptura artikla

V kolikor imamo več proizvodnih linij, lahko na samem artiklu določimo tudi to, na kateri liniji izdelek sestavljamo. To določimo z lastnostjo "Proizvodna lokacija", ki jo poiščemo med lastnostmi na desni strani forme.


Tako smo prišli do nastavitev, ki jih potrebujemo za zagon proizvodnje. Seveda pa je od naših potreb in velikosti proizvodnje odvisno koliko in katere podatke bomo izpolnjevali. 


 

Povezana navodila

Povezani postopki