Prodajne akcije

Trženje => Prodajne akcije

Prodajne akcije so namenjene znižanju artiklov glede na posamezne artikle, posamezne kategorije ali proizvajalce. Določimo pa lahko tudi katerim kupcem je akcija namenjena.

Osnovne opredelitve akcij

Začetek forme je namenjen opredelitvi same akcije.

Ime akcije – je polje kamor vpišemo naše poimenovanje akcije. Ta je pomemben samo z nas, da vemo za katero akcijo gre, ko jo bomo želeli v seznamu spet poiskati.

Datum od / Datum do – datuma določata, koliko časa bo akcija potekala. Pred in po tem datumu aplikacija popustov ne bo več upoštevala.

Popust v % - ne glede na to, na kaj se popust nanaša na tem koncu določimo procent popusta.

 

Na kaj se akcije nanašajo?

Prodajne akcije se lahko nanašajo na več možnosti in na več kombinacij. Pa pojdimo po vrsti.

Artikli vključeni v akcijo – s pomočjo gumba »Izberi artikle za akcijo« izberemo vse artikle na katere velja zgoraj vpisan popust.
V kolikor uporabljamo geolokacije (več jezičnost trgovine/listin) lahko poljubno izberete v kateri državi bo artikel znižan in v kateri ne. V kolikor izberete nosilen artikel, se bodo poleg njega avtomatično dodali tudi vsi pripadajoči geolocirani artikli. V primeru uporabe geolokacij je potrebno vedeti, da se bo na spletni strani upošteval popust za vsako geolokacijo posebej – v kolikor je v akciji izbran samo nosilen artikel pa bo popust upoštevan samo na listinah, kjer ni označena geolokacija (ne pa v spletni trgovini).
Če povzamemo – v kolikor želimo dati v akcijo artikel, ne glede na to v kateri državi ga želimo prodajati preprosto izberemo želeni artikel. V kolikor pa želimo popust ponuditi samo v npr.: Sloveniji, izberemo samo »Slovensko geolokacijo«.
Pozor – pogoj, da se geolocirana akcija na listini upošteva je, da je na samem računu izbrana prava geolokacija.

Akcija na celotno kategorijo artiklov – z izbiro kategorije določimo zgoraj vpisani popust na celotno kategorijo artiklov. 

Akcija na artikle določenih proizvajalcev – z izbiro proizvajalca znižamo vse artikle, ki imajo določenega izbranega proizvajalca.

Določi kupce za katere velja akcija – na tem delu določimo kupce, za katere velja akcija.

 

Kvalifikatorji

Za določanje na kakšen način se tako urejene akcije uporabljajo pa moramo nastaviti še kvalifikatorje.

Prepiši ceno:

  • v kolikor kvalifikator ni označen se na listino doda procent popusta, ki je vpisan v polje Popust v %
  • v kolikor je kvalifikator označen, se cena artikla zmanjša za toliko procentov, kot je vpisano v polju Popust v %

Upoštevaj tudi podkategorije – v kolikor pod »Akcija na celotno kategorijo artiklov« določimo kategorijo, ki ima tudi svoje podkategorije, se s klikom na ta kvalifikator akcija prenese tudi na vse morebitne podkategorije.

Akcija prepiše PS popust – V kolikor ima poslovni stik na določenih artiklih svoj popust, izbira tega kvalifikatorja ta popust prepiše – in dokler akcija velja se na listinah upošteva popust akcije, ne glede kakšno ceno ima določeno poslovni stik. Seveda to velja le za naše veleprodajnde kupce in na veleprodajnih listinah, zato mora biti označen tudi kvalifikator VPC akcija.

Akcija za MP kupce – če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala na maloprodajnih listinah in v spletni trgovini za vse kupce, ki v trgovini niso prijavljeni. Akcija pa ne bo veljala za veleprodajne predračune in račune ter v b2b trgovini.
Pozor - akcije označene s tem kvlifikatorjem NE veljajo za kupce, ki so v trgovino prijavljeni.

Akcija za VP (b2b) kupce
– če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala samo na veleprodajnih listinah oziroma ob prijavi b2b partnerja v spletni trgovini.
(Uporabnik ima označen kvalifikatorja - Osnovna prijava www in B2B prijava trgovina)

Akcija za prijavljene MP kupce – če je označen ta kvalifikator se bo akcija upoštevala na maloprodajnih listinah in v spletni trgovini za kupce, ki SO prijavljeni v trgovino z navadno prijavo.
(Uporabnik ima označen kvalifikator - Osnovna prijava www)