Prodajna področja

Nastavitve => Splošni šifranti => Prodajna področja

Kaj so prodajna področja?

Prodajna področja so znotraj podjetja dogovorjena področja, po katerih lahko razdelimo poslovne stike in s tem tudi naše komercialiste, ki so zadolženi zanje. Prodajna področja so lahko tesno povezana z geografskimi regijami, ali pa s tem nimajo nič skupnega - vse pa je odvisno od delovanja podjetja. Na področja, ki jih določimo nato vežemo naše poslovne stike in s tem dobimo nov parameter za analitiko prodaje.

Ko se odločimo na katera prodajna področja bomo razdelili naše delovanje jih dodamo.

Kako dodamo novo prodajno področje?

Novo področje dodamo v meniju Nastavitve => Splošni šifranti => Prodajna področja z gumbom za dodajanje novega podatka. 

Naziv področja - vpišemo naziv področja za katerega smo se dogovorili.

Država - iz izbirnika izberemo državo, kjer se področje nahaja.