Čakajoča (flip-flop) opravila

Kaj so flip-flop opravila?

Flip-flop opravila služijo za opravljanje naloge, ki za dokončanje potrebuje več komunikacije med kreatorjem naloge in osebo, ki ji je bila naloga delegirana. 
Čakajoča oziroma ljubkovalno flip-flop opravila se namenjena komunikaciji med dvema uporabnikoma aplikacije preko opravil. Vsak odgovor se ob shranitvi/ogledu/popravku nemudoma prenese od enega do drugega uporabnika in obratno. Vse pa je odvisno od nastavitev aplikacije.

Kdaj bi potrebovali flip-flop opravila?

Ko želimo povratno informacijo od osebe, ki smo ji opravilo delegirali.

Kako delujejo flip-flop opravila?

Najprej poglejmo, kaj potrebujemo, da bo taka komunikacija znotraj podjetja sploh možna.

Namizje

 • na namizju moramo imet vklopljen widget (namizni element), ki se imenjuje Zadnjih deset čakajočih opravil uporabnika
 • enak widget mora imeti tudi oseba, s katero komuniciramo.

Nastavitve

V splošnih nastavitvah moramo označiti pod katerimi pogoji se bo opravilo preneslo med uporabnikoma. Na voljo imamo nekaj nastavitev

 • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaDokumenta - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju in brisanju dokumenta na tem opravilu.
 • FFPreklopObDodajanjuBrisanjaKomentarja - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju in brisanju komentarja na tem opravilu.
 • FFPreklopObDodajanjuBrisanjuLastnosti - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju, spremembi in brisanju lastnosti na tem opravilu.
 • FFPreklopObDodajanjuPodOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju podopravila na tem opravilu.
 • FFPreklopObDodajanjuPredOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju predopravila na to opravilo.
 • FFPreklopObDodajanjuZaOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob dodajanju zaopravila na to opravilo.
 • FFPreklopObPogleduNaOpravilo - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob ogledu tega opravila.
 • FFPreklopObSpremembiDatumaPlana - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob spremembi datuma plana na tem opravilu.
 • FFPreklopObSpremembiOpravila - Če je nastavitev vklopljena se čakajoče (flip-flop) opravilo prenese iz ene odgovorne osebe na drugo ob shranjevanju tega opravila.
 • FFPreklopPosljiSporocilo - Če je nastavitev vklopljena se pošlje sporočilo ob kakršni koli sprememebi na opravilu, ki povzroči menjavo odgovorne osebe.

Opravila

 • imeti moramo dostop do vsaj enega tipa opravil

Tako, zahtevam je zadoščeno in Ludviku želimo dati nalogo, da preveri ceno najema pisaren na območju Ljubljane.

 1. izpolnim opravilo, ki mora vsebovati vsaj
  • naziv opravila - ki bo Ludviku na prvi pogled povedal, kaj želim pod njega (podrobnejše informacije lahko seveda sledijo v polju Opis)
  • odgovorno osebo - ki bo v našem primeru Ludvik
  • označen kvalifikator Flip-Flop Opravilo
 2. Opravilo ne sme vsebovati datuma in časa v polju Zaključek

Tako označeno opravilo se, takoj ob shranitvi, prikaže na namizju Ludvika, pod elementom Zadnjih deset čakajočih opravil uporabnika. Hrati pa se v spisku vseh opravil napolni stolpec Naloga za z njegovim imenom - se pravi imenom osebe, ki mora opravilo pregledati. Ludvik je priden možakar, včkrat pogleda kaj mu je storiti čez dan in se brez obotavljanja loti iskanja cen. Pred samo ima že pet ponudb, ki jih pripne na opravilo.  Pod dodatni opis vpiše še nekaj pripomb o pregledanih podnudbah in takoj ko shrani, se opravilo pojavi pri nas - pri kreatorju opravila - na namizju med zadnjimi čakajočimi opravili. Ludvik pa tega opravilam na namizju več ne vidi. Pogledamo ponudbe in pripišemo opombo ali dve - takoj ko shranimo pa opravilo zopet dobi Ludvik, naš namizni element pa je spet prazen...

Tak flip-flop, ping-pong izvajamo dokler ni opravilo zaključeno - takrat moramo izpolniti datumsko polje "Zaključek" in opravilo se ne bo več prikazovalo med čakajočimi.

Ne razumete narobe - opravilo bo tudi brez kvalifikatorja dobro vidno obema, tako kreatorju kot odgovorni osebi, a za spremembe na opravilu, dodane opombe in pojasnila, bi bilo potrebno "ročno" pregledovanje opravila. Aplikacija pa nam v primeru flip-flop opravil zadeve nekoliko olajša, saj nam jih prikaže na prav določenme mestu, kot opravila, ki zahtevajo naš odgovor ozirma reakcijo - kot čakajoča opravila.