Sistemske lastnosti

Artikli

Prikaži slike od
1001 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina

V spletni trgovini je urejanje slik izredno zahtevno. V primeru, da imamo za več artiklov enake slike, lahko slike dodamo le na enega in nato s pomočjo te lastnosti slike poveževa tudi na ostale artikle. Na artiklu, ki vsebuje enake slike, dodamo to lastnost in kot vrednost dodamo artikel, ki take slike že ima. Uporabno je tudi pri geolociranih  artiklih, kjer nato slike urejamo samo na nosilnem artiklu, povežemo pa jih na vse geolocirane (jezikovne) različice.

 

Uporabi cene od  / Cene se uporabljajo na
1010 - Povezava na drugo tabelo (artikli - artikli) - Spletna trgovina, listine

Artikle lahko med seboj povežemo s to lastnostjo, ki omogoča, da cene spreminjamo samo na enem od artiklov. S tem si pomagamo pri urejanju artiklov, saj lahko cene za enak artikel, ki se zaradi različnih barv ali geolokacij, v aplikaciji pojavlja večkrat, urejamo samo na enem izmed njih.

 

Povezava med artikli in skladišči (Lokacija artikla)
1012 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišče/lokacija) - Listine

S to lastnostjo aplikaciji povemo, da želimo ta artikel vedno shranjevati na eni/isti lokaciji. Ko je lastnost izpolnjena, se na nabavne in prodajne listine, ob izbiri tega artikla, vedno doda izbrano skladišče.
POZOR - na delovnih nalogih ta lastnost ne deluje, kar imamo za podobno funkcionalnost določeno drugo lastnost.

 

Rok uporabe
1013 - Datum in čas - Proizvodnja, prodaja, poročila

Rok uporabe artikla navadno določen ob prevzemu lot artikla, lahko pa ga dodamo tudi kasneje. Rok uporabe se upošteva ob proizvodnji, kjer uporabljamo FEFO metodo porabe surovin. Rok uporabe se uporablja tudi na poročilih, kjer lahko poiščemo in pregledamo artikle, ki jim bo rok potekel do presečnega datuma.

 

Št. serija artikla (Št. serija za serijsko)
1015 - Povezava na drugo tabelo (artikli - številčne serije) - Listine, prodaja, proizvodnja

Za vsak artikel se lahko ob nabavi oziroma izdelavi kreira serijska številka, če imamo na tabeli (prevzemnic, delavnih nalogov... ) označen kvalifikator "Generiraj serijsko število". Za vsak artikel lahko naredimo svojo številčno serijo in s to lastnostjo artikel z njo tudi povežemo.

 

Število POS nalepk
1019 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja

S to lastnostjo določimo število nalepk (kopij), ki se natisnejo za ta artikel ob tiskanju iz POS terminala (proizvodnja).

Spremenjen
1021 - Datum in čas - splošno / informativno

Lastnost se doda artiklu avtomatično ob prvi spremembi. Datum se spremeni vedno, ko je podatek popravljen, tako se vedno kaže datum zadnje spremembe.

 

Poreklo
1044 - Povezava na drugo tabelo (artikli - države) - Trasport, prodaja, nakup, interstat

Lastnost se nanaša na državo porekla artikla (blaga). Ta lastnost se ob uporabi Intrastat poročila dodaja v sezname.

 

Kombinirana nomenklatura 
1045 - Povezava na drugo tabelo (artikli - kombinirana nomenklatura - šifrant) - Transport, prodaja, nakup

Blago, ki je predmet trgovanja, je treba zaradi pravilne obravnave uvrstiti v nomenklaturo carinske tarife. Pravilna uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife je pogoj, da se v carinskem postopku uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla ipd.). Šifrant za kombinirano nomenklatura je določen s strani države.

 

Ne vključi v Intrastat (Ne gre v Intrastat) - Interstat
1046 - Potrditveno polje

V koliko označimo polje pri tej lastnosti, se ta artikel ne bo vključil v Interstat poročilo.

 

Korak količine
1047 - Številčna lastnost - Spletna trgovina

Lastnost je pomembna za artikle ki se pojavljajo v spletni trgovini. Za vsak artikel posebej (glej tudi kategorije) se lahko določi za kolišen preskok naredi količina v košarici in pri naročanju na artiklu, pri kliku na plus ali minus (dodajanje in odvzemanje količine).  Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

 

Min količina v košarici
1048 - Številčna lastnost - Spletna trgovina

Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je najmanjša količina nakupa v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne.  (metri, centimetri, litri. ..).

 

Max količina v košarici
1049 - Številčna lastnost - Spletna trgovina

Lastnosti lahko pripišemo številsko vrednost, ki določa, kolikšna je največja količina nakupa tega artikla v spletni trgovini. Lastnost je zelo uporabna, ko lahko naročamo v enotah, ki niso celoštevilčne (metri, centimetri, litri. ..).

 

Artikel ima sestavnico
1051 - Potrditveno polje - Proizvodnja, informativno

Artikel, ki ima sestavnico lahko označimo s potrditvenim poljem na tej lastnosti. Informativna lastnost.

 

Proizvodna lokacija
1055 - Povezava na drugo tabelo (artikel - skladišča/lokacije *proizvodne lokacije) - Proizvodnja

Artikel povežemo z proizvodno lokacijo na kateri ga izdelujemo - ob izbiri artikla se ta lokacija avtomatično doda na delovni nalog.
Pozor - na enem delovnem nalogu je lahko vedno samo ena proizvodna lokacija.

 

Zaokroževanje na sestavnicah 
1056 - Celoštevilčna lastnost - Proizvodnja

V to lastnost zapišemo število decimalnih mest, na karo se zaokroži poraba te surovine v proizvodnji. V kolikor želimo zaokroževanje na 2 decimalki in je poraba 1,223 kilograma/enoto, mi pa uporabimo 3 enote bo poraba surovine na proizvodnem nalogu zaokrožena na 3,67 kg.

 

Se lahko naroča
1057 - Potrditveno polje - Proizvodnja, naročanje

Artikel lahko sestavljamo, lahko pa ga tudi naročimo (kljub morebitni sestavnici). - Pri poročilu - Planirana poraba materialov, se tako označen artikel ne razdeli na svoje komponente, ampak ostane kot končni artikel (surovina) kljub temu, da ima vpisano sestavnico. Artikli s sestavnice, ki nimajo označene te lastnosti pa se razdelijo na surovine iz katerih so sestavljeni.

 

Količina za pakiranje (Kol. izdelkov v enem pakiranju)
1058 - Številčna lastnost - Proizvodnja

Lastnost dodamo na artikle, ki jih izdelujemo. Vpišemo številko, ki ponazarja količini izdelanih artiklov, ki gre v eno enoto pakiranja. Aplikacija nas na delovnih nalogih opozori, da je potrebno natisniti nalepko vedno, ko število izdelanih artiklov doseže to številko.


Osnovno sredstvo

1059 - Potrditveno polje - Osnovna sredstva

Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen osnovnemu sredstvu podjetja. (amortizacija)

 

Delovna oprema 
1060 - Potrditveno polje - Delovna oprema

Lastnost označimo, ko je vpisani artikel namenjen za delovno opremo zaposlenih. (obraba)

 
Izraba opreme v mesecih
1061 - Celoštevilčna lastnost - Delovna oprema
 
V mesecih ocenjena obraba delovne opreme.
 

Uveljavi FIFO
1062 - Potrditveno polje - Proizvodnja, prodaja

Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi prisilni FIFO / Izključi prisilni FIFO.

 

Deli med skladišči 
1063 - Potrditveno polje - Proizvodnja

Lastnost se prikaže in označi s pomočjo ukaznega gumba Vključi deljenje med POSi / Izključi deljenje med POSi.

 

Zahteva pregled za stopnjo
1064 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice

Lastnosti za povezavo nosilnih artiklov s stopnjami skladišč. Če ima nosilni artikel tako lastnost, potem z medskladiščnico ne moremo premakniti artikla v skladišče, ki zahteva tako ( ali višjo ) stopnjo, dokler pregled ni opravljen - LOT artikla dobi lastnost 1065 - "Pregledan na stopnji"


Pregledan na stopnji

1065 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice

Lastnost za povezavo LOT artiklov s stopnjami pregleda, ki se uporablja, kadar je za določen pregled že bil izveden. Na lastnosti uporabljamo polje "link" za povezavo na opravilo pregleda.

 

Potrjena stopnja 
1066 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice

Prikazuje stopnjo pregleda, ki smo jo za ta artikel že potrdili.

 

Naslednja stopnja
1067 - Povezava na drugo tabelo (artikli - stopnje pregleda lokacij) - Proizvodnja, medskladiščnice

Prikazuje stopnjo pregleda, ki artiklu sledi v nadaljevanju proizvodnega procesa.

 

 
 
 

Blokada prodaje v spletni trgovini
Potrditveno polje

 

 

Ročni obsolete
Datum in čas

 

 

Ne deli sestavnice pri planiranju 

Potrditveno polje

 

Deli med skladišči
Potrditveno polje

Datum v LOT šifri 

Tekstovna lastnost

Hraniti do
Datum in čas