Lastnosti

Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti

Lastnosti v aplikaciji služijo posebnim označevanjem informacij. Po teh oznakah jih kasneje sortiramo, izvažamo ali pregledujemo. In samo od nas samih je odvisno s čem in kako bomo označili podatke.

Nekatere lastnosti so že v aplikaciji in so nujne za nemoteno delovanje nekaterih izmed funkcionalnosti aplikacije, druge pa se prilagajajo našim potrebam. Bolj natančno ko opredelimo naše potrebe, bolj bodo lastnosti služile svojemu namenu in bolj bo uporabna aplikacija, zato kar pogumno.

Za samo nastavljanje in pripravo pa je najbolje, da se obrnemo na našega skrbnika aplikacije.