Jeziki

Nastavitve => Splošni šifranti => Jeziki

V aplikaciji so že v osnovi dodani vsi jeziki - preostane nam samo to, da jih ustrezno označimo.

Polja v šifranti jezikov

ISO oznaka jezika - je mednarodna kratica za izbran jezik.

Angleško ime jezika - angleški naziv za izbran jezik.

Francosko ime jezika - francoski naziv za izbran jezik.

Jezik omogočen na spletni strani - ob označbi te opcije nam aplikacija za vse vsebine, ki bi se lahko pojavile na spletni strani, pripravi možnost prevoda. Pri spletnih straneh doda nove zavihke, ob besedah pa ikono za prevode, ki odpira pojavna okna s polji za vse izbrane jezike. Ob izbiri te opcije je takoj možen dostop do vsebine v tem jeziku tudi na spletni strani. 

Jezik omogočen na DWM straneh - aplikacijo InMaster je mogoče prevesti v različne jezike. Ko je aplikacija prevedena lahko vsak uporabnik posebej določi, v katerem izmed jezikov bo aplikacijo uporabljal - izbira pa lahko med jeziki označenimi s tem kvalifikatorjem.*

*Aplikacijo je možno prevesti v vse jezike, a je trenutno prevedena le v angleščino.

Povezava za preusmeritev - v to polje vpišemo naslov, kamor obiskovalca spletne strani usmeri, v kolikor pride iz države, ki uporablja ta jezik (IP) in/ali ima v nastavitvah svojega brskalnika izbran ta jezik kot privzeti. Poleg tega vpisa moramo imeti označen tudi kvalifikator "Preusmeri na vpisano povezavo" in opcijo "Jezik omogočen na spletni strani". Stran, kamor nas ob uporabi tega jezika preusmeri, mora biti napisana s polnim naslovom - http://...

 

Kvalifikatorji

  • Preusmeri na privzeti jezik - s tem kvalifikatorjem označen jezik, obiskovalce spletne strani iz držav, ki uporabljajo ta jezik (IP) oziroma vse, ki imajo v nastavitvah brskalnika izbran ta jezik, preusmeri na privzeti jezik strani. Označena mora biti tudi opcija "Jezik omogočen na spletni strani". Privzet jezik se nastavi sistemsko - za spremembo se obrnite na administratorja. 
  • Preusmeri na vpisano povezavo - v kolikor imamo izbran ta kvalifikator, obiskovalce spletne strani iz držav, ki uporabljajo ta jezik (IP) oziroma vse, ki imajo v nastavitvah brskalnika izbran ta jezik preusmeri na povezavo, ki smo jo vpisali v polje "Povezava za preusmeritev". Označeno mora biti tudi polje "Jezik omogočen na spletni strani".
  • Omogoči prevajanje vsebin - ta kvalifikator navadno označimo v času urejanja tega jezika, saj nam omogoči dodajanje prevodov, ne prikazuje pa prevedenega na spletu. Ko je vsa vsebina urejena in prevedena, ta kvalifikator izklopimo in označimo polje "Jezik omogočen na spletni strani".