Resursi

Trgovina => Resursi 

Poleg artiklov in storitev so resursi tretja velika skupina sredstev v podjetju. Ta sredstva lahko koristimo in razporejamo znotraj podjetja, lahko pa jih seveda tudi oddajamo v najem.
Z aplikacijo InMaster si zagotovimo pregled nad resursi, njihovo obračunavanje ter dokaj enostaven način planiranja porabe oziroma zasedenosti vseh resursov podjetja.

Za začetek pa jih moramo vpisati in nastaviti. Pod menijem Trgovina => Resursi dodamo nov podatek in izpolnimo dana polja.

Urejanje resursa

Šifra – šifro lahko izpolnimo sami, lahko pa jo ob shranjevanju izpolni aplikacija. Videli jo bomo v spiskih in če jo poimenujemo s šiframi, ki imajo za nas nek pomen, jo bomo tako lažje poiskali.

Opis – kratek opis resursa nam bo povedal za kateri resurs gre – polje pa se bo izpisalo na opravilih in na nekaterih koledarjih. Polje se pojavlja tudi v spiskih resursov.

Poslovni stik – gre za informativno polje v kolikor resurs, ki ga želimo uporabiti ni naš. V tem polju izberemo poslovni stik, ki je lastnik resursa s katerim želimo upravljati.

Artikel – v kolikor je resurs določen »artikel«, ki smo ga nekoč kupili in ga imamo kot takega zavedenega med artikli, ga lahko na tak način povežemo in s tem prihranimo opisovanje lastnosti resursa – vse informacije o njem dobimo že na artiklu samem.

Storitev – storitev pa je pomembna, saj se upošteva ob samem obračunavanju resursov. V kolikor resurs želimo obračunati, ga moramo vključiti na opravilo, nanj pa povezati storitev z ustrezno ceno. Ko se naredi obračun resursov, se naredi prodajni račun, ki na vrsticah vsebuje ime te storitve.
Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil

Osnovno sredstvo - v kolikor je naš resurs hkrati tudi osnovno sredstvo podjetja, ju na tem mestu povežemo. Več o osnovnih sredstvih pa na navodilih z naslovom Osnovna sredstva

Barve – izbrana barva bo na koledarju označevala vse rezervacije tega resursa.

Koledar resursov
Na tem mestu je prikazan koledar, ki je prav tak kot vsi koledarji na tem svetu, le da prikazuje rezervirane termine tega resursa. Na samem izpisu je navedeno ime opravila, če ni s kvalifikatorji drugače določeno. Te določimo tako, da kreiramo opravila z načrtovanim ali pa dejanskim začetkom in koncem in nanj povežemo želeni resurs. Vsa opravila »bodo vedela« in nas bodo na to tudi opozorila, če je termin, ko želimo uporabiti določen resurs, že zaseden.
Dnevi/datumi nad stolpci so povezave, ki nam odprejo okno s koledarjem vseh zasedenih resursev za ta dan.

Kvalifikatorji resursov

 • Prikaži odgovorno osebo v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisalo ime odgovorne osebe za opravilo, ki vsebuje ta resurs.
 • Prikaži poslovni stik v koledarju – če označimo ta kvalifikator, se bo v koledarju resursov, namesto naziva opravila, izpisal naziv poslovnega stika, ki smo ga dodali na opravilo, ki vsebuje ta resurs.
  *Opomba -V kolikor sta označena oba zgornja kvalifikatorja se izpiše tako odgovorna oseba kot tudi poslovni stik.
 • Dovoli, da se resursi prekrivajo – aplikacija v osnovi ne dovoli, da bi isti resurs lahko vključili v dve različni opravili, ki se izvajata ob istem času. Če želimo to omogočiti označimo ta kvalifikator.
 • Resurs se obračunava – v kolikor želimo resurs obračunavati s pomočjo funkcije na opravilih, mora biti označen s tem kvalifikatorjem. 
  Ne spreglej postopka za Obračunavanje resursov preko opravil
  *Opomba - V kolikor želimo resurs obračunavati mora biti nanj vključena storitev oziroma mora opravilo, kamor je vključen resurs vsebovati storitev. 
 • Ne prikazuj na koledarju razpoložljivosti resursov - v aplikaciji inMaster lahko preko koledarskega prikaza "Razpoložljivost resursov / zaposlenih" razporejamo  različne vrste resursev - na tem mestu lahko označimo, da se ta resurs ne prikazuje na tem koledarju.
 • Osnovno sredstvo - s tem kvalifikatorjem označimo resurse, ki so hkrati tudi osnovna sredstva podjetja.

Lastnosti resursov

Med lastnostmi lahko izberete:

 • Skupina resursev - za katero lahko izberete enega izmed treh opcij:
  • Ljudje
  • Stroji
  • Prostori
Lastnost je lahko namenjena zgolj za klasifikacijo resursev in kasnejše razvrščanje, uporablja pa se tudi pri razvrščanju resursov na koledarskem prikazu "Razpoložljivost resursov / zaposlenih".

Povezana navodila

Povezani postoplki