Besedila

Spletna stran => Besedila

Besedila so vsi ostali teksti, ki se na spletnih straneh pojavljajo večkrat ali pa so na spletni strani stalno prisotni. Lep primer je noga strani, kjer se vpišejo določene informacije o lastniku strani - to besedilo se pojavlja na vseh straneh, da pa ga spremenimo le na enem mestu. ga damo med besedila. Med besedila štejemo tudi besede, ki se pojavljajo na formah, gumbih, meniji … skratka vsa besedila iz spletnih strani, ki niso stvar same vsebine strani ali pa dinamičnih podatkov.

Forma vsebuje le nekaj polj:

Šifra - je obvezno polje, kamor vpisujemo številke, s katerimi ta polja pokličemo na različne dele spletne strani. V kolikor polja ne vpišemo se izpolni samo, po prvem shranjevanju pa se ga ne da več spreminjati.

Opis – v to polje vpišemo kratek opis, za katero besedilo gre in kje se nahaja.

Sledijo zavihki jezikov, ki nam omogočajo prevode vseh teh delov spletne strani v vse jeziki, ki so na spletni strani.

Vsebina – vsebina je seveda odvisna od potreb – lahko gre samo za eno neoblikovano besedo oziroma poved, lahko gre za sliko, oblikovano vsebino, ali pa za kompleksen meni s povezavami. Vse je odvisno od naših potreb in same zasnove spletne strani.
Glej tudi Urejevalnik vsebin - Tiny 4

Dokumenti – tako kot po celotni aplikaciji InMaster imamo tudi tu možnost dodajanja dokumentov. V kolikor želimo v vsebino določen dokument dodati kot povezavo, ga moramo na tem mestu najprej dodati.
Glej tudi – Dokumenti in Urejevalnik vsebin - Tiny 4

Kvalifikatorji

Zaklenjen – s tem kvalifikatorjem onemogočimo spreminjanje podatka – to uporabljamo predvsem takrat, ko želimo opozoriti druge, da se ta podatek ne sme spreminjati oziroma, naj bodo pri tem pozorni.

Splošne nastavitve

  • ShowTextError
    Izpis podrobne napake v kolikor ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku.
    V kolikor nastavitev ni označena nam v primeru, ko na spletni strani ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku, izpiše polje description (polje opis).<br>V kolikor je polje označeno, pa nam poleg opisa izpiše tudi, da gre za napako in za kateri jezik prevod ne obstaja