Regije

Nastavitve => Splošni šifranti => Regije

Šifrant regij je namenjen le temu, da jih ni potrebno ves čas vpisovati na roke. Slovenske regije so že v osnovi dodane v aplikaciji, seveda pa jih lahko uporabljamo tudi za okraje oziroma druge geopolitične razdelitve drugih držav. Vpiše se le ime regije in izbere državo kateri regija pripada.