Postopki aplikacije InMaster

Davčne blagajne

V kolikor želimo uporabljati aplikacijo tudi za davčno blagajno morate o tem obvestiti skrbnika vaše aplikacije.
Posredovati mu morate namensko potrdilo FURS-a in podatke o »lokaciji blagajne«.

Delni dobropis z zapiranjem

Za razliko od celotnega dobropisa, ki ga kreiramo tako, da samem računu, za katerega želimo kreirati dobropis, kliknemo na ukazni gumb »Kreiraj dobropis«, pri delnem dobropisu ta del naredimo »na roke«.

Dobropis ali stornacija?

Vsem se je že zgodilo, da smo se zmotili pri izpolnjevanju računa,ali pa da nam je stranka zaradi te ali one napake račun zavrnila. Na voljo sta dva postopka, ki jih aplikacija inMaster seveda podpira.

Dostop do aplikacije

Aplikacija brez uporabnikov, bi bila dokaj nesmiselna zadeva, zato se je naprej potrebno poskrbeti, da vsi zaposleni v podjetju, ki bodo uporabljali aplikacijo, dobijo svoj dostop.

Inventura

Vodenje zalog s seboj prinese tudi neizbežno neprijetnost - inventura. InMaster podpira vodenje zalog, zato obstaja tudi modul za inventuro. V nadaljevanju je razložen postopek.

Izdelava produktov - delovni nalog

Kako preko delovnih nalogov do svojih produktov po FIFO metodi, si poglejte v tem delu navodl

Kako dodati B2B kupca v aplikacijo InMaster?

Za dostop do B2B trgovine potrebujemo vse tri gradnike, ki se vežejo na stranke.

  • Poslovni stik
  • Kontakt
  • Uporabnik

Kako do zaloge

Za uspešno podjetje velja, da imajo vedno urejeno evidenco zalog. Zaloge v skladiščih nam večkrat kot ne povzročajo kopico težav in prezgodaj osivelih las. Aplikacija InMaster omogoča avtomatizirano naročanje artiklov glede na vpisane parametre na vsakem posameznem artiklu.

Kako poslati e-novico?

Vsi se strinjamo, da je obveščanje strank preko elektronske pošte v današnjem času neobhodno. Na tem mestu pa vas bomo opozorili na kaj je potrebno biti pozoren preden pošlješ novico iz aplikacije InMaster.

Kreiranje plačilih nalogov

Aplikacija omogoča izvoz knjiženih nabavnih računov v formatu, ki omogoča uvoz le teh v banko. S tem nam je prihranjeno ponovno prepisovanje faktur v bančno aplikacijo. Predizpolnjeni podatki - Poslovni stiki in knjiženi nabavni računi.

Nastavitev sinhronizacije z googlovim koledarjem

Postopek uporabniške nastavitve za samodejno sinhronizacijo koledarja z Googlom.

 

Nastavitev zahtev za pregled surovin/artiklov v procesu proizvodnje

Pri proizvodnem ali prodajnem postopku potrebujemo pred porabo / prodajo artikel pregledati in oceniti njegovo ustreznost. Glede na način dela in potreb naše panoge pa je odvisno kaj mora tak pregled vsebovati in kdaj mora biti izveden.

Obračunavanje opravil

Si predstavljate, da le z nekaj kliki pripravite obračune vseh opravljenih ur za cel mesec in za vse stranke hkrati? In da teh nekaj klikov ne traja več ur ali celo več dni?

Z malo discipline in vnaprejšnjega načrtovanja je to za aplikacijo InMaster mačji kašelj.

Obračunavanje resursov preko opravil

Obračunavanje resursev, ki jih naše podjetje oddaja v najem, je z našimi storitvami in opravili preprosto in natančno. Uporaba resusov se našim strankam lahko zaračuna do minute natančno.

Obrnjena davčna obveznost

O obrnjeni davčni obveznosti govorimo ko prodajalec (DDV zavezanec), ki je izstavil račun kupcu (DDV zavezancu), ni obračunal davka na dodano vrednost in je dolžan to narediti kupec sam.
Kupec mora izvesti samoobdavčitev, obračunati izstopni DDV in si ga priznati kot vstopnega, če ima pravico do tega. To nam omogoča  76.a člen ZDDV-1.

Oddaja računov na UJP-portal

Z letom 2015 se je javna uprava poenotila na področju prejemanja računov. Vse račune moramo od začetka leta oddajati preko njihovega portala UJP. To lahko naredimo tudi z našo aplikacijo. Predizpolnjeni podatki - Poslovni stiki, knjiženi prodajni računi in certifikati.

Periodično izdajanje listin

V kolikor naše poslovanje temelji na periodičnem (mesečnem, tromesečnem, letnem...) izdajanju računov, lahko aplikacijo pripravimo tudi do tega, da take račune pripravi sama. Potrebno jih je samo pregledati, sknjižiti in poslati. Predizpolnjeni podatki - Poslovni stiki in Storitve.

Pošiljanje računov na e-naslove

Ponudbe, predračune pa tudi knjižene račune lahko pošiljemo stranki na mail tudi direktno iz aplikacije. Predizpolnjeni podatki - Poslovni stiki in ponudbe, predračuni ali knjiženi računi.

Postopek zapiranja računov brez bančnih izpiskov

Knjižene finančne listine lahko v aplikaciji InMaster samo označite kot plačane. Aplikacije s to funkcionalnostjo ne moremo v celoti uporabljati za računovodski program, zadošča pa za osnovno poslovodstvo v podjetju in pregled nad računi.

Potrjevanje - odobritev nabavnih računov

V večjih podjetjih navadno pride do zapletenega načina finančnega upravljanja podjetja. Zaposleni, ki se ukvarjajo s računovodskim in knjigovodskim delom podjetja, navadno nimajo pooblastil za odločanje o plačilu prejetih računov. Zato v InMastru obstaja možnost potrjevanja računov. Račun potrdi oseba z dovolj velikimi pristojnostmi, potem pa za vnos v banko in njihovo plačilo poskrbijo drugi.

Pregled vzdrževanja opreme / osnovnih sredstev v podjetju

Vzdrževanje opreme, strojev in drugih vzdrževanja potrebnih sredstev znotraj podjetja, se navadno lotimo po predpisanem urniku. Urnik vzdrževanj znotraj aplikacije vodimo v zato pripravljenih opravilih tipa »Vzdrževanje opreme«.

Proizvodnja

Vas zanima koliko vas proizvodnja enega vašega artikla stane? Vas zanima koliko lastnih artiklov in koliko surovin imate na zalogi? Vam naročanje pobere čisto preveč časa in energije? Bi želeli vedeti kateri stranki ste prodali kateri artikel in kdaj? Bi želeli vedeti kdo od vaših zaposlenih naredi največ napak in kdo porabi ob delu največ časa?

Uporaba avansih računov

Avansi račun je kot kakršenkoli drug račun z eno izjemo – na njem se vedno nahaja le ena vrstica z veno isto storitvijo - AVANS. Tega ob dobavi preprosto vključimo na račun.

Uporabniške serijske številke

V podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, a jim njihove končne izdelke tržijo zunanji, s pogodbo vezani poslovni partnerji, lahko za vsakega izmed njih pripravimo svoj set serijskih številk s katerimi označimo vsak artikel, ki ga tej pogodbeni stranki izdelamo.

XML sinhronizacija artiklov

Aplikacija InMaster omogoča tudi uvoz xml datotek s podatki artiklov naših dobaviteljev. Na tak način dobimo ažurne  podatke od naših dobaviteljev – na tem mestu seveda govorim predvsem o nabavnih cenah in o zalogi – ne da bi jih morali preverjati sami. Uvoz poleg sinhronizacije podatkov omogoča tudi nekoliko lažje dodajanje novih produktov v našo ponudbo.

Zunanja obdelava naših surovin/polizdelkov

Občasno se zgodi, da zavoljo nižjih stroškov lastne proizvodnje in praktičnosti, oddamo v obdelavo zunanjemu podjetju. Da bi obdržali pregled nad zalogo materiala in hkrati nad stroški proizvodnje, je dobro, da se držimo postopka za zunanjo proizvodnjo.