Skupine uporabnikov

Nastavitve => Skupine uporabnikov

Nastavljanje in določanje pravic je zelo specifična naloga, ki je navadno zaupana skrbniku aplikacije, zato bomo na tem mestu pogledali samo pomen določenih skupin. 

Vsak uporabnik aplikacije mora vedno imeti skupino pravic SPL Splošni šifranti.

Ostalo pa je odvisno od dela, ki naj bi ga uporabnik opravljal v aplikaciji.

Vsaka stran v aplikaciji ima svoje pravice. Pa za primer poglejmo poslovne stike.

Da nekdo v aplikaciji lahko vidi stran s poslovni stiki ima lahko eno od dveh skupin pravic:

  • 002 Poslovni stik - v kolikor ima uporabnik to pravico, lahko poslovni stik doda. "Svoje" poslovne stike lahko tudi spreminja, ureja pa tudi briše. Tak uporabnik poslovnih stikov, ki jih ni dodal sam, ne vidi.
  • 002 Admin Poslovni stik -  v kolikor ima uporabnik to pravico pa lahko vidi, spreminja briše in ureja vse poslovne stike, ne glede na to kdo jih je dodal v aplikacijo.

Taka pravila veljajo skozi vse pravice - če imajo pravice v imenu Admin, to pomeni, da imajo pravice dodajati vpis. Vidi, spreminja in briše pa lahko vse podatke znotraj izbranih tabel. V kolikor v imenu ni besedice admin, pa lahko podatek doda - vidi, spreminja in briše pa le svoje vpise.

Vse pravice, ki se začnejo z SPL - pomenijo, da se set pravic nanaša na splošne nastavitve aplikacije. Katere splošne nastavitve pa nam pove ime, ki temu sledi.

Izjema je SPL koledar, ki uporabniku da pravico, da vidi koledar in vsaj en tip opravil.

Naslednji sklop skupin se začne z Uvozi/izvozi, ki uporabnikom omogočajo izvoze in uvoze podatkov iz in v aplikacijo. Tudi tu imamo dve stopnji in sicer lahko izvozimo/uvozimo samo svoje vpise (uvoz/izvoz lastnih...) ali pa vseh vpisov (uvoz/izvoz vseh...).

Potem je sklop skupin, ki nam podeljujejo pravice do poročil - Poročila....

Poročila se seveda vežejo tudi na to, kaj dejansko oseba lahko vidi v aplikaciji. Kljub temu, da ima dostop do poročil artiklov, to še e pomeni, da lahko vidi promet artiklov, če nima ustrezne pravice na listinah in artiklih.

Če bližje pogledamo skupino, vidimo,  da so na začetku vsake skupine našteti/izbrani uporabniki, ki imajo to skupino pravic. Vse izbrane skupine lahko vidimo tudi na uporabnikih.

Nekoliko nižje pa so naštete vse pravice, ki jih ima ta skupina. Ko kreiramo novo skupino uporabnikov si lahko pomagamo tudi z ukazom "Kopiraj pravice iz druge skupine", ki nam bo naredilo prav to - iz izbrane skupine nam bo skopiramo vse pravice v to novo skupino. Tako lahko združimo več skupin v eno, dodamo ali pobrišemo določene pravice in tako kreiramo svojo lastno skupino. 

Za to pa je potrebno znanje o pravicah.