Valute


Nastavitve => Splošni šifranti => Valute

Aplikacija InMaster je pripravljena na poslovanje v katerikoli državi, kar seveda pomeni, da morajo biti tudi valute v aplikaciji in na izdanih listinah v valuti, ki je značilna za tisto državo.
Najpogostejše valute so že v osnovi dodane v šifrant. Če pa želimo dodati novo pa je potrebno pravilno izpolniti nekaj polj. 

Id valute – sem se vpiše mednarodno identifikacijsko kodo valute določen po iso standardih.
Primer – koda za € je 978

Okrajšava valute - tri-črkovna iso okrajšava za valuto.
Primer – za € je koda EUR

Ime valute – vpišemo poimenovanje valute.

Oznaka valute – Vpišemo oznako valute.
Primer za € ali €

Število izpisanih decimalk – število decimalk, ki se izpisuje na skupnih zneskih listin.

Št. decimalk za zaokroževanje v maloprodaji – število decimalk, na katero se zaokroži skupni znesek lisitne.

Št. decimalk za računanje znotraj aplikacije – znotraj aplikacije operacije navadno zaradi natančnejših izračunov potekajo na več decimalkah – tu pa določimo smiselno dolžino.


Kvalifikatorji

Valuta vključena – označen kvalifikator pomeni, da to valuto prikažemo med izbiro kjerkoli v aplikaciji je potrebno valuto izbrati.

Privzeta GK – privzeta valuta za računovodstvo je označena s tem kvalifikatorjem. Navadno jo označi že administrator aplikacije.