Splošni šifranti

Nastavitve => Splošni šifranti

Splošni šifrati so namejeni vsem izbirikom, ki se v aplikaciji pojavljajo na več različnih koncih in jih lahko smiselno dopolnjujemo skozi uporabo aplikacije.

Tu najdemo: