Promocijske kode

Trženje => Promocijske kode

Naziv akcije – ko stranka doda promo kodo, se ta doda kot vrstica v košarico s tem naslovom.

Šifra akcije – v kolikor želimo oglaševati akcijo z »vpiši kodo« se ta koda vpiše v to polje. POZOR – koda mora biti vpisana natančno.

Promokode so lahko narejene na dva načina

  • vpišemo šifro v zgornje polje šifra akcije – in označimo kvalifikator Šifra je promo koda - v tem primeru se kode ne porabljajo (potrebno je označiti kvalifikator - Kode se ne porabijo)
  • ustvarimo promocijske kode - s pomočjo ukaznega gumba »Promocijske kode« kreiramo želeno število promocijskih kod, ki jih razdelimo. Te kode se lahko uporabijo le enkrat, če pa želimo, da se kode ne porabljajo se porabljajo označimo kvalifikator Kode se ne porabijo.

Začetek akcije – vpisati moramo datum začetka akcije

Konec akcije – vpisati moramo tudi datum konca akcije

Link na podrobnosti – naziv akcije je lahko povezan na poljubni url naslov, ki ga vpišemo v to polje.

Akcijski element – če se akcija veže na določen element (artikel, na določeno kategorijo oziroma na določeno storitev) – se sid tega elementa vpiše v to polje – to številko dobimo v naslovu elementa znotraj aplikacije – trgovina.com/S540105/Artikel?Id=126

Vrednost – če je akcija v obliki vrednosti popusta se v to polje vpiše neto znesek popusta v €

Popust v % - če je akcija določena v procentih se v to polje vpiše procent popusta, označi pa se tudi kvalifikator Procent namesto zneska.

Znesek, nad katerim promo kode veljajo – vpiše se neto znesek v €, nad katero veljajo promo kode

Količina, nad katero promo kode veljajo – vpiše se količina, nad katero veljajo promo kode – označi pa se tudi kvalifikator Za količino nad. Naslednja polja so informativne narave in se izpolnjujejo glede na nastavitev kvalifikatorjev in dejanske porabe promokod.

  • Že izkoriščenih promo kod
  • Še neizkoriščenih promo kod
  • Razdeljenih promo kod
  • Nerazdeljenih promo kod
  • Skupaj oddane preko spleta
  • Skupaj knjižene

Kvalifikatorji promokod

Akcija zaključena – kvalifikator se označi, ko akcijo zaključimo – te promokode na spletni strani ne bodo več delovale.

Šifra je promo koda – kvalifikator označimo če smo pod polje Šifra akcije vpisali kodo, ki jo razdelimo kot promoakcijo.

Procent namesto zneska – kljub temu, da smo že v polja vpisali vrednosti je potrebno na tem mestu označiti, da aplikacija upošteva procent popusta.

Odbije poštnino – v kolikor obkljukamo ta kvalifikator, se ob uporabi promokode odšteje poštnina.

Kode se ne porabijo – v primeru, da ne želimo omejiti količino promocijskih kod, se označi ta kvalifikator.

Vezana na artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

Vezana na določeno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

Vezana na kategorijo artiklov – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na kategorijo katerega sid šifro smo vpisali v polje

Vezana na proizvajalca – s tem kvalifikatorjem označimo, da je akcija vezana na artikle določenega poslovnega stika katerega sid šifro smo vpisali v polje

Doda brezplačen artikel – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačni artikel katerega sid šifro smo vpisali v polje

Doda brezplačno storitev – s tem kvalifikatorjem označimo, da se ob uporabi promokode v košarico doda brezplačna storitev katere sid šifro smo vpisali v polje

Za vse artikle v promociji – akcija velja za vse artikle, ki smo jih na tak ali drugačen način omejili

Za en kos najcenejšega art. – akcija velja za en kos najcenejšega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

Za vse kose najcenejšega art. – akcija velja za vse kose najcenejših artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

Za en kos najdražjega art. – akcija velja za en kos najdražjega artikla, ki ga je stranka dodala v košarico

Za vse kose najdražjega art. – akcija velja za vse kose najdražjih artiklov, ki jih je stranka dodala v košarico

Za količino nad – če smo vpisali vrednost pod polje Količina, nad katero promo kode veljajo, označimo tudi ta kvalifikator.

Globalni popust samo na artikle – če velja popust kode za vse artikle – ne glede na vse – označimo ta kvalifikator.

Promocijske kode se upoštevajo tudi kot popust na listinah. Stranke pa jih lahko uporabijo tudi v naši spletni trgovini, kjer jim po danih parametrih avtomatično izračuna nov znesek - hkrati pa se promokoda zapiše tudi na skreirano listino ob oddanem naročilu.