Opomniki

Načrtovanje časa in nalog je ne le koristno, pač pa v današnjem svetu tudi nujno potrebno. Lepo je, da ima človek vse svoje načrte v glavi, a se žal zaradi preobremenjenosti hitro naredi, da nam ti načrti občasno čisto nekontrolirano popadajo ven. V takih primerih so razni koledarji več kot dobrodošli. Zaplete pa se, ko moramo opraviti nalogo v nekem časovnem okviru, in nam zaznamek v koledarju pove samo rok, ko bi moralo biti to že narejeno. Samo prestavljajte si, da je torek zvečer, za nami je naporen dan in pred nami samo še ena naloga. Pogledamo koledar za sredo. Tam pa ob osmih zjutraj z velikimi črkami napisano “Oddaj predstavitev na 20 straneh!„, za kar se medlo spomnimo, da smo se dogovorili na sestanku pred tremi meseci. Pa je šla noč...

Opomniki so namenjeni ravno temu, da si ob kreiranju naloge damo opomnik, ki nas ob nekem času opomni, da je zadnji čas, da začnemo oziroma dokončamo določeno nalogo. Na kaj in kdaj nas bo opomnik spomnil, pa je odvisno od nas samih.

Opomniki so fantastična stvar tudi za ponavljajoče naloge, ki nam navadno polnijo misli, rokovnike in samolepilne lističe na robu monitorja. Recimo, da je narava našega dela odvisna od enoletnih pogodb. Seveda se z leti navadiš na sistem, ki vključuje mesečen pregled pogodb, če pa si opomnike nastaviš na letno periodiko, se nam ob prijavi v aplikacijo izpišejo vse pogodbe, ki jih moramo pripravit za tisti dan, teden ali mesec. Najlepša stvar vsega pa je v tem, da opomnik naredimo samo enkrat.

Zdaj, ko nam je namen opomnikov nekoliko bolj jasen, pa si poglejmo, kako le ti delujejo v naši aplikaciji.

Kako do opomnika?

Kljub temu, da so opomniki navadno vezani na določeno opravilo, pa niso namenjeni zgolj za opravila, zato jih najdemo tudi v hitrem izbirniku v desnem zgornjem kotu brskalnika. S klikom na gumb “Hitri dostop„, se nam odpre padajoči meni, kjer najdemo tudi opomnike. Odpre se nam pojavno okno, v katerega se vpišejo vse nastavitve želenega opomnika.

Datum in ura opomnika - izberemo datum in uro, ko nas bo aplikacija na ta ali oni način opozorila na prihajajoči opravek.

Dodaj dodaten datum in uro opomnika - z gumbom poleg teksta si lahko dodamo poljubno število rokov, ob katerih nas aplikacija opozori na vpisan opomnik.

Kako nas aplikacija opozori pa si izberemo na desni strani odprtega pojavnega okna:

Opomnik v aplikaciji - v zgornjem desnem robu aplikacije vidimo različne ikone, ki nam sporočajo razne pomembnejše informacije. Med njimi je tudi ikona za opomnik. Če obkljukamo to možnost ima ta ikona poleg zapisano številko 1, kar pomeni, da je v aplikaciji en opomnik, ki nas bo v naprej določenem času spomnil na določeno opravilo. Števika se povečuje oziroma zmanjšuje glede na število akrulanih (prihajajočih) dogodkov, na katere smo vezali opomnik.

Opomnik preko e-mail - v kolikor ima kontakt, na katerega smo vezali opomnik, v aplikaciji vpisan elektronski naslov, bo aplikacija, ob vpisanem roku, na ta naslov poslala sporočilo z vsebino opomnika.

Opomnik preko sms-a - v kolikor ima kontakt, na katerega smo vezali opomnik, v aplikaciji vpisano telefonsko številko mobilnega telefona, bo aplikacija, ob vpisanem roku, na to številko poslala sms sporočilo z vsebino opomnika. Seveda pa mora biti vzpostavljen dogovor z mobilnim operaterjem, ki omogoči številko, s katere lahko aplikacija ta sporočila posreduje.

Prejemnik - opomnik je navadno namenjen eni osebi. Bodisi damo opomnik sebi, v tem primeru nam aplikacija že sama napolni to polje z našim imenom, ali pa opomnik damo neki drugi osebi, ki tudi uporablja aplikacijo. Na tem mestu s pomočjo izbirnika poleg polja preprosto izberemo drugi kontakt.

Naslov opomnika - naslov opomnika se napolni z imenom Opomnik, lahko pa ga mirno dopolnimo ali pa spremenimo. Če pošljemo elektronsko sporočilo bo ta naslov hkrati tudi naslov poslanega sporočila, oziroma bo tudi naslov opravila, če iz tega opomnika hkrati kreiramo tudi opravilo.

Obvestilo - bo tudi opis kreiranega opravila ali pa vsebina poslanega elektronskega oziroma sms sporočila, ki ga bo aplikacija posredovala, če bomo tako želeli ter opomnik ustrezno nastavili.

Najbolj uporabna funkcionalnost opomnikov pa je gotovo periodično ponavljanje opominjanja. Z gumbom “Ponovitve opomnika„ se nam odpre možnost dodatnih nastavitev periodike.

Ponovitve opomnika - lahko si nastavimo, da se opomnik sproži vsak dan, vsak delovnik, vsak vikend, enkrat na teden, enkrat na mesec oziroma enkrat na leto glede na zgoraj vpisan datum. V kolikor pa izberemo, da nas opomnik opominja dnevno, se nam pod tem odpre možnost, da označimo, na katere dneve v tednu, naj aplikacija to naredi. Vse skupaj pa lahko omejimo še z naslednjim poljem.

Število ponovitev - lahko izberemo, da se opomnik izvede samo enkrat, ko označimo polje “Nikoli„, da se ponavlja v nedogled z izbiro “Vedno„, oziroma vpišemo število želenih ponovitev.