Poslovna leta

Nastavitve => Splošni šifranti => Poslovna leta

Poslovna leta imajo nase vezane določene funkcionalnosti računovodstva, zato so v aplikaciji dodane že avtomatično.

  • Knjiženje listin - mora biti vedno v izbranem poslovnem letu
  • Potrjevanje na FURS - mora biti vključeno v kolikor gotovinska plačila posredujemo na FURS.
  • Kontni plan - le ta je vedno vezan na poslovno leto - ga pa lahko na poslovnih letih prenašamo v naslednje leto.
  • Prenos zaloge - ob koncu leta in po narejeni inventuri se zaloga z ukazom na poslovnih letih prenese v novo leto.
  • Preračun glavne knjige - na formi poslovnega leta lahko sprožimo tudi preračun glavne knjige za to poslovno leto.
  • Zaključek poslovnega leta se vedno naredi z ukazom na posameznem poslovnem letu.
  • Temeljnice za zaključek poslovnega leta se prav tako pripravijo z ukazom na posameznem poslovnem letu.
  • Forma poslovnih let pa vsebuje tudi izvoz datoteke za davčni nadzor.

Vse nastavitve se navadno naredijo ob začetku leta. Navadno jih naredi računovodja/ knjigovodja podjetja, ali pa administrator aplikacije.