Načini dostave

Načini dostave se v aplikaciji InMaster vežejo na tiste vrste dostave, ki jih imamo na voljo v spletni trgovini in na listih, kjer je način dostave potreben oziroma zaželen.

Nastavitve => Splošni šifranti => Načini dostave

V spletni trgovini imamo lahko na voljo več načinov dostave. 

Najbolj klasični načini dostave so v aplikaciji že navedeni in za prikaz v spletni trgovini potrebujejo le označbo kvalifikatorja. Za druge pa si od blizu poglejmo, kako jih dodamo.

Način dostave - v to polje izpišemo naziv načina dostave. Ta naziv se prikazuje znotraj aplikacije na povezanih formah in v spisku.

Nazivi za prikaz v spletni trgovini (sl, en, hr, ...)  - kot že vemo aplikacija InMaster omogoča večjezičnost - na tem mestu vpišemo prevode, ki so bodo videli v spletni trgovini. Vpisati pa je potrebno tudi osnovni/matični jezik.

Zaporedna številka - v to polje vpišemo številko, ki služi sortiranju na strani. V kolikor imamo vklopljenih za prikaz v spletni trgovini več načinov dostave s to številko poskrbimo, da se ta način dostave pojavi na želenem mestu. Manjša ko je številka, višje se nahaja izpis.

Class/oblika polja - gre za naziv oblikovanja - vsak način dostave je lahko v spletni trgovini videti drugače. Navadno za to poskrbi oblikovalec spletne trgovine.

Storitev - če želimo, da se stroški načina dostave obračunavajo, ga moramo povezati z ustrezno storitvijo, ki ji dodamo želeno (neto) ceno.

Brezplačno nad - našim kupcem lahko omogočimo možnost, da jim dostave nad tu vpisanim zneskom nakupa ne zaračunamo.

Načini plačila in načini dostave so v spletni trgovini neločljivo povezani. Včasih kombinacija plačila in dostave ni mogoča recimo - plačilo ob prevzemu v trgovini in PTT dostava...

Da bi kupcu pravilno omogočili izbiro, mu s pomočjo seznama Vklop kombinacij plačilo/dostava na vsakem načinu dostave označimo kateri načini plačila so za ta način dostave možni. Izberemo lahko tudi med tem, da so določene kombinacije možne v mpc spletni trgovini, niso pa možne v vpc spletni trgovini oziroma trgovini, kamor se prijavljajo vaši b2b kupci. Nekatere kombinacije so že označene. V kolikor nek način plačila ni označen s kvalifikatorjema za prikaz v spletni trgovini, povezave ni mogoče vklopiti/spreminjati.

Pozor v kolikor ne želimo, da se določeni tipi oziroma načini dostave kažejo v vseh državah, moramo na vsaki državi posebej določiti katere načine dostave dovoljujemo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vklop nastavitve, ki tak prikaz omogoča - med splošnimi nastavitvami poiščemo in označimo nastavitev Filter dostave in plačila na državo. Kako določimo različne načine dostave na državi pa si poglejte v navodilih za izpolnjevanje forme Države.

 

Kvalifikatorji

Prikaži MPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave prikazal v spletni trgovini za katero kupci ne potrebujejo prijave.

Prikaži VPC kupcu - v kolikor označimo ta kvalifikator, se bo ta način dostave pojavil v "zaprti" trgovini, kamor imajo dostop naši vpc/b2b kupci.