Predpripravljena besedila

Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljena besedila

Velikokrat je potrebno na listine vpisovati enake informacije in bilo bi zamudno, da bi to počeli ob kreiranju vsake listine posebej. Prav zato aplikacija omogoča, da si v naprej pripravimo ponavljajoča se besedila in jih potem s pomočjo izbirnika po potrebi dodajamo različnim listinam.
Kot primer za ponavljajoča besedila na samih listinah lahko vzamemo klavzule, ki se spreminjajo glede na uporabnika ali pa državo oziroma jezik, a znotraj teh skupin vedno ostanejo enaka.
Prav tako so pred pripravljena besedila uporabna za kreiranje enakih elektronskih sporočil.
Aplikacija omogoča tudi elektronsko pošiljanje računov in ob tem nam v naprej pripravljena elektronska sporočila pridejo še kako prav.

Pa gremo po vrsti. Besedila lahko dodajamo na povezavi

Nastavitve => Nastavitve listin => Predpripravljena besedila

Kot navadno je na desni strani ikona za dodajanje novega besedila, ki nam odpre novo formo za vpis besedila.

Šifra – nam pomaga pri iskanju vpisanega besedila, zato naj bo kratka in razumljiva.

Ime/Naziv – pri besedilih za listino, nam to polje pomeni le drug način za lažje iskanje besedila, ki ga želimo vključiti na listino. Pri besedilih, ki so namenjena elektronskim sporočilom pa se vsebina tega polja prenese v vsebino »Zadeva«.

Sledi spisek vseh opcij, kjer vpisani tekst lahko uporabimo. S kljukicami izberemo želene listine oziroma elektronsko sporočilo.

Na desni strani se nahajajo kvalifikatorje s katerimi opredelimo, v katerih spiskih se bo vpisano besedilo prikazalo.

Predhodni teksti – gre za besedila, ki se izpisujejo nad vrsticami računov oziroma listin.

Zaključni teksti – gre za besedila, ki se izpisujejo pod vrsticami računov oziroma listin.