Razporejanje opravil

Namizje => Razporejanje opravil

Opravila brez predvidenega začetka in konca so v bistvu nerazporejena opravila, ki pa jih je potrebno nekako umestiti v naš delavni čas. V ta namen smo naredili čisto poseben koledar, ki služi temu, da se prilagaja času, ki ga imamo na razpolago in ne zahteva konstanto prerazporejanje čakajočih nalog. Koledar je z razliko od klasičnega koledarja narejen tako, da nam prikazuje razpoložljivo številu ur ne glede na to kaj in kdaj imamo planirano za določen dan, nam zlaga opravila enega za drugim. Že hiter pregled koledarja nam pove, v kolikšni meri imamo zapolnjen čas, ki je namenjen delu.

Na levi strani najdemo, podobno kot pri koledarju na desni strani, vsa nerazporejena opravila, ki imajo vpisan predviden čas trajanja. Ravno tako kot pri koledarju med njimi najdemo opravila, ki smo jih delegirali, opravila, pri katerih smo navedeni kot odgovorna oseba ali kot en izmed izvajalcev.

Taka nerazporejena opravila, pri katerih smo kot odgovorna oseba, primemo z miško in jih spustimo v koledarju na dan, za katerega mislim, da nam bo to opravilo uspelo narediti. V koledarju nam opravila zasede toliko časa, kolikor smo ga določili na samem opravilu s poljem “Predviden čas„. S tem, ko smo odložili opravilo na določen dan, se nam na samem opravilu napolni tudi polje “Predviden datum„.

V kolikor imamo za ta že vpisana opravila z predvidenim ali dejanskim začetkom in koncem trajanja, so izpisana prva in šele nato sledijo opravila s predvidenim datumom in časom, ki nam jih aplikacija zloži po času predvidenega trajanja naraščajoče.
Najlepši del takega načina razporejanja opravil je v tem, da nam aplikacija, ko ugotovi, da določenega opravila nismo uspeli narediti na predviden datum, sama premakne opravilo na naslednji dan in to ponavlja, dokler opravila dejansko ne zaključimo.
V kolikor smo v nerazporejenem opravilu navedeni kot izvajalec in opravilo prenesemo na svoj koledar razporejenih opravil, avtomatično postanemo odgovorna oseba za to opravilo.

Če smo opravilo delegirali, ga lahko “odložimo„ v koledar osebi, ki smo jo določili za odgovorno osebo s pomočjo polja “predviden datum„ na opravilu oziroma na formi razporejanje opravil izberemo ustreznega uporabnika in mu z miško odložimo opravilo na ustrezen dan.

Nad koledarjem sta še dve polji, ki nam omogočata nekoliko lažji pregled nad nerazporejenim opravili:
Skrij opravila kjer sem izvajalec - z izbiro te možnosti iz koledarja umaknemo prikaz vseh opravil, kjer je uporabnik naveden kot izvajalec in ni odgovorna oseba.
Skrij pretekla nezaključena opravila - čudovita lastnost razporejanja opravil je, da nezaključena opravila aplikacija avtomatično prestavi na naslednji dan, včasih pa je teh nalog le preveč - v tem primeru označimo to opcijo in vsa opravila, ki imajo predviden datum starejši od trenutnega, izginejo.