Izvoz / uvoz artiklov in slik

Trgovina => Uvoz/izvoz artiklov

Kakšne so primerne datoteke?

Artikle, ki se nahajajo v naši bazi lahko tudi izvozimo v znane Excel datoteke s končnicami .xls in .xlsx, ter jih kot take lahko tudi uvozimo.

Datoteke je seveda mogoče odpreti tudi v drugih preglednicah, kot so recimo preglednice LibraOffice, le pri uvozu je potrebno paziti, da se uvažajo vedno le v dveh možnih formatih. Dokument, ki ga želimo uvoziti, shranimo v formatu Excel 97/200/XP/2003 s končnico .xls ali pa Excel 2007/2010 s končnico .xlsx.

Filtriranje oziroma omejevanje izvoza

Da ne bi bilo pregledovanje in popravljanje podatkov preveč mukotrpno, se izvožene podatke da tudi omejiti glede na nekatere vpisane parametre artiklov. Vsak uporabnik aplikacije ima pravico izvoziti le tiste artikle, ki jih tudi sicer sme videti v sami aplikaciji.

Kvalifikatorji

Prvi način omejevanja je glede na kvalifikatorje, ki jih ima določen artikel. Vsakemu izmed vpisanih poslovnih stikov se lahko s pomočjo kvalifikatorjev pripiše določene lastnosti oziroma jih dodelimo v posamezne skupine, po katerih jih lahko ločimo med sabo. Ravno po teh lastnostih oziroma skupinah jih na tem mestu tudi ločimo. S pomočjo izbirnika določimo če artikel ne sme, mora ali pa lahko pripada določeni skupini oziroma ne sme, mora ali pa lahko ima določeno lastnost. Vsako izmed opcij pa lahko označimo kot nepomembno.

  • Če označimo kvalifikator v stolpcu ne sme biti, potem ne bo izvozilo nobenega artikla, ki bi imel ta kvalifikator označen.
  • Če označimo kvalifikator v stolpcu mora biti, potem bo izvozilo vse artikle, ki imajo ta kvalifikator označen.
  • Če označimo kvalifikator v stolpcu lahko je, potem bo izvozilo vse artikle, ki imajo ta kvalifikator označen ali pa ne.

Kategorija

Vsak artikel pripada eni ali večim skupinam artiklom oziroma kategorijam. Na tem mestu lahko omejimo izvoz zgolj na eno samo kategorijo. Ker pa so te kategorije lahko razvejane in so lahko med seboj povezane v drevesno strukturo, lahko omejimo prikaz tudi na vse kategorije, ki so v strukturi direktno povezane z izbrano kategorijo. 
S kljukico pri ukazu z vsemi podkategorijami, izvozimo, tako kot že ime samo pove, izbrano kategorijo z vsemi podkategorijami. Če pa kljukico odstranimo, se izvozijo samo artikli, ki so v izbrani kategoriji.

Dobavitelj

Iz izbirnika poleg tega polja lahko izberemo določen poslovni stik, ki je v aplikacijo označen s kvalifikatorjem Dobavitelj in na tak način izvozimo samo tiste artikle, ki so bili kadarkoli kupljeni pri izbranem poslovnem stiku.

Če poslovni stik nima izbranega kvalifikatorja Dobavitelj, se v izbirniku poleg tega polja ne prikaže. Kot navadno pa seveda lahko izvozimo samo tiste dobavitelje, ki jih imamo tudi sicer v aplikacijo pravico videti.

Proizvajalec

Iz izbirnika poleg tega polja lahko izberemo poslovni stik, ki je v aplikacijo označen s kvalifikatorjem Proizvajalec in na tak način izvozimo samo tiste artikle pri katerih je bil ta poslovni stik izbran kot proizvajalec artikla.

Če poslovni stik nima izbranega kvalifikatorja Proizvajalec, se v izbirniku poleg tega polja ne prikaže. Kot navadno pa seveda lahko izvozimo samo tiste proizvajalce, ki jih imamo tudi sicer v aplikacijo pravico videti.

Izvoz podatkov

Izvoz nadaljujemo s klikom na gumb Izvozi podatke, ki nam izvozi datoteka z vsemi izbranimi omejitvami. 
Izvozi se datoteka z večimi zavihki in stolpci. Za podrobnosti si oglejte “Datoteka za izvoz/uvoz artiklov„.

Izvoz slik

Izvozimo lahko tudi slike in sicer s klikom na gumb Izvozi slike izvozimo samo tiste slike, ki pripadajo artiklom, ki smo jih omeji s pomočjo filtrov.

Slike se izvozijo stisnjene v .tar.gz datoteko. Ko datoteko razširimo so v njej slike, katerih koren imena je vedno enak identifikacijski kodi (id) artikla, kateremu pripadajo.

Na koncu imena imajo slike označene še z različnimi številkami oziroma znaki, ki pomenijo različne tipe slik.

Poimenovanje slik za uvoz v aplikacijo

Dodatne slike, ki v trgovini služijo kot slike za povečavo so označene s podčrtajem in zaporednimi številkami slik - id-artikla_1.jpg, id-artikla_2.jpg....

Primarna slika je tista, ki se ob artiklu pojavlja v spiskih - poimenovana pa je kot id-artikla.jpg.

Ob posebnih akcijah pa se uporablja tudi akcijska slika, ki pa je označena kot id-artikla_X.jpg.

*Pozor - v kolikor imamo v šifri artikla uporabjen podčrtaj_ , je potrebno sliko poimenovati tako, da ima v imenu na tem mestu dva podčrtaja __, a le pri imenu. Ko označujemo za katero sliko gre pa še vedno ostane en podčrtaj. Če slike izvozite, pa bodo poimenovane prav, saj aplikacija sama doda dodatni podčrtaj, kjer je potrebno.

Primer:

nepravilno pravilno
id_artikel.jpg id__artikel.jpg
id_artikel_1.jpg id__artikel_1.jpg

Ko končamo z uvozom, v aplikaciji na formi "Kategorije", poženemo ukaz na desni - "Osveži kategorije".