Tipi plačil listine

Nastavitve => Nastavitve listin => Tipi plačila listin

Za pravilno delovanje računovodskega dela aplikacije moramo pravilno nastaviti tudi tipe plačil, s katerimi lahko naše stranke plačujejo račune. Kot tipe plačila razumemo vsa sredstva s katerimi se lahko plačujejo listine (bančno nakazilo, gotovina, razne kartice kot so: visa, mastercard, …).

Tip plačila se izbere na vsaki listini posebej, lahko pa ima vsak uporabnik nastavljen svoj privzet tip plačila, ki se doda vedno ob kreiranju nove listine. Privzet tip plačila se nastavi na strani »Moje nastavitve«.

Tip plačila – vpišemo ime/naziv tipa plačila, ki nam bo takoj povedal za kakšno plačilo gre (npr: Gotovina, Mastercard, …)

Konto zapiranja – izmed računovodskih kontov izberemo tistega, ki zapira ta tip plačila. (npr.; gotovina – konto 1000 - denarna sredstva v blagajni, razen deviznih sredstev). Konte navadno določi računovodja podjetja.

Pomembnejši pri nastavitvah pa so tokrat kvalifikatorji:

  • Zapiranje z izpiskom – se označuje vsa plačila, ki se ne zapirajo direktno z bančnim nakazilom ena na ena. (gotovina, plačilne kartice). Ko izberemo tak tip plačila in listino knjižimo, se hkrati kreira nov bančni izpisek na katerega se doda vrstica s tem računov. V kolikor bančni izpisek s tem tipom plačila že obstaja, se doda samo novo vrstica s podatki te listine.
  • Dnevni obračun – gotovinsko plačilo (blagajna) mora biti obračunano vsakodnevno, zato ga označimo s tem kvalifikatorjem.
    Kvalifikator določa, da se vsi zneski, ki se nahajajo na knjiženih listinah, ki vsebujejo tako označen tip plačila, avtomatično dodajo na en bančni izpisek, ki ga konec dneva knjižimo. Vsak dan se za tako označen tip plačila kreira en bančni izpisek, ki se avtomatično polni z vsemi listinami, ki so bile knjižene tisti dan in s tem tipom plačila.
  • Plačilo potrjujemo na FURS – po zakonu RS smo dolžni vse tipe gotovinskega plačila (gotovinsko plačilo in plačila s plačilnimi karticami) potrditi na FURS-u.
  • Plačilna kartica – s tem označimo vse plačilne kartice.