Nastavitve

Pod nastavitvami smo razumeli vse kar se tiče same nastavitve aplikacije, naših osebnih nastavitev, nastavitev za razne gradnike, določanje pravic in uporabnikov aplikacije InMaster. Na tem koncu najdemo tudi splošne šifrante, nastavitve glavne knjige ter lisin in raznih dokumentov in predlog.

Uporabniki
Skupine uporabnikov
Moje nastavitve
Nastavitve app
Nastavitve listin
Podjetje
Splošni šifranti
Glavna knjiga
Predloge