Statične strani

Spletne strani => Strani

Navadno so strani, ki jih moramo napolniti že postavljene. Za to poskrbi vaš administrator aplikaciji InMaster. 

Želeno stran najdemo po naslovu strani oziroma po prvih besedah vsebine na strani. V kolikor strani ni, pa jo lahko naredimo tudi sami, z ikono za dodajanje form.  

Kako pravilno izpolnimo stran?

Id strani - smiselno je, da strani pognezdimo v nekakšno drevo in s tem dobimo smiselni zemljevid strani. Da je to drevo lepo strukturirano pa nam pomagajo številke strani. Id strani mora biti unikaten in aplikacija nas bo opozorila, če številka, ki smo jo želeli dodati, že obstaja. 

Primer: Podjetje s prodajo vijakov bi postavilo spletno stran. Želijo strani, kjer bi povedali kaj o podjetju, potem stran s kontaktnimi informacijami in z osnovnimi podatki posdjetja, potem pa še predstavitev njihovega dela in nekaj strani z različnimi izdelki. Pa poglejmo kako bi z ID-ji označili strani:

1000 O podjetju

1100 Kdo smo

1200 Kje se nahajamo

1300 Osnovni podatki podjetja

2000 Naši izdelki

2100 Križni vijaki

2110 Vijaki z ugreznjeno glavo

2120 Vijaki s cilindrično glavo

2200 Imbus....

 

Osnovni naslov strani - aplikacija InMaster omogoča preprosto prevajanje spletnih strani - v tem polju se zato nahaja naslov, ki je v našem materinem jeziku oziroma osnovnem jeziku spleten strani.

Zavihki - ker je InMaster slovenska aplikacija je prvi zavihek namenjen slovenskem jeziku - v kolikor imamo omogočeno večjezičnost strani, se pojavi več zavihkov in sicer toliko, kolikor imamo omogočenih jezikov na spletni strani. V kolikor je poleg zavihka križec , lahko vsebino s klikom nanj izbrišemo za ta jezik, če pa se poleg zavihka znajde ikona za urejanje pa to pomeni, da stran v tem jeziku še ni urejena. Ko kliknemo na to ikono, se nam vsebina osnovnega jezika avtomatično prenese tudi na ta jezik, ki ga nato lahko prevedemo oziroma uredimo.
Jezik zamenjamo tako, da na zavihek preprosto kliknemo. Zavihek / jezik na katerem se nahajamo je temnejše barve.

Pozor - Križec poleg zavihka pobriše samo stran v tem jeziku. Če želimo pobrisati celotno stran to naredimo v ukazni vrstici.

Naslov strani - za izbrani jezik - tu vpišemo naslov strani v jeziku, na katerem se nahajamo. Naslov strani se v večih brskalnikih zapiše na vrhu okna ter na zavihku brskalnika.

Povezava strani - za izbrani jezik (permalink, govoreči link) - sem vpišemo naslov za povezavo do strani v tem jeziku. Zaradi samih brskalnikov se je pametno izogniti črkam s strešicam in presledkom, ki jih lahko nadomestimo z znaki - ali +. Tu vpisano besedilo bo naslov do te podstrani npr: www.spletnastran.si/ime-te-cudovite-podstrani 
Glej tudi splošne nastavitve: Normaliziraj linke, Linki samo male črke, Preseledki so -

Nadstran - nadstran uporabljamo za gnezdenje strani, ki pripomore pravilnemu prikazu zemljevida spletne strani in morebitne navigacije na strani oziroma, kot smo jo bolj priljubljeno poimenovali - drobtinic (breadcrumbs).

Vsebina strani - za izbrani jezik - za vsak jezik posebej na tem mestu vpišemo, dodamo in oblikujemo vsebino. Naš urejevalnik se imenuje Tiny, a ni na njem prav nič majhnega. Vse o urejevalnku vsebine si poglejte tukaj: Urejevalnik vsebin - Tiny 4. Na tem mestu se dodajajo testi, pdf dokumenti, galerije... vse kar paše na spletno stran.

CSS datoteka - oblika - navadno je to polje že določeno, če pa kreiramo novo stran pa na tem mestu izberemo dogovorjeno datoteko za obliko te strani. V aplikaciji InMaster ima lahko vsaka stran svojo obliko. Običajna je Main.css.

Oblika strani - polje je navadno izpolnjeno v kolikor pa se pojavljajo na spleti strani različne postavitve objektov se tu zapišejo kode oblik, ki vam jih posreduje oblikovalec strani. Običajna je <SSO sid="21" />

Ključne besede - sem vpišemo ključne besede, ki se pojavljajo na tej spletni strani. Ločimo jih z vejico. Namenjene pa so iskalnikom.

Opis strani za brskalnike - opis strani se izpišejo ob prikazu zadetka na iskalnikih.

Znkovni nabor - imamo možnost izbire med različnimi znakovnimi nabori - najbolj splošen in vseobsegajoč je utf-8.

Prijava na strani - vsako stran je znotraj aplikacije InMaster moč zaščititi z določeno stopnjo. Tudi na določene spletne strani imajo dostop samo osebe z dovoljenjem za dostop. Take osebe dodamo v aplikacijo kot uporabnike in jim s kvalifikatorji določimo stopnjo dovoljenja za dostop na spletni strani.

 • Prijava ni potrebna - do te strani lahko dostopa vsak
 • Normalna prijava uporabnika (na uporabniku kvalifikator "Prijava")
 • Prijava poslovnega partnerja (na uporabniku kvalifikator "Poslovni partner")
 • Administratorska prijava (na uporabniku kvalifikator "DWM uporabnik")

Frekvenca osvež.: aplikacija lahko avtomatično ustvari sitemap.xml datoteko, ki jo google uporabi pri indeksiranju naše strani. Na tem mestu določimo na koliko časa naj google indeksira stran.

Dokumenti - dokumente, ki jih dodajamo na spletne strani navadno "pokličemo" v urejevalnik.

Aplikacija InMaster je namenjena tudi upravljanju z dokumenti podjetja in zato za ta del veljajo še posebno striktni varnostni pogoji. Da ne pride do neljubih in nehotnih razkritji zaupnih dokumentov, je potrebno vsak dokument, ki ga želimo objaviti na sami spletni strani najprej naložiti prav na formo te spletne strani.  

Ko smo naložili vse datoteke, ki jih želimo vključiti na stran jih moramo vključiti še v sam urejevalnik - to naredimo tako, da jo povežemo z nekim besedilom oziroma sliko ali pa tako da ob samem dodajanju datoteke vpišemo besedilo za povezavo. Ob kliku na to besedilo, se bo obiskovalcu naše spletne strani odprl želeni dokument. 

Postopek pa je tak:

 • z miško označimo besedilo ali sliko in kliknemo na gumb "Dokumenti".
 • odpre se nam okno, kjer ob polju "izberi dokument" z ikono odpremo seznam, ki nam ponudi vse dokumente, ki smo jih prej naložili pri dokumentih na tej formi - izberemo želenega.
 • pri polju "Dokument odpri v" izberemo opcijo "Odpri v novem zavihku v tem oknu"
 • v kolikor smo označili besedilo za povezavo se bo pod poljem "Besedilo za povezavo" avtomatično prikazalo izbrano besedilo, v kolikor besedila niso izbrali lahko na tem mestu vpišemo želeno besedilo.
 • naslov/title  - karkoli vpišemo v to polje, se na nam bo na spletni strani prikazalo, če se za nekaj trenutkov z miško pomudimo nad povezavo. To polje je še posebej koristno, če povezavo na dokument naredimo tako, da le-tega povežemo na sliko.

Kvalifikatorji

 • Omogočena - z oznako tega kvalifikatorja stran prikažemo na spletni strani.
 • Zemljevid strani - stran označena s tem kvalifikatorjem se bo prikazovala na avtomatično narejenem zemljevidu spletne strani. Na tako narejenem zemlejvidu strani, dobimo drevesni menijski prikaz vseh strani in nadstani, v kolikor so le te pravilno oštevilčene, povezane na nadstrani in označene s tem kvalifikatorjem.
 • Sitemap - v kolikor določimo, da nam aplikacija naredi sitemap.xml datoteko, se bo, če označimo ta kvalifikator, ta stran pojavila kot zapis v datoteki.
 • Aplikacijska stran - tudi sama aplikacija ne na "spletu", zato so te strani označene s tem kvalifikatorjem. Navadno jih v spiskih ne vidimo.
 • Umakni iz spiska - stran označeno s tem kvalifikatorjem ne bomo več videli v spisku strani.
 • Se ne indexira - aplikacija robotom isklanikov prepreči indeksiranje strani.

Splošne nastavitve 

 • Normaliziraj linke
  Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - posebni znaki in strešice
  V kolikor je nastavitev označena, se na povezavi (govoreči linki) vse črki, ki veljajo za posebne znake in vse črke s strešicami spremenijo v normalne znake in črke brez strešic.

 • Linki samo male črke
  Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - male ali velike črke
  V kolikor je nastavitev označena, se ob shranjevanju govorečih linkov vse velike črke spremenijo v male.

 • Preseledki so -
  Povezave spletnih strani in dinamičnih podatkov (govoreči linki) - presledek ali črtica -
  V kolikor je nastavitev označena, se vsi presledki v povezavah  (govoreči linki) zamenjajo s pomišljaji -.

 • ShowTextError
  Izpis podrobne napake v kolikor ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku.
  V kolikor nastavitev ni označena nam v primeru, ko na spletni strani ne obstaja prevod za tekstni objekt v želenem jeziku, izpiše polje description (polje opis).<br>V kolikor je polje označeno, pa nam poleg opisa izpiše tudi, da gre za napako in za kateri jezik prevod ne obstaja.