Države

Nastavitve => Splošni šifranti => Države

Šifrant držav se le redko spreminja, saj države, kjub burnim svetovnim dogodkom, ne nastajajo vsak dan. Če pa že, za dopolnitev šifranta poskrbi administrator aplikacije.

Vseeno pa je nekaj delovanja aplikacije vezano tudi na države, zato si pobližje oglejmo čemu so namenja polja in kvalifikatorji držav.

Ime države – slovensko ime države.

Kratica države – iso kratica države.

Valuta – izbrana uradna valuta države.

Omrežna št. - omrežna klicna številka je zgolj informativne narave.

Sortiranje v izbirniku - v to polje vpišemo številko za sortiranje v izbirniku držav, ki jih ima na voljo naš kupec v spletni trgovini. Višja kot je številka - višje na seznamu bo država.

Kvalifikatorji

Ti pa poskrbijo kar za nekaj pomembnih funkcionalnosti v aplikaciji.

Članica Evropske unije – v kolikor je država označena kot članica EU bo ob izbiri države na poslovnem stiku avtomatično označil kvalifikator »EU«. V kolikor država ni označena s tem kvalifikatorjem (in hkrati ne pripada državi v katerem ima naše podjetje sedež), vse poslovne stike te države označi s kvalifikatorjem »Tujina«.

Ta kvalifikator pa se veže tudi na določena računovodska poročila, za katere je pomembno, ali se država nahaja na območju EU ali ne.

Članica Commonwealth – kvalifikator je zgolj informativne narave.

Mednarodna kratica pred pošto – kvalifikator, ki nam sporoča, da imajo v državi navado pred poštno številko dodati iso oznako kode, je zgoj informativne narave.

Dovoli več imen pošt za isto poštno številko – v Sloveniji ima vsaka pošta svojo številko zato smo, da bi preprečili napake, onemogočili, da se lahko poštna številka ponavlja. Vendar pa ni povsod tako. Veliko držav ima namreč enako poštno številko za več krajev skupaj – z oznako tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se poštna številka za to državo sme ponoviti.

Decimalno ločilo je pika – navadno vpisujemo zneske tako, da se zapiše število s piko za tisočicami in z vejico pred decimalkami. 
Primer: € 1.100,50
Pozor - aplikacija ne glede na vse nastavitve zapis 1.51 vedno smatra kot 1,50 – zamenjava se naredi po tretji decimalki.

V kolikor smo vajeni uporabljati piko (.) namesto vejice, pa si lahko na državi, kjer ima sedež naše podjetje, nastavimo tudi to. Ko označimo ta kvalifikator, nam bo aplikacija zapis € 1.10 lepo spremenila v € 1,10.

Pošiljanje omogočeno - v kolikor imamo spletno trgovino in želimo pošiljati tudi v izbrano državo, označimo ta kvalifikator. Tako se bo ta država prikazala v izbriniku držav, ki jih aplikacija ponudi stranki v spletni trgovini ob oddaji naročila.

Podružnica - * intrastat poročilo

Lastnosti 

Način dostave - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste dostave lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini dostave".

Način plačila - na vsaki državi lahko določimo, katere vrste plačila lahko za to državo kupci v spletni trgovini izberejo. Lastnosti lahko dodamo več, vrednosti pa izberemo iz spiska "Načini plačila" .