Galerije

Spletna stran => Galerije

Galerije se v aplikaciji InMaster dodajajo na posebnem modulu, ki omogoča kar nekaj funkcij za urejanje samega prikaza.
Če izvzamemo kolaž* različnih galerij, ki je vedno narejen po nekem vnaprej določenem designu, lahko galerije kadarkoli »pokličemo« na katero koli spletno stran oziroma dinamičen podatek – deluje povsod, kjer je vključen urejevalnik besedil. Kako galerijo vključimo pa je opisano tudi na strani »Urejevalnik vsebin - Tiny 4«.

Ime – ime galerije, ki ga vpišemo na tem mestu je namenjeno iskanju galerije po spiskih.
Opis – prvi opis galerije je zgolj za lastne opise/opombe.

Sledijo zavihki z različnimi jeziki, ki jih ima tudi naša spletna stran. Za vsak jezik posebej nato izpolnimo polja:
Ime – ime galerije se lahko pojavi kot povezava, ki nam v pojavnem oknu odpre to galerijo slik. To ime se lahko pojavi tudi na prikazu kolaža galerij*, kot napis na sliki galerije.
Opis – opis galerije se prav tako lahko prikazuje na sliki galerije, ki je vključena v kolaž galerij*.

Naslednje nastavitve so namenjene samemu izgledu slik v galeriji.
Max X male slike – širina majhne slike v pixlih, ki se določi glede na želje oziroma potrebe posamezne galerije.
Max Y male slike – višina majhne slike v pixlih, ki se določi glede na želje oziroma potrebe posamezne galerije.
Max X velike slike – širina velike slike v pixlih. Ta širina je lahko večja kot sam zaslon, a se samo pojavno okno vedno odpre samo tako veliko, kot mu to dopušča ekran uporabnika.
Max Y velike slike – višina velike slike v pixlih. Tudi višina je lahko večja kot sam zaslon, a se samo pojavno okno vedno odpre samo tako veliko, kot mu to dopušča ekran uporabnika.
Barva ozadja strani – v heksagonalnem zapisu vpišemo kodo barve (bela-ffffff, črna 000000, siva – cccccc...).

Aplikacija InMaster sliko vedno zmanjša po tisti stranici, ki je največja, zato je pri tem, ko določamo višino in širino majhnih slik pametno upoštevati tudi format v katerem so originalne fotografije. Ko aplikacija zmanjša sliko, obstajata dva načina, kako se slika na spletni strani prikaže.

  • Prvi, ki je tudi osnovni je, da aplikacija naredi tako veliko sliko kot smo zapisali v zgornjih nastavitvah. Ker pa našo sliko lepo brez popačenja zmanjša, robove, ki so ostali napolni z belo barvo oziroma z barvo, ki smo jo zapisali v polje »Barva ozadja strani«. Tako nobena slika ni popačena, so po vse enake velikost, kar je na spletni strani videti kot lepo urejena tabelica. Tudi povečane slike so lahko enakih dimenzij tako, da ostanek aplikacija nadomesti z ustrezno barvo.
  • Drugi način, ki ga določimo s kvalifikatorji na desni strani pa slike naredi brez obrobe. Slike v spiskih so različnih širin, velike slike pa nimajo obrobe, če označimo naslednja kvalifikatorja:
    • Velika brez obrobe
    • Mala brez obrobe

Slika galerije – v primeru, da imamo na spletni strani postavljen kolaž galerij, je ta slika vključena v ta kolaž*. Pri tem je potrebno paziti, da je slika ustreznih, v naprej dogovorjenih, dimenzij.

Slike lahko naložimo tako, da jih označimo v mapi na našem računalniku in vse skupaj potegnemo na sivino, ali pa, da namesto tega, z gumbom »Izberi datoteko« poiščemo po našem računalniku, jih z miško in ctrl gumbom na tipkovnici vse označimo in kliknemo na gumb »Odpri«. Če so v pravem formatu (jpg, png ali gif) nam bo začelo počasi prenašati fotografije. Trajanje je odvisno od povezave in velikosti ter števila slik. Včasih je potrebno malce počakati, a aplikacija nas o svojem uspehu ali neuspehu obvesti.
Slike, se prikažejo natančno take velikosti in oblike, kot bodo tudi na spletni strani.

Nad slikami imamo možnost, da z oznako »Prikaži vse slike v traku fotografij iz vseh galerij«, dodamo v trak fotografij pod kolažem galerij* čisto vse fotografije iz te galerije. V ta trak galerij lahko dodamo tudi vsako sliko posebej in s tem izberemo sam prikaz tega traku. V vsakem primeru pa se bodo čisto vse slike prikazale v navadnih spiskih galerije.

Zahtevaj potrditev brisanja slik - v kolikor to nastavitev označimo aplikacija ob vsakem brisanju slik zahteva potrditev. V kolikor ni označeno, pa sliko samo izbriše.

Kvalifikator - Dodaj na začetku - aplikacija bo na novo dodane slike dodajala na konec vsake galerije - v kolikor pa se ta kvalifikator označi, bodo nove slike dodane na začetek.

Ko se slike naveličamo, ali pa nam ni všeč jo z miško primemo in odnesemo v koš oziroma jo pobrišemo z ikono X, ki se nahaja ob vsaki sliki.

Urejanje slik

Vsako sliko posebej lahko opremimo z naslovom in opisom. Dvoklik na sliko nam odpre pojavno okno, kjer že imamo osnovne informacije (ime in velikost slike). Prvi dve polji ime in opis sta bolj informativne narave. Pod zavihki jezikov, pa so ta polja namenjena prikazovanju na spletni strani.

Ime – ime slike se v prikazu galerije, kjer se prikažejo vse slike, napiše pod vsako sliko posebej. Ime se prikaže tudi, ko sliko povečamo in sicer kot naslov na vrhnjem robu pojavnega okna.

Opis – opis slike se pojavi v pojavnem oknu, ko sliko povečamo, čisto na dnu.

Prikaži sliko v traku fotografij iz vseh galerij – kot smo omenili že zgoraj se lahko vsaka izmed slik, z oznako te možnosti doda v trak fotografij, ki se nahajajo pod kolažem galerij*.

*Kolaž galerij

Ko govorimo o kolažu galerij v bistvu govorimo o prikazu začetnih slik več galerij na eni strani, ki so postavljene v nek večji vzorec. Vsaka od teh galerij se lahko odpre s klikom na to sliko, nazivi ali opisi galerij pa se lahko prikazujejo, ko z miško pridemo na sliko. Pod takim kolažem galerij lahko prikažemo tudi trak posebej označenih fotografij iz vseh objavljenih galerij.
Za razliko od navadnih galerij, je le to potrebno ustrezno oblikovati in nastaviti, zato vi poskrbite le za slike, skrbnik vaše spletne strani pa bo za prikaz.

Splošne nastavitve

  • GALUvoz 
    Uvozi slik v galerije - V polju je v bajtih omejena velikost slik, ki jih poskušamo uvoziti v galerije.

Povezana navodila