Certifikati

Nastavitve => Nastavitve APP => Certifikati

Certifikate v aplikaciji InMaster uporabljamo za zašito občutljivih osebnih dokumentov pa tudi za oddajanje računov na portal javne uprave. Pri oddaji na portal javne uprave s certifikatom dejansko račun podpišemo in s tem jamčimo, da smo račun oddali mi.

Za oddajo na UJP moraš imeti pa kvalificirano potrdilo enega od naslednjih izdajateljev v Sloveniji :

  • sigovca
  • sigenca
  • postarca
  • nlbca

Datoteka s certifikatom ima lahko končnici .p12 ali pa .pfx – in tako datoteko lahko uvozimo v aplikacijo InMaster. Potrebujemo tudi geslo za odklep certifikata, ki ga dobimo od izdajatelja certifikata.

Formo za vnos certifikata najdemo na naslovi Nastavitve => Nastavitve APP => Certifikati.

Ime – ime certifikata vpišemo sami – certifikatov imamo namreč lahko tudi več.

Uvozi certifikat – ukazni gumb nam bo odprl pojavno okno, kamor bomo vpisali zahtevana gesla.

Geslo certifikata – v to polje vpišemo geslo, ki nam ga je poleg samega certifikata posredoval izdajatelj certifikata.

Vaše osebno geslo za uporabno certifikata znotraj aplikacije – v to polje vpišemo geslo, ki ga bomo vpisali vedno, ko bomo želeli uporabiti certifikat (od kriptiranju našega osebnega dokumenta, ob oddaji računa na UJP)

Glej: Oddaja računov na UJP-portalDokumenti


Ponovni vpis osebnega gesla – zaradi varnosti ponovno vpišemo zgornje geslo.

Vpisane podatke shranimo z gumbom »Preveri podatke in uvozi certifikat«.

V kolikor certifikata ne morete uvoziti najprej preverite, da je datoteka za uvoz od zahtevanega izdajatelja in da je certifikat v ustreznem formatu (p12, pfx). Preveriti je tudi potrebno, da smo vpisali geslo, ki ustreza certifikatu, ki ga želimo uvoziti.

 

Splošne nastavitve

  • CertifikatUvoz
    Uvozi certifikatov - v bajtih omejen uvoz velikosti uvoženega certifikata

  • Resetiraj geslo za certifikat po pretečenem času neaktivnosti
    Pri uporabi certifikatov je nujno potreben vpis gesla, ki smo ga vpisali ob uvozu certifikata. Ko uporabimo certifikat in zanj vpišemo geslo, si aplikacija za tisto sejo zapomni vpisano geslo in nam ga zato ni potrebno ves čas vpisovati. Po določenem času neaktivnosti (čas ko z aplikacijo ne delamo, smo pa vanjo še vedno prijavljeni) pa se to geslo izbriše iz spomina in ga moramo ob uporabi certifikata ponovno vpisati. Ta čas izražen v sekundah vpišemo v to nastavitev.

 

Povezana navodila

Povezani postopki