Lastnosti artiklov

Nastavitve => Splošni šifranti => Lastnosti artiklov

Lastnosti artiklov lahko dodamo v aplikacijo na dva načina - prvi, hitrejši, je kar na samih kategorijah artiklov, drugi, ki ima možnost več možnosti opredelitve teh lastnosti, pa se nahaja med malimi šifranti. Na tem mestu lahko tudi vpišemo vse vrednosti lastnosti, ki jih tisti, ki vnaša lastnosti na artikle lahko izbere.

Glej tudi Lastnosti in filtri in Artikli - Dodaj lastnosti

Nekaj lastnosti je dodanih že v osnovi, ostale pa vedno določimo glede na artikle v naši spletni trgovini. 

Kaj so lastnosti artiklov?

Lastnosti artiklov so tiste informacije o artiklih po katerih se le-ti razlikujejo med seboj. Lastnosti se seveda določajo glede na ponudbo artiklov, zato so za vsako aplikacijo specifične in se jih določi po potrebi. Lastnosti se vežejo na določeno kategorija (npr: pralni stroji imajo drugačne lastnosti kot igrače), a to ne pomeni, da se ne more ista lastnost pojavljati v več kategorijah (lastnost BARVA je vedno enaka ne glede na to, ali gre za pomivalne stroje ali pa za nogavice). Za razliko od lastnosti, ki so vedno enake za eno kategorijo, pa so vrednosti teh lastnosti različne.

Lastnosti artiklov oziroma njihove vrednosti so tudi temelj filtriranja v spletni trgovini. Glede na vpisane vrednosti kupec izmed vseh artiklov s pomočjo filtriranja zlahka najde tistega, ki mu najbolj ustreza.

Glej tudi: Artikli in Lastnosti in filtri

Kako dodamo oziroma kako uredimo že obstoječo lastnost artikla?

Dodaj lastnost artiklovTako kot smo že vajeni, se nov podatek doda z ikono za dodajanje pa naj bo to na spiskih ali pa na sami formi za urejanje lastnosti artiklov.

 

Tip lastnosti - Najprej izberemo tip lastnosti, ki bo določal kakšne vrednosti vpisujemo v to polje - na voljo imamo:

 • Opisna lastnost (lastnost bo vsebovala tako besede kot številke ter posebne znake)
 • Številčna lastnost (lastnost bo vsebovala zgolj številke)
 • Lastnost, ki vsebuje mere (ŠxVxG) v mm (lastnost z možnostjo vpisa dimenzij)

Naziv - v to polje vpišemo naziv/ime lastnosti, ki se bo pojavljala tako znotraj aplikacije (na artiklih in na kategorijah), kot tudi v spletni trgovini kot filter ali v seznamu lastnosti artikla. Poleg polja je ikona Prevodi, ki odpre pojavno okno v katerem lahko naziv lastnosti prevedemo v kolikor imamo večjezično spletno trgovino.

Vrednosti lastnosti artikla

Lastnost ima lahko veliko vrednosti in če želimo jih lahko do določene mere urejamo tudi na tej formi, a vrednost dobi smisel le, če smo jo izbrali oziroma dodali v lastnost na vsaj enem izmed naših artiklov.

Na lastnosti se nanašata tudi dva kvalifikatorja

 • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
 • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - oseb, ki urejajo artikle je lahko v podjetju več in vsaka od njih ima svoj način zapisovanja vrednosti, kar pa ni najbolje za funkcijo filtriranja po spletni trgovini. Da bi se temu izognili, lahko označimo ta kvalifikator in vse možne vrednosti vpišemo s pomočjo gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Odprlo se nam bo pojavno okno, kamor bomo v polje "Vrednost" vpisali želeno. Na samem artiklu bo oseba, ki bo izpolnjevala vrednosti lastnosti,  lahko vpisala samo tu določene vrednosti. Takoj ko bo začela vpisovati v polje vrednost, se bo pojavil že filtriran izbirnik vrednosti, ki so na voljo. Oseba, ki lahko vpisuje nove vrednosti na lastnosti, mora imeti posebne pravice (na tabelo 151).

 Oba kvalifikatorja prikažeta spisek vseh vrednosti, ki jih na tem mestu lahko tudi izbrišemo oziroma uredimo.

Izbrišemo jih, kot je že v navadi, z ikono Izbriši na koncu vsake vrstice. Vendar pa na tem mestu izbris ne pomeni vedno dejanskega izbrisa - vrednost lahko tudi zamenjamo.

Ko kliknemo na ikono za izbris se bo odprlo pojavno okno, kjer se bo izpisalo na koliko artiklih je vrednost, ki jo želimo izbrisati ali spremeniti. Na voljo imamo tri načine spremembe:

 • Izbriši lastnost na artiklu/-ih - iz vseh artiklov, ki vsebujejo to vrednost lastnosti bo ta ukaz izbrisala lastnost.
 • Izbriši vrednost lastnosti na artiklu/-ih - na vseh artiklih, ki vsebujejo to lastnost bo lastnost sicer pustilo, izbrisalo pa bo izbrano vrednost.
 • Zamenjaj vrednost z drugo vrednostjo te lastnosti - če izberemo to opcijo, nam aplikacija ponudi spisek vseh vrednosti, ki so že vpisane na tej lastnosti. Ko izberemo želeno vrednost, se le ta popravi na vseh artiklih, ki so imeli vpisano staro /prejšnjo vrednost.

Kvalifikatorji lastnosti

Poleg zgornjih dveh kvalifikatorjev so na voljo še:

 • Lastnost je posebna - kot posebne so označene lastnosti, ki so navadno že v osnovi dodane v aplikacijo.
 • Lastnost se kreira avtomatično - tudi lastnosti označene s tem kvalifikatorjem so že v osnovi dodane v aplikacijo. Značilnost tako označenih lastnosti pa je v tem, da svoje vrednosti ne jemljejo iz vpisanih vrednosti, tako kot ostale lastnosti, pač pa iz izpolnjeni polj na sami formi artikla. Gre za  lastnosti:
  • CENA - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v SIT
  • CENAEUR - vsebuje vrednosti končnih cen artiklov (mpc) v €
  • KATEGORIJA - vsebuje vrednosti vseh kategorij, ki so vključeni v artikle (vrednosti so aplikacijske id -sid - številke kategorij)
  • ZNAMKA - vsebuje imena vseh proizvajalcev, ki so vključeni na artikle
Vrednosti se napolnijo same glede na to katere proizvajalce oziroma kategorije smo vključili na artikle oziroma kakšne končne cene smo vpisali. Tako označene lastnosti pa potrebujemo predvem za filtriranje v spletni strgovini.

 • Celoštevilčno zaokroževanje - za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se lahko vpisujejo le številke brez decimalnih številk. Ne glede na to, koliko decimalk napišemo, nam bo ob oznaki tega kvalifikatorja aplikacija vrednost spremenila v celo število - preprosto bo izbrisala decimalno vejico in vse številke za njo.
 • Zaokroževanje na dve decimalni mesti -  za številčne lastnosti (tip lastnosti) lahko s tem kvalifikatorjem določimo, da se vse vpisane številke spremenijo v format 0,00 - številko z dvemi decimalnimi mesti. Števila z več decimalnimi mesti aplikacija zaokroži (nad 50 navzgor, pod 49 navzdol).
 • Lastnosti ne indeksiramo za iskanje - po lastnosti označeni s tem kvalifikatorjem ne bo možno iskaje v spletni trgovini.
 • Lastnost se ne kopira med artikli - na artiklih imamo znotraj aplikacije možnost, da se vse lastnosti z vrednostmi kopiraj iz enega artikla na drugega s preprosim klikom na gumb. Če lastnost označimo s tem kvalifikatorjem pa se ta lastnost ne bo kopirala.
 • Prikaži vse vpisane vrednosti - označen kvalifikator vam bo pod naslov Vrednosti lastnosti artikla prikazal vse vrednosti te lastnosti, ki so bile vpisane na artikle v aplikaciji. Vsako vrednost, tudi če je bila vpisana večkrat, bo izpisalo samo enkrat. 
 • Lastnosti ne prikaži v spletni trgovini - ne glede na to, da smo lastnost označeno s tem kvalifikatorjem dodali na artikle, le-te v spletni trgovini med lastnostmi artikla ne bo videti - pe vedno pa bo delovalo filtriranje po njej, če bomo to nastavili na kategorijah.
 • Lastnost se lahko večkrat doda na isti artikel - da se lastnosti na artiklih ne podvajajo "po nesreči" moramo posebej označiti ta kvalifikator, da to omogočimo.
 • Vrednosti lahko izbiramo samo iz šifranta - s označbo tega kvalifikatorja aplikaciji povemo, da se lahko vrednosti vpisujemo SAMO na sami lastnosti artikla s pomočjo ukaznega gumba "Dodaj novo vrednost lastnosti". Na artiklu vpis vrednosti tako označeni lastnosti NI mogoč tudi z dodatnimi pravicami.
 • Naziv lastnosti se doda v indeks za iskanje - naziv /ime lastnosti se z oznako tega kvalifikatorja doda v niz za iskanje po spletni trgovini.