Davčne blagajne

V kolikor želimo uporabljati aplikacijo tudi za davčno blagajno morate o tem obvestiti skrbnika vaše aplikacije. Posredovati mu morate namensko potrdilo FURS-a in podatke o »lokaciji blagajne«.

Za pridobitev namenskega potrdila je potrebno preko sistema eDavki posredovati zahtevek na FURS. To potrdilo posredujemo skrbniku aplikacije, ki ga namesti v samo aplikacijo.
Natančna navodila za pridobitev potrdila se nahajajo v priponki.

Za uporabo davnih blagajn je potrebno specificirati, kje se bo blagajna nahajala. Seveda gre za fizičen prostor, kjer se bo izdajalo račune in ne za dejansko blagajno.

Za začetek je potrebno opredeliti ali gre za premično ali nepremično blagajno.

Za premično blagajno se šteje vsako izdajanje računov na terenu.

Nepremične blagajne pa se nahajajo v določenem prostoru. Vsak prostor ima določene oznake, ki jih je potrebno sporočiti vašemu skrbniku aplikacije. On bo poskrbel za to, da se poslovni prostor prijavi kot »nepremična blagajna«. Potrebujemo pa naslednje podatke:

  • številka katastrske občine
  • številka stavbe
  • številka dela stavbe
  • ulica
  • hišna številka
  • pošta
  • naselje

Vse te podatke lahko dobite na spletni strani GURS-a : http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Vse te podatke posredujemo skrbniku naše aplikacije. Preostane nam še, da na svoj kontaktni stik v aplikaciji vpišemo svojo osebno davčno številko.