Dobropis ali stornacija?

Knjiženih računov v aplikaciji inMaster ni mogoče spreminjati. Aplikacija ima svoje muhe, a ta ni ena izmed njih – spreminjanje že knjiženih računov je zakonsko prepovedano, zato se ob napaki poslužujemo stornacije ali pa dobropisa. Tako dobimo lepo številčno zaporedje vseh listin – tudi »uničenih«, ki navadno še posebej zanimajo davčno upravo.

Stornacija:

 • izničiti želimo račun v celoti
 • račun je bil izdan v istem obračunskem obdobju kot stornacija

Dobropis:

 • v kolikor je zavrnitev računa prišla izven obračunskega obdobja
 • v kolikor želimo narediti dobropis samo za delni znesek
 • v kolikor želimo povrniti le preplačani del računa na katerem so bili vključeni artikli (finančni dobropis)

V obeh primerih nas aplikacija vpraša po vzroku dobropisa oziroma stornacije. Dobronamerni nasvet je, da v to okence kar najbolj nadzorno opišite situacijo, ki vas je privedla do tega dejanja. To bo pomagalo, ko boste čez pol leta pojasnjevali računovodju ali pa inšpektorju kaj se je zgodilo.

Postopek stornacije:

 • na knjiženi listini, ki jo želimo storirati, izberemo ukazni gumb »Storniraj račun«
 • vpišemo razlog stornacije
 • odpre se nam okno, ki preverja listino pred knjiženjem
 • ob knjiženju aplikacija naredi listino tipa dobropis in jo takoj tudi sknjiži
 • odpre se knjižena listina tipa dobropis, ki ima označen kvalifikator »Storno«
… in postopek stornacije je zaključen.

 

Postopek dobropisa ...
… je malo bolj kompleksen. 

Začetek je ne glede na želen rezultat. vedno enak

 • na knjiženi listini, za katero želimo izdati dobropis, izberemo ukazni gumb »Kreiraj dobropis«

Dobropis vedno lahko naredimo »na roke«, tako kot vsako drugo listino znotraj aplikacije (glej Delni dobropis z zapiranjem).
Na tak način pa smo »zvezali« račun in dobropis s katerim ta račun v celoti ali delno finančno zapiramo.

Zdaj je pred nami neknjižena listina tipa dobropis, ki je v celoti pripravljena za knjiženje:

 • tip dobropisa – materialni / storitveni dobropis – kar pomeni da smo dobili artikle, ki jih imamo na listini nazaj na zalogo, storitvam pa se prodana količina zniža za vpisano količino.
 • na vrsticah imamo vse artikle in/ali storitve, ki smo jih imeli prej na računu, le da je njihova količina zapisana z negativnim predznakom (-).
V kolikor pustimo vse podatke take kot so in listino sknjižimo, bo dobropis v celoti izničil račun iz katerega je bil narejen. Tak knjižen račun bo veljal za »zaprtega z dobropisom« in bo tudi označen z istoimenskim kvalifikatorjem.

V kolikor želimo izvesti samo delni dobropis – recimo, da so nam vrnili le enega izmed prodanih artiklov, ali pa zavrnili en del storitev pa je potrebno ustrezno popraviti količine na vrsticah.

Pozor - pri artiklih ki imajo ešo / serijsko številko je potrebno pred knjiženjem vrnjeni artikel opremiti z ustrezno ešo / serijsko številko, ki ustreza vrnjenemu artiklu.

V kolikor pa je bila stranka z narejenim oziroma poslanim zadovoljno, zmotilo pa jo je, da poleg niste dali obljubljenega popusta, pa lahko za del zneska naredimo finančni dobropis:

 • izberemo tip dobropisa - finančni dobropisa
 • obstoječe vrstice izbrišemo in dodamo nanj storitev (lahko naredimo posebno storitev »dobropisi«), vpišemo znesek, ki ga bomo dali stranki kot dobropis in količino -1,
 • sknjižimo

račun iz katerega smo dobropis kreirali se bo zaprl v višini vpisanega zneska in stranka bo lahko plačala samo ostanek.