Delni dobropis z zapiranjem

Prodajni dobropisi

 • V meniju izberemo Prodajne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
 • Listino opremimo kot vsako drugo listino
  • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
  • ustreznimi datumi
  • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
   • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
   • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
 • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi vrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
 • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.  
  • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
  • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
 • V primeru, da ešo številke za ta artikel nimamo, bi ga pa radi imeli, dodelimo artiklu novo EŠO številko s pomočjo gumba Dodaj novo EŠO številko
 • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali je stranka račun plačala pred ali po izdanem dobropisu.

 1. v kolikor je stranka plačala po opravljenem dobropisu.
  • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del zneska izstavljenega računa (na vrstico, ki smo jo uvozili povežemo račun, ki ga želimo zapreti)
  • aplikacija  nam naredi novo vrstico na bančnem izpisku, na katerem je še odprti znesek zgoraj dodanega računa
  • na tej vrstici izberemo tip Kompenzacija + in nanjo povežemo listino, ki smo jo delno zaprli že v vrhnji vrstici
  • na istem bančnem izpisku dodamo novo vrstico in ponovno izberemo tip Kompenzacija + in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
  • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis

   Imamo pa tudi drugo možnost
  • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa izstavljenega računa
  • aplikacija  nam naredi novo vrstico bančnega izpiska, na katerem je preostal, še odprti znesek računa, ki jo izbrišemo
  • kreiramo nov bančni izpisek "interni bančni izpiske" (interni zato ker ga ne uvozimo iz banke)
  • nanj dodamo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in izberemo zgoraj delno zaprt račun
  • dodamo še drugo vrstico tipa "Prodaja s fakturo" in dodamo prodajni dobropis
  • bančni izpisek mora imeti vsoto 0 - nato ga knjižimo
 2. v kolikor je stranka že plačala račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku. Stranka je v preplačilu za znesek dobropisa.
  • stranki nakažemo denar, kar se vidi na uvoženem bančnem izpisku
  • ta znesek iz "nabavne" spremenimo v prodajna s fakturo in na to povežemo dobropis

Nabavni dobropisi

 • V meniju izberemo Nabavne listine => Dobropis in listino dodamo z ikono za dodajanje Dodaj nov podatek
 • Listino opremimo kot vsako drugo listino
  • z ustreznim poslovnim stikom – za katerega delamo dobropis
  • ustreznimi datumi
  • za razliko od navadnih listin pa tu izberemo tudi, ali gre za -
   • materialni / storitveni dobropis – ko smo dejansko dobili delno zavrnjen material ali račun z našimi storitvami
   • finančni dobropis – kjer gre za vrnitev dela denarja.
 • Pri materialnem / storitvenem dobropisu na listino dodamo vrstice z ustreznimi zavrnjenimi artikli oziroma zavrnjenimi storitvami in količino označimo z negativno vrednostjo – vse pa z ustrezno ceno, ki je bila na listini, za katero delamo delni dobropis.
 • V primeru, da imamo vrnjene točno določene izdelke, ki imajo svojo EŠO/serijsko kodo te kode dodamo v izbirnik ob koncu vrstice vsakega posameznega artikla.
  • znotraj odprtega s klikom na gumb Izberi iz obstoječih EŠO številk odpremo novo okno, kjer izberemo ešo/serijsko številko artikla, ki ga je stranka vrnila.  V kolikor je artiklov v eni vrstici več, izberemo več ešo/serijskih številk.
  • zapremo okno, še enkrat preverimo ustreznost ešo/serijskih številk in shranimo
 • Vse kar nam preostane sedaj je to, da dobropis shranimo in sknjižimo.

In kako tako reč zapremo z bančnimi izpiski?

Obstajata dva načina in sicer glede na to, ali smo račun plačali pred ali po izdanem dobropisu.

 1. v kolikor smo plačali po opravljenem dobropisu.
  • z bančnim izpiskom zapremo ustrezen del računa - tako nam ostane še del, ki smo ga dali na dobropis
  • na istem bančnem izpisu izberemo opcijo Kompenzacija - in na to vrstico prodajni račun še za preostali znesek, ki ga nismo plačali in ustreza znesku dobropisa
  • na istem bančnem računu dodamo novo vrstico in ponovno izberemo opcijo Kompenzacija - in v vrstico povežemo ustrezen dobropis, kjer je znesek v minus
  • kompenzaciji se izničita in na bančnem izpisku je dejansko stanje izpiska, hkrati pa se ob knjiženju zapre tako prodajni račun kot dobropis
 2. v kolikor pa smo že plačali račun, ki smo ga seveda ustrezno knjižili na bančnem izpisku in smo v preplačilu za znesek dobropisa.
  • ko nam nakažejo denar se ta vidi na uvoženem bančnem izpisku
  • ta znesek iz "prodajne" spremenimo v nabava s fakturo in na to povežemo dobropis

 

Vedno pa velja, da če zapiramo znesek odprte listine z ustreznim dobropisom, to lahko naredimo tudi na internem bančnem izpisku:

 • naredimo nov bančni izpisek, namesto številke vpišemo »interno« ali kak drug pojem, ki bo znotraj aplikacije pomenil, da gre za interno zapiranje listin
 • dodamo nanj ustrezne listine
  • v primeru da gre za prodajno listino in prodajni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Prodaja s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne prodajne dobropise
  • v primeru da gre za nabavno listino in nabavni dobropis izberemo v obeh ali več vrsticah tip »Nabava s fakturo« in nanj vključimo tako preostale zneske listin kot tudi ustrezne nabavne dobropise
 • bančni izpisek knjižimo

Pozor – interni bančni izpisek mora imeti vsoto 0.