Postopek zapiranja računov brez bančnih izpiskov

Aplikacije s to funkcionalnostjo ne moremo v celoti uporabljati za računovodski program, zadošča pa za osnovno poslovodstvo v podjetju in pregled nad računi.

Tako zapiranje računov je možno z eno samo nastavitvijo »Označevanje zapiranja faktur brez izpiskov«, ki jo najdemo med splošnimi nastavitvami aplikacije. (Nastavitve => Nastavitve app => Splošne nastavitve)

Na spiskih vseh finančnih knjiženih listin se pojavi nov stolpec »Plačano«, kjer imamo na izbiro dve opciji: plačano, ni plačano.

V kolikor račun še nismo označili, da je plačan se na spisku pojavi ikona  – klik nanjo pa nam račun označi za plačan, kar spremeni ikono v . Hkrati s tem pa nam aplikacija »Znesek odprto« spremeni v 0. Da se ta sprememba vidi na spiskih, je potrebno stran osvežiti.

Pozor - pri tem načinu zapiranja računov ne moremo v celoti uporabljati funkciji »Finančni podatki« in »Listine poslovnega stika« na poslovnem stiku, ker so le te vezane na zapiranje z bančnimi izpiski.