Potrjevanje - odobritev nabavnih računov

ODOBRITELJ - Oseba, ki ima v podjetju pravico odobriti listine za plačilo mora imeti za to določene posebne pravice.

Odobrimo lahko neknjižene ter knjižene nabavne račune in nabavne avansne račune.

Odobri plačiloNa spisku v stolpcu A (avtoriziraj) se v primeru zadostnih pravic pojavi ikona za potrjevanje. Klik nanjo nam odpre pojavno okno:

Poslovni stik – poslovni stik, ki nam je listino izdal.

Desno od polja se nahaja statusna ikona, ki nam pove v kakšnem stanju je plačilo:

Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

Številka zunanje listine – številka prejete listine.

Skupni znesek listine – celotni znesek listine z vključenim ddv-jem.

Že odobreni znesek – v kolikor je bila listina v preteklosti delo odobrena ali v celoti odobrena se tu izpiše znesek zadnje odobritve.

Znesek odobritve – vnosno polje – v to polje vpišemo znesek za delno odobritev

Opomba/komentar – vnosno polje – v kolikor imamo opombo glede plačila, to vpišemo na tem mestu.

Zapri okno – ukazni gumb, ki samo zapre pojavno okno.

Odobri v celoti – ukazni gumb,ki plačilo odobri v celoti.

Delno odobri – ukazni gumb, ki delno odobri plačilo. Znesek in pojasnilo vpišemo v polje Znesek odobritve in Opomba/komentar.

Zavrni – ukazni gumb, ki plačilo zavrne v celoti. Priporočeno je vpisati vzrok v polje Opomba/komentar.

V kolikor je bil na listini že spremenjen status plačila pod ukaznimi gumbi vidimo posamezni dogodek. Že v naslovu je izpisano ali gre za celotno ali delno odobritev oziroma zavrnitev računa. Poleg samega napisa je tudi statusna ikona:

Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

V posameznem razdelku vidimo tudi:

Odobril – uporabnik, ki je status odobritve vnesel

Datum – datum in ura, ko je bil status odobritve spremenjen

Znesek odobritve – polje se pojavi samo pri delni odobritvi – izpiše pa se znesek za katerega je bila odobritev potrjena.

Opomba/komentar – morebitni komentar, ki ga je podal uporabnik ob spremembi statusa odobritve.

 

Statusne ikone v spisku

Statusne ikone plačila vidijo v spisku vse osebe, ki imajo posebno pravico.

Pomen statusnih ikon:

Čaka odobritev- oranžno (oranžna statusna ikona) – čaka na odobritev

Odobreno v celoti- zeleno (zelena statusna ikona) – odobreno v celoti

Delno odobreno- rumeno (rumena statusna ikona) – delno odobreno

Zavrnjeno- rdeče (rdeča statusna ikona) – zavrnjeno

 

V kolikor se z miško pomudimo na njih se status tudi izpiše. Pri rumeni statusni ikoni – delno odobrenemu plačilu - pa se poleg izpiše tudi odobreni znesek.

komentarV istem stolpcu se v primeru obstoječega komentarja prikaže tudi ikona zanj. Če se z miško pomudimo na ikoni, se nam komentar tudi izpiše.

Osebam, ki imajo zadostne pravice se ikona statusa pokaže tudi na obrazcu posamezne listine – desno od naslova. S klikom na ikono se nam odpre pojavno okno, kjer vidimo podrobnosti vseh dotedanjih statusov.